Kehollinen kannanotto ammattikorkeakoulupedagogiikkaan

Kehollisuudesta puhutaan aiempaa enemmän, mutta tämä tapahtuu hämmästyttävän usein luentosaleissa, jossa yleisö istuu kuuntelemassa puhetta ”kehon ja liikkeen tärkeydestä” sen sijaan, että lähtisivät yhdessä liikkumaan tilassa. Jään usein kaipaamaan näistä tilaisuuksista konkreettisia kehotekoja.