Siirry sisältöön
Podcastit
Löydä vahvuutesi ja voita heikkoutesi ChatGPT:n avulla

Kirjoittajat:

Timo Lampikoski

suhdepäällikkö, ura- ja opinto-ohjaus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.06.2023

Haaga-Helian suhdepäällikkö, itsensä johtamisen ja uraohjauksen asiantuntija Timo Lampikoski on käyttänyt ChatGPT:tä monipuolisesti työssään uraohjauksessa. ChatGPT:tä voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden uravaihtoehtojen kartoituksessa ja erilaisten vaihtoehtoisten polkujen ideoinnissa sekä heidän vahvuuksiensa ja kehittämisalueidensa kartoittamisessa. Sen avulla voi auttaa opiskelijoita tekemään paremmin kohdistettuja hakemuksia tai ansioluetteloita ja auttaa heitä valmistautumaan työhaastatteluihin.

Lampikoski jakaa podcastissa vinkkinsä siitä, miten ChatGPT-tekoälyä voi hyödyntää uraohjauksessa ja -suunnittelussa vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisen apuna. Voit esimerkiksi tallentaa CV:si tekstit ja syöttää ne ChatGPT:lle, jonka jälkeen tekoäly antaa palautetta vahvuuksistasi. Voit pyytää ChatGPT:tä ehdottamaan, miten voit tuoda paremmin esille vahvuuksiasi, jotka saattavat kiinnostaa rekrytoijia.

ChatGPT:tä voi myös pyytää sinua pohtimaan tilanteita, jotka olet kokenut hankaliksi tai joissa olet kokenut epäonnistuneesi. Voit pyytää ChatGPT:tä analysoimaan, mitkä puutteelliset taitosi tai ominaisuutesi ovat voineet vaikuttaa heikkoihin tuloksiin ja miten voisit kehittää taitojasi tai hioa ominaisuuksiasi.

Kuuntele vinkit podcastista!

ChatGPT urasuunnittelusi apuna -podcast on Haaga-Helia uratiimin luoma podcast-sarja, joka auttaa opiskelijoita ja ammattilaisia suunnittelemaan omaa urapolkuaan. Uratiimi tarjoaa ura- ja rekrytointipalveluita Haaga-Helian opiskelijoille ja alumneille. Lue lisää Haaga-Helian urapalveluista.

Sisältö

Puhuja 1 [00:00:07]: Tervetuloa ChatGPT urasuunnittelusi apuna -podcastiin. Tämä on uuden podcast -sarjan ensimmäinen jakso. Olen Timo Lampikoski Haaga-Helian uratiimistä. Autan opiskelijoita avaamaan ovia työelämään.

ChatGPT eli keskusteleva tekoäly on erinomainen työkalu urasuunnittelussa. Sen avulla voit tutkia erilaisia uravaihtoehtoja, kysyä neuvoja ja saada yksilöllisiä vihjeitä perustuen kiinnostuksen kohteisiisi ja taitoihisi. ChatGPT:n suurimpia hyötyjä on sen saatavuus 24/7, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että voit tutkia uramahdollisuuksia omaan tahtiisi ja milloin haluat. Lisäksi laaja tietokanta tarjoaa arvokasta tietoa eri aloista, ammateista ja koulutusvaihtoehdosta. Muista kuitenkin, että vaikka ChatGPT on hyödyllinen työkalu, se ei korvaa inhimillistä ohjausta ja neuvontaa, vaan toimii parhaiten yhtenä osana monipuolista urasuunnittelua. Tässä podcastissa pohdin sitä, miten voit tunnistaa omia vahvuuksiasi ja heikkouksiasi ChatGPT:n avulla. Urasuunnittelu voi tuntua haastavalta ja toisinaan jopa ylivoimaiselta tehtävältä. Kuitenkin yksi tärkeimmistä asioista jotka voit tehdä oman urasi edistämiseksi, on tunnistaa omat vahvuutesi. Tämä tarkoittaa kykyä tunnistaa omat ainutlaatuiset kykysi ja kehittää ja käyttää niitä onnistuneesti urapolullasi. Tämän jakson aikana pohdin tarkemmin, miten ChatGPT voi auttaa meitä tunnistamaan omat vahvuutemme ja käyttämään niitä menestyksekkäästi urasuunnittelussamme.

