Opiskelija kaipaa emotionaalista tukea

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa selvitettiin toisen asteen opiskelijoiden kokemuksia tuesta ja heidän toiveitaan hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Opiskelijat pitivät tärkeänä …

Opettajan työ toteutuu vuorovaikutuksessa

Opettajan työ edellyttää monipuolista ammatillista osaamista. Voidaan ajatella, että opettajan työ tulee todeksi vuorovaikutussuhteissa opiskelijoiden, kollegoiden ja muiden sidosryhmien kanssa …

Empatiaa arjen viestintäämme

Tapa, jolla viestimme työyhteisössämme on vähintään yhtä merkityksellistä kuin se, miten viestimme ulkoisille sidosryhmille. Kun sisäinen viestintä toimii, koko työyhteisö …

Kun isoisä ZOOMin osti!

Voisiko siis uskaltaa pohtia hieman sitä, mitä menetämme, kun verkkoihin siirrymme? Tai millaisia mahdollisia vääristymiä tuotamme? Menettäminen ja vääristymät voivat …