Siirry sisältöön
Tekstivastine: Kaaoksesta järjestykseen – miten auttaa hahmottamisessa

NK: Olen Niina Koivisto ja erityisopettajana Haaga-Heliassa.

EH: Olen Eija Honkanen ja opettajana Haaga-Heliassa.

NK: Me puhutaan siitä, miten kaaokselta päässä tuntuvasta tunteesta voidaan saada järjestys, eli kaaos voi liittyä hahmottamiseen.

EH: Niinpä. Ja hahmottaminenhan tarkottaa ymmärtämistä ja kokonaisuuksien havaitsemista. Ja sitähän me tarvitaan oppimisessa ja työn tekemisessä ja ihan jatkuvasti elämässä. Lisäks mehän hahmotetaan luontaisesti hyvin eri lailla näitä asioita ja tilanteita, ja me ollaan niinku yksilöitä senki suhteen. Ja sen vuoks me myöski opitaan eri tavoin. Ja lisäksi opetuksessa ja ohjauksessa tarvitaan monenlaisia tapoja ja menetelmiä jäsentää tietoa ja oppia. No hahmottamisen kauttahan me tunnistetaan tilaa, etäisyyksiä, muotoja, suuntia, aikatauluja. Hahmottaminen auttaa meitä kokonaisuuksien pilkkomista osiin ja toisaalta oivaltamaan, miten osista muodostuu kokonaisuuksia. No hahmottamista jos kuvataan, niin voidaan esimerkiks kuvailla sanoilla havaita, tajuta, oivaltaa, jäsentää, ymmärtää, huomata. Hahmottamisen erilaisuutta tai pulmaa voi ollakki aika vaikee tunnistaa. Ja tyypillistä on se, että tuntuu, ettei oikeen ymmärrä sitä kokonaisuutta: täs on jotain häikkää, tai ei havaitse suuntaa tai etäisyyksiä, tai voi tulkita esmes tilanteita hyvin eri tavoin.

NK: Joo. Opiskelijat usein tulee jonku muun pulman kanssa mun luo, ja sitte sivulauseesta tulee mieleen, että voisko olla kyse hahmottamisen pulmasta. Opiskelija esimerkiks tulee tilaan myöhässä ja selittää, että tilaan oli tosi vaikee löytää. Tää voi olla se heräte, josta osaan epäillä hahmottamisen pulmia.

EH: Joo. Hahmottamisen vaikeus näkyy aika tyypillisesti myös avaruudellisen tilan suhteiden ja liikkeen havaitsemisessa. Näitä voi myös harjotella esimerkiks erityisopettajan kanssa.

NK: Joo, ajankäyttö ja kalenterihahmottaminen ja aikataulujen ennakointi voi olla haasteellista, jos on hahmottamisen ongelmia. Mitä tarkottaa kohta tai vähän ajan päästä? Tai mitä tarkottaa ennen seuraavaa tapaamista? Eli teoreettiset asiat tarvii konkretiaa. Ku puhutaan teorioista ja kokonaisuudesta, nii abstraktin ja konkretian eri tasot voi olla vaikee ymmärtää. Esimerkiks verkkopalvelut kuten Moodle voi olla tosi hankala hahmottaa, ku siel on niin paljo sellasta, mihin pitäs osata kiinnittää huomiota. Erityisopettajan kans sitte voidaan katsoo yhdessä, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Esimerkiks mistä löytyy kaikilta kursseilta arvioinnit tai edistymisen seuranta tai kalenteri tai tehtävät, ja niin edelleen.

EH: Joo, hahmottamisen pulma voi heijastuu myös näihin sosiaalisiin suhteisiin ja tilanteisiin. Esimerkiks kun hahmotetaan toisen ihmisen ilmeitä tai eleitä tai ollaan yhdessä vuorovaikutuksessa, nii sit ne sosiaaliset tilanteet jotenki voiaanki tulkita vähä eri tavalla.

NK: Joo. Kasvojen tunnistaminen voi olla vaikeeta. Tulkitaan, että toinen on epäkohtelias, ku opettaja kyllä tunnistetaan luokassa, mutta ku sama ihminen tulee käytävällä, ei tunnistetakaan. Eli eri kontekstissa sama ihminen onkin ihan tuntematon. Auttaa, ku sanottaa, että toi on sun ominaisuus. Ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia. Kannattaa sanottaa, että en tarkotuksella ole epäkohtelias, eri konteksti vaan hämää, enkä oikeesti tunnista tuttuakaan ihmistä eri ympäristössä. Ja kannattaa olla yhteydessä erityisopettajaan, joka kirjottaa suosituskirjeen, joka kertoo, että on esimerkiks kasvojen kanssa ongelmia. Sen voi näyttää opettajalle, ja siten ei synny vääriä käsityksiä tilanteissa nii helposti.

EH: No tätä hahmottamistahan me voiaan harjotella ja kehittää edelleen, eli jos sä havaitset hahmottamiseen liittyvää erilaisuutta tai olet siitä itse jotenkin ihmeissäsi, niin kannattaa olla yhteydessä erityisopettajaan, eikö niin?

NK: Joo, ja sitte Hahmola on sellanen paikka, johon ihan kaikki hahmottamisen kanssa ongelmissa olevat ohjaan. Eli hahmottamisen kans ei oo taikasauvaa, sen kanssa on vaan opittava elämään. Ja tietty harjotus tekee mestarin, kuten kaikessa muussaki oppimisessa. Meil on yhteinen Teams, johon voit liittyä. Sieltä löydät uusinta tietoa ja mahdollisuuksia oppimisen tukemiseen. Linkki Teamsiin löytyy tän podcastin alta.

Podcast text in English

NK: I am Niina Koivisto and I work as a special education teacher at Haaga-Helia.

EH: I am Eija Honkanen, a teacher at Haaga-Helia.

NK: We’re going to discuss how to organize a sense of chaos in your head, so the chaos may have to do with perception.

EH: That’s right. Perception means understanding and seeing the big picture. And that is what is needed in learning, in working, and in life in general, constantly. What’s more, we intrinsically perceive things and situations very differently, and we’re all individuals in that sense as well. That is why we also learn in different ways. In addition, in teaching and guidance, many ways and methods are needed for structuring knowledge and learning. Perception is how we identify spaces, distances, shapes, directions, schedules. Perception helps us to split big entities into parts and, on the other hand, become aware of how parts make up big entities. If I were to describe perception, I could use words such as observe, realize, structure, understand, notice. It may actually be quite hard to identify differences or problems related to perception. And it is typical that you feel like you cannot really understand the big picture: you feel there is something wrong, or you’re unable to make sense of direction or distances, or you may interpret situations in very different ways, for example.

NK: Yeah. Students often come to me with some other problem, and then I read between the lines that there may be a problem related to perception. For example, a student may come to the room late, explaining that it was very hard to find the room. This may be the stimulus that makes me suspect problems related to perception.

EH: Yeah. The difficulty of perception typically shows in perceiving spatial relations and movement. These are also things that you can practice with a special education teacher, for example.

NK: Yeah, use of time and calendar understanding and anticipation of schedules can be challenging if one has problems with perception. What does soon or in a moment mean? What does before the next meeting mean? So theoretical matters need to be concretized. When talking about theories and the big picture, it can be hard to understand the different levels of abstract and concreteness. For example, online services such as Moodle can be really difficult to make sense of, because there is a lot of things there to which you’re supposed to pay attention. With a special education teacher, you can go over it together and see what’s there. For example, where to find your course evaluations or progress monitoring or calendar or assignments, et cetera.

EH: Yeah, a problem in perception may reflect on social relations and situations. For example, when observing someone’s facial expressions or gestures or when interacting with someone, the social situations may be interpreted in somewhat different ways.

NK: Yeah. Face recognition can be difficult. You interpret someone as impolite when they recognize the teacher in a classroom, but not when they meet the same person in the corridor. So in a different context, the same person is actually a stranger. It helps when you can tell people that it’s a characteristic that you have. People have different characteristics. You should tell people that you’re not being impolite on purpose and that it’s just the different context that confuses you and that you’re actually unable to recognize a familiar person in a different environment. And you should contact a special education teacher who will write a letter of recommendation that explains you have trouble with faces, for example. You can show that to a teacher, so that they don’t misunderstand you as easily in different situations.

EH: Perception is something we can practice and improve, so if you notice any perception-related difference in yourself or find yourself somehow confused about it, you should contact a special education teacher, right?

NK: Yeah, and Hahmola is a place to which I direct everyone with perception problems. So there is no magic wand when it comes to perception, you just have to learn to live with it. And of course, practice makes perfect, like in all learning. We have a Teams group that you can join. There you can find the newest information and opportunities to support your learning. You can find the Teams link under this podcast.