Kehittyvä ja osaava otus

Näin sujui ensikohtaamiseni aidosti osaamisperustaisen OPS-työn kanssa, mininäytelmänä: [Tuulen suhinaa. Joukko AMK-opettajia työstää opintojaksokuvauksiinsa soveltamiskelpoisia oppimistavoitteita ja osaamisen kriteereitä.] Mies …

Viisautta myös kulmahuoneen ulkopuolelta

Vuosia sitten olin paikalla, kun mahdollisesta aloitelaatikkojärjestelmästä keskusteltaessa eräs henkilöstöpäällikkö puuskahti: ”Aloitelaatikot ovat vanhanaikaisia, niihin tulee kuitenkin mahdottomia ideoita ja …