Siirry sisältöön
Podcastit
ChatGPT – vauhdita ammatinvalintaasi tekoälyn voimalla

ChatGPT urasuunnittelusi apuna -podcast on Haaga-Helia uratiimin luoma podcast-sarja, joka auttaa opiskelijoita ja ammattilaisia suunnittelemaan omaa urapolkuaan.

Kirjoittajat:

Timo Lampikoski

suhdepäällikkö, ura- ja opinto-ohjaus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.09.2023

Haaga-Helian suhdepäällikkö, uraohjauksen asiantuntija Timo Lampikoski käyttää ChatGPT:tä monipuolisesti työssään uraohjauksessa. Kuuntele Timon podcast ChatGPT: vauhdita ammatinvalintaasi tekoälyn voimalla ja poimi itsellesi tekoälyvinkit!

Haaga-Helian uratiimi tarjoaa ura- ja rekrytointipalveluita Haaga-Helian opiskelijoille ja alumneille.

Kuva: Shutterstock

Sisältö

[Musiikkia 00:00:00 – 00:00:04]

Puhuja 1 [00:00:04]: Tervetuloa Chat GPT urasuunnittelusi apuna -podcastiin. Tämä on podcast-sarjani toinen jakso. Olen Timo Lampikoski Haglen uratiimistä. Autan opiskelijoita avaamaan ovia työelämään.

Olen käyttänyt Chat GPT:tä eli keskustelevaa tekoälyä monipuolisesti uraohjauksessa tammikuusta 2023 lähtien. Olen hyödyntänyt sitä esimerkiksi opiskelijoiden uravaihtoehtojen kartoituksessa, erilaisten vaihtoehtoisten polkujen ideoinnissa sekä heidän vahvuuksiensa ja kehittämisalueidensa kartoittamisessa. Olen auttanut opiskelijoita tekemään paremmin kohdistettuja hakemuksia ja ansioluetteloita, ja valmistautumaan työhaastatteluihin Chat GPT:n avulla.

Chat GPT on erinomainen työkalu urasuunnittelussa. Sen avulla voit tutkia erilaisia uravaihtoehtoja, kysyä neuvoja ja saada yksilöllisiä vihjeitä, perustan kiinnostuksen kohteisiisi ja taitoihisi. Tekoälyn suurin etu on sen saatavuus 24/7, mikä tarkoittaa, että voit tutkia uramahdollisuuksia omaan tahtiisi, milloin haluat. Lisäksi sen laaja tietokanta tarjoaa arvokasta tietoa eri aloista, ammateista ja koulutusvaihtoehdoista.

Muistetaan kuitenkin, että vaikka Chat GPT on hyödyllinen työkalu, se ei korvaa inhimillistä ohjausta, neuvontaa, vaan toimii parhaiten yhtenä osana monipuolista urasuunnittelua. Täs podcastis pohdin sitä, miten Chat GPT voi auttaa sinua ammatinvalinnassa ja ammatillisten kiinnostuksesi selkeyttämisessä.

Tiedän, että monille ammatinvalinta voi tuntuu haastavalta ja jopa pelottavalta tehtävältä. Siihen liittyy niin monta muuttujaa: omat kiinnostuksen kohteet, kyvyt, arvot ja tietenkin työmarkkinoiden muuttuva dynamiikka. Tänään me sukelletaan maailmaan, jossa teknologia ja inhimillinen utelaisuus kohtaavat. Keskustellaan siitä, miten tekoäly, erityisesti Chat GPT, voi olla merkittäväs roolissa auttaessaan meitä kirkastamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteitamme ja ohjaamaan meitä kohti mielekkäitä, sopivan haastavia työtehtäviä.

Tässä jaksossa tarkastelemme kolmea keskeistä osa-aluetta. Ensinnä puhumme Chat GPT:stä ja sen roolista urasuunnittelussa. Sitten syvennymme ammatilliseen kiinnostuksen kohteeseen, ja lopuksi opettelemme, kuinka tehdä hyviä ja kestäviä päätöksiä ammatinvalinnassa. Koko jakson ajan tuon esiin esimerkkejä, jotka liittyvät korkeakoulutettujen työelämään, ja annan konkreettisia vihjeitä siitä, miten voit hyödyntää Chat GPT:tä urapolullasi. T

ämä jakso on suunnattu kaikille, jotka haluaa löytää oman polkunsa työelämässä, tai kaipaa uutta suuntaa jo olemassa olevalle uralle. Olitpa sitten opiskelija, juuri valmistunut tai kokenut ammattilainen, toivon, että löydät tästä jaksosta inspiraatiotyökaluja, jotka auttaa sinua rakentamaan mielekästä ja sopivan haasteellista uraa.

Nyt kun me ollaan valmiita seikkailun, urasuunnittelun ja tekoälyn risteyskohdassa, hypätään suoraan asiaan ja aloitetaan yhteinen podcast -matkamme. Pohditaan ensin Chat GPT:tä ja urasuunnitteluu. Chat GPT voi auttaa urasuunnittelussa esimerkiks seuraavin tavoin: tietojen kerääminen. Chat GPT voi auttaa sinua etsimään tietoja erilaisista uravaihtoehdoista, koulutusohjelmista, työmarkkinatrendeistä ja yrityksistä. Itsetutkiskelu: Voit käyttää tekoälyä keskusteluapuna, jotta voit paremmin ymmärtää omia arvojasi, kiinnostuksen kohteitasi, taitojasi ja tavoitteitasi. Otetaanpa esimerkki: Laura, joka on hiljattain valmistunut kauppatieteiden maisteriksi. Hän on kiinnostunut sekä markkinoinnista että taloushallinnosta, mutta on epävarma siitä, kumpaan suuntaan hänen tulisi edetä. Tekoälylle voi esittää kysymyksiä liittyen uramahdollisuuksiin, ja se tarjoo Lauralle tietoa sekä markkinoinnin että taloushallinnon aloista ja auttaa häntä hahmottamaan, mitkä on hänen todelliset kiinnostuksen kohteensa. Ajatellaanpa myös Miljaa, joka on valmistunut tradenomiksi ja suuntautunut henkilöstöhallintoon. Hän pohtii, millaisissa organisaatioissa hän voisi hyödyntää osaamistaan parhaiten. Chat GPT voi auttaa Miljaa löytämään tietoa erilaisista HR-rooleista sekä pienissä yrityksissä että suurissa monikansallisissa yhtiöissä. Lisäksi Chat GPT voi esitellä Miljalle erilaisia henkilöstöhallinnon työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla hän voi syventää osaamistaan ja vahvistaa uraansa HR-alalla.

Seuraavaksi syvennytään ammatillisiin kiinnostuksen kohteisiin. Chat GPT voi auttaa selkeyttämään ammatillisia kiinnostuksen kohteita esimerkiksi seuraavilla tavoilla: Itsetutkiskelu. Chat GPT:n kanssa keskusteleminen voi auttaa sinua ymmärtämään paremmin omia kiinnostuksen kohteitasi. Voit esimerkiks kuvata, mistä olet kiinnostunut tai minkätyyppisist tehtävistä nautit. Chat GPT voi ehdottaa ammattiurapolkui, jotka saattaa vastata näitä kiinnostuksen kohteita. Tiedonhaku: Voit pyytää tekoälyä etsimään tietoa eri ammateista, tehtävistä tai toimialoista, jotka kiinnostavat sinua. Tämä voi auttaa sinua ymmärtämään, mitä nämä urat todella sisältävät ja ovatko ne yhteensopivia kiinnostustesi kanssa. Kysymysten esittäminen: Chat GPT voi esittää sinulle kysymyksii, jotka auttaa sinua pohtimaan kiinnostuksen kohteita syvällisemmin. Puhutaan ensin Aleksista, joka on tradenomi ja suuntautunut sisäiseen laskentatoimeen. Hän haluaa ottaa seuraavan askeleen urallaan ja on kiinnostunut erityisesti kustannuslaskennasta ja budjetoinnista. Aleksi voi hyödyntää Chat GPT:tä kysyäkseen tietoa eri kustannuslaskennan menetelmistä ja siitä, miten ne liittyvät yrityksen budjetointiin. Tekoäly voi myös auttaa Aleksia löytämään esimerkkejä siitä, miten ammattilaiset on yhdistäneet nämä taidot onnistuneesti ja luoneet vankan uran sisäisessä laskentatoimessa. Sitten on Miika, joka on kokenut ohjelmistoinsinööri. Miika haluaa laajentaa osaamistaan. Hän on kiinnostunut tekoälystä, mutta ei tiedä mistä aloittaa. Chat GPT voi auttaa häntä tunnistamaan, mitkä tekoälyn osa-alueet voisivat kiinnostaa häntä eniten. Lisäksi tekoälyn avulla Miika saa käsityksen siitä, mitkä lisäkoulutukset tai kurssit auttaisivat häntä saavuttamaan tavoitteensa tekoälyn saralla.

Seuraavaksi pohditaan, miten tehdä onnistunut ammatinvalinta. Chat GPT voi auttaa selkeyttämään ammatinvalintaa esimerkiks seuraavil tavoilla. Ammattien tutkiminen: Chat GPT:n avulla voit tutkia erilaisia ammattiurapolkuja. Voit kysyy Chat GPT:ltä tietoa eri ammateista, niiden vaatimuksista, palkka- ja työllisyystilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Taitojen ja kiinnostuksen kartoittaminen: Chat GPT voi auttaa sinua tunnistamaan vahvuutesi, taitosi ja kiinnostuksen kohteesi. Voit käydä läpi erilaisia kysymyksiä ja harjoituksii, jotka auttaa sinua ymmärtämään paremmin, mitkä ammatit saattaa sopii sinulle. Kun oot pohtinu kunnolla ammatinvalintaasi, on aika tehdä päätöksiä. Otetaan esimerkkiä Samista, joka on lopputenttiä vaille valmis biologian kandidaatti. Hän on kiinnostunu sekä tutkimuksesta että ympäristön suojelusta. Chat GPT voi auttaa häntä löytämään sopivia ammattei, jotka yhdistää molemmat kiinnostuksen kohteet. Lisäksi tekoäly voi tarjota tietoa urapoluista ja asiantuntijoiden haastatteluja, jotka valottaa Samin potentiaalisia uravaihtoehtoja. Katsokaamme Eevaa, joka on valmistunut restonomiksi ja on suuntautunut matkailu- ja tapahtuma-alalle. Eeva on erityisen kiinnostunu kestävästä matkailusta. Chat GPT voi auttaa häntä ymmärtään, miten kestävä matkailu muovaa matkailualaa ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa ammattilaisille. Lisäks tekoäly voi ohjata Eevaa löytämään tapoja, joilla voi yhdistää intohimonsa kestävään matkailuun ja tapahtumien järjestämiseen, luoden näin ainutlaatuisen ja mielekkään urapolun. Nyