Trendejä metsästämässä

Haaga-Helian Haagan kampuksella järjestettiin maaliskuun alussa Resto-tietotaitokilpailu restonomiopiskelijoille. Kilpailun aikana kampuksella vieraili ympäri Suomea paikalle saapuneita amk-lehtoreita. LAB8 järjesti kollegoilleen …

Ruokatrendit vetävät suomalaista ruokaa maailmalle

Elintarvikealalla vaikuttavat ilmiöt, trendit ja ruokamarkkinat muotoutuvat uudelleen. Muutokset tarjoavat valtavia mahdollisuuksia, esimerkiksi ’Chindiassa’ (Kiina+Intia) varttuu yli miljardi alle 25-vuotiasta nuorta aikuista (Vepsäläinen 2016, 57). Terveysvaikutteiset, …

Education AI auttaa onnistumaan jatkuvassa oppimisessa

Jatkuva oppiminen on valtiovallan korkeakouluille antama uusi tehtävä. Mutta miten kiireinen aikuinen onnistuu yhdistämään osaamista täydentävän opiskelun ja vaativan työelämän? Miten oppimisanalytiikka ja tekoäly voisivat auttaa …

Ihminen vai kone asiakasrajapinnassa?

Moni ammattilainen esittää ajatuksia siitä, että kone voi olla parempi asiakaspalvelija kuin ihminen ja että tekoäly korvaa ammattimaisen myyjän. Olemme tutkineet tekoälyn soveltamista palveluliiketoiminnan asiakaskohtaamisissa. Kummallakin, ihmisellä ja koneella, …