Ensimmäinen askel omien vahvuuksien tunnistamisessa on ymmärtää, mitä vahvuudet tarkoittavat. Vahvuudet ovat kykyjä, jotka ovat luontaisia meille, joita käytämme helposti ja innostuneesti. Nämä kyvyt voivat liittyä esimerkiksi taitoihin, luonteenpiirteisiin, periaatteisiin tai arvoihin. Toinen askel on tunnistaa omat vahvuutemme. Tämä voi olla vaikeaa ilman apua, mutta ChatGPT voi auttaa meitä tässä prosessissa. Voidaan esimerkiksi käyttää tekoälyä vastaamaan kysymyksiin, jotka auttavat meitä tunnistamaan omia vahvuuksiamme. Seuraavaksi on kolme tapaa, joilla ChatGPT voi auttaa sinua tunnistamaan vahvuutesi.

Yksi. Kysymyksiin vastaaminen. ChatGPT voi esittää sinulle kysymyksiä, jotka auttavat sinua tunnistamaan omia vahvuuksiasi. Esimerkiksi ChatGPT voi kysyä sinulta mistä asioista nautit työssäsi eniten, mikä motivoi sinua tai missä olet saanut hyvää palautetta töissäsi. Nämä kysymykset auttavat sinua tunnistamaan mitä olet hyvä tekemään.

Kaksi. Analysointi. Tekoäly voi analysoida aikaisempaa toimintaasi ja suorituksiasi työssä ja opiskelussa. Se voi esimerkiksi tarkastella aikaisempia töitäsi, projektejasi tai arvosanojasi ja auttaa sinua tunnistamaan niistä yhteisiä piirteitä, jotka osoittavat vahvuuksiasi.

Kolme. Palautteen antaminen. ChatGPT voi antaa sinulle palautetta, joka auttaa sinua tunnistamaan omia vahvuuksiasi. Se voi esimerkiksi arvioida taitojasi ja antaa suosituksia siitä miten voisit kehittää niitä, tai antaa palautetta tiettyjen tehtävien suorituksestasi. Tämä voi auttaa sinua ymmärtämään missä olet hyvä ja missä sinulla on vielä parantamisen varaa.

Kolmas askel on käyttää omia vahvuuksiamme urasuunnittelussa. Kun ollaan tunnistettu omat vahvuutemme, voimme käyttää niitä valitessamme uraa ja hakeutuessamme uusiin työpaikkoihin. Voimme myös käyttää vahvuuksiamme kehittämällä niitä lisää ja käyttämällä niitä työpaikalla menestyksekkäästi. Muistathan, että vahvuudet eivät ole vain taitoja joita sinulla on jo. Vahvuuksia voi myös kehittää ja vahvistaa jatkuvalla oppimisella ja kehittymisellä. Yhteenvetona vahvuuksista voidaan todeta, että omien vahvuuksien tunnistaminen on tärkeä osa omaa urasuunnittelua. ChatGPT voi auttaa sinua tässä prosessissa vastaamalla kysymyksiisi ja auttamalla sinua tunnistamaan omia ainutlaatuisia vahvuuksiasi. Kun olet tunnistanut vahvuutesi, voit käyttää niitä menestyksekkäästi urasuunnittelussa töissä. Muista kuitenkin, että vahvuuksien tunnistaminen on vain yksi osa urasuunnittelua. On tärkeää myös tutkia erilaisia uravaihtoehtoja ja kehittää muita taitoja ja osaamista tarpeen ja tilanteen ja tavoitteiden mukaan.

Usein me keskitymme omiin vahvuuksiimme, mutta myös omien heikkouksien tunnistaminen on tärkeää. Kun tunnistamme omat heikkoutemme, voimme kehittää niitä ja välttää niiden aiheuttamia esteitä urallamme. Seuraavaksi pohdinkin, miten ChatGPT voi auttaa sinua tunnistamaan heikkoutesi ja käyttämään niitä urasuunnittelussasi. Ensimmäinen askel omien heikkouksien tunnistamisessa on ymmärtää mitä heikkoudet tarkoittavat. Heikkoudet ovat puutteita tai haasteita, joita meillä on tietyissä taidoissa tai ominaisuuksissa. Nämä haasteet voivat vaihdella henkilökohtaisista ominaisuuksista ammatillisiin taitoihin ja osaamiseen.

Toinen askel on tunnistaa omat heikkoudet. Tämä voi olla vaikeaa ilman apua, mutta taas ChatGPT voi auttaa sinua tässä. Voit käyttää tekoälyä vastaamaan kysymyksiin, jotka auttavat sinua tunnistamaan omia heikkouksiasi. Seuraavaksi on kolme tapaa, joilla ChatGPT voi auttaa sinua tunnistamaan heikkoutesi. Yksi, kysymyksiin vastaaminen. ChatGPT voi esittää sinulle kysymyksiä, jotka auttavat sinua tunnistamaan omat heikkoutesi. Esimerkiksi tekoäly voi kysyä sinulta, mikä on ollut sinulle vaikeinta työssäsi tai opiskelussasi. Mikä on ollut haasteellista? Missä olet jopa saanut kritiikkiä? Nämä kysymykset auttavat sinua tunnistamaan, mitä asioita sinun kannattaa kehittää.

Kaksi. Palautteen antaminen. Chat-GPT voi antaa sinulle palautetta, jotka auttavat sinua tunnistamaan omia heikkousiasi. Se voi esimerkiksi antaa palautetta tietyn tehtävän suorituksesta ja osoittaa missä et ollut riittävän hyvä. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, mitä on hyvä käytännössä kehittää.

Kolme. Vertailu muihin. Tekoäly voi vertailla sinua muihin samanlaisissa työtehtävissä tai opiskelutilanteissa oleviin henkilöihin ja osoittaa sinulle missä muut suorituvat sinua paremmin. Tämä voi auttaa sinun ymmärtämään mitkä ovat henkilökohtaisia heikkouksiasi ja missä asioissa sinun kannattaa kehittyä.

Kolmas askel on kehittää omia heikkouksiamme. Kun olemme tunnistaneet omat heikkoutemme voimme kehittää niitä, jotta ne eivät muodostu esteiksi urallamme. Voimme esimerkiksi hankkia uusia taitoja, saada lisäkoulutusta tai pyrkiä hiomaan persoonallisuuspiirteitämme, niin paljon kuin se on mahdollista. Heikkouksia kannattaa kehittää erityisesti silloin jos ne ovat esteinä tärkeiden työtehtävien tekemiselle tai jos jotkin luonteenpiirteesi aiheuttavat hankauksia ja ongelmia ja haasteita jollakin elämänalueellasi. Esimerkkinä näistä on puutteellinen Excel-osaaminen tai sitten äkkipikaisuus tai liika kärsimättömyys, mikä esimerkiksi parisuhteessa ei aina ole ihan paras valtti. Hei, muista kuitenkin että kaikilla on heikkouksia. Ne eivät määritä sinua kokonaisuudessaan. Sen sijaan voit käyttää heikkouksiasi kehittymisen mahdollisuutena ja käyttää niitä hyödyksi urapolullasi ja elämässäsi muutenkin.

Yhteenvetona voi sanoa, että omien heikkouksien tunnistaminen on tärkeä osa omaa urasuunnittelua. ChatGPT voi auttaa sinua tässä prosessissa vastaamalla kysymyksiin ja auttamalla sinua tunnistamaan omia heikkouksiasi. Kun olet tunnistanut kehitysalueesi, voit kehittää niitä menestyksekkäästi. Muista kuitenkin, että heikkouksien tunnistaminen on vain yksi osa urasuunnittelua. On tosi tärkeää keskittyä omiin vahvuuksiin, hyödyntää niitä, kehittää niitä ja samalla tutkia erilaisia uravaihtoehtoja niidenkin pohjalta. Ja sitten on tosi tärkeää, että suhtautuu heikkouksiin ymmärtäväisesti, jopa armahtavasti, myönteisesti ja oppii hyväksymään niitä. Omien heikkouksien tunnistaminen ja niiden kehittäminen voi olla haastavaa ja usein onkin itse asiassa. Vaatii aikaa ja sitoutumista. Ja sitten kuitenkin se voi johtaa parempaan itsetuntemukseen ja sitä kautta menestykseen omalla urapolulla.

Tässä jaksossa olen pohdiskellut omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista ChatGPT:n avulla. Olen pohtinut, miten voit kehittää omia vahvuuksiasi ja heikkouksiasi tekoälyn avulla, jotta voit saavuttaa omat uratavoitteesi.

Ensimmäinen askel omien vahvuuksien ja heikkouksien kehittämisessä on ymmärtää missä olet hyvä ja missä sinulla on kehitettävää. ChatGPT voi auttaa sinua tässä prosessissa vastaamalla kysymyksiin ja antamalla sinulle palautetta.

Toinen askel on kehittää omia vahvuuksia. Kun olet tunnistunut omat vahvuutesi, voit pyrkiä kehittämään niitä lisää. ChatGPT voi auttaa sinua tässä prosessissa tarjoamalla tietoa koulutus- ja kehitysmahdollisuuksista, jotka auttavat sinua kehittämään tiettyjä taitoja.

Kolmas askel on kehittää omia heikkouksia. Kun olet tunnistunut omat heikkoutesi, voit pyrkiä kehittämään niitä. Tekoälyn vahdittaa sinua tässä prosessissa tarjoamalla tietoa koulutus- ja kehitysmahdollisuuksista, jotka auttavat sinua hiomaan särmiäsi ja kehittämään puutteitasi.

Seuraavaksi on kolme tapaa, joilla ChatGPT voi auttaa sinua kehittämään vahvuuksiasi ja heikkouksiasi.

Yksi. Koulutus- ja kehityssuositukset. ChatGPT voi tarjoaa sinulle koulutus- ja kehityssuosituksia, jotka auttavat sinua kehittämään omia vahvuuksia ja heikkouksia. Esimerkiksi jos olet tunnistanut että sinulla on hyvät johtamistaidot, mutta haluat kehittyä niissä lisää, ChatGPT voi suositella sinulle johtamiskursseja tai muita kehitysmahdollisuuksia.

Harjoitustehtävät. Tekoäly voi antaa sinulle harjoitustehtäviä, jotka auttavat sinua kehittämään taitojasi ja ominaisuuksiasi. Esimerkiksi jos olet tunnistanut että sinulla on kehitettävää esiintymistaidoissa, ChatGPT voi antaa sinulle tehtävän jossa suunnittelet esityksen ja harjoittelet sitä puhumista yleisön edessä, tai kenties pidät virtuaaliwebinaarin.

Kolme. Palautteen antaminen. Tekoäly voi antaa sinulle palautetta, kun harjoittelet taitojasi ja kehität niitä. Tämä auttaa sinua ymmärtämään missä olet edistynyt ja missä on vielä parantamisen varaa. Palautteen avulla voit keskittyä kehittämään taitojasi ja ominaisuuksia entistä paremmin. Ja hei, muistathan että vahvuuksien ja heikkouksien kehittäminen on jatkuva prosessi, joka vaatii aikaa ja sitoutumista. On tosi tärkeää asettaa realistisia kehittämistäavoitteita ja aikatauluja ja sitten toki pitää niistä kiinni.

Toivottavasti tämä jakso auttoi sinua ymmärtämään, miten voit tunnistaa ja kehittää omia vahvuuksiasi ja heikkouksiasi tekoälyn avulla. Kiitos, että kuuntelit ChatGPT urasuunnittelusi apuna -podcastia. Kuulemisiin seuraavassa jaksossa.