Etämyynti – uhka vai mahdollisuus?

Kasvokkaisiin myyntitapaamisiin tottunut myyjä on lujilla, kun myyntiä pitääkin alkaa tehdä etätapaamisten välityksellä. Luottamus uuteen asiakkaaseen on saavutettava toisin keinoin …

Etänä vai kasvokkain? Vertailussa kaksi tapaa tavata uusi asiakas

Kasvokkainen myyntitapaaminen tarjoaa hyvän ympäristön yhteisen ymmärryksen ja positiivisen tunnekokemuksen rakentamiselle. Etätapaamisessa tällainen tuntuma voi jäädä huteraksi. Toisaalta etämyynti on prosessina tehokkaampi, koska myyjän ja asiakkaan fyysinen etäisyys ohjaa tekemään siitä yksinkertaisen ja jäsennellyn kohtaamisen. Yritysten tuleekin tiedostaa eri tapaamismuotojen erot.

Psykologinen pääoma myyntimenestyksen mahdollistajana

Aikaisemmissa kuvablogeissamme olemme käsitelleet erityisesti myyjän ja asiakkaan vuorovaikutusta henkilökohtaisen myyntityön eri vaiheissa. Menestyvän myyntityön pohjana on kuitenkin myyjän oma asenne ja psykologinen pääoma. Organisaatio ja sen johto tarjoavat ihannetapauksessa kukoistavan maaperän myyjän omalle kasvulle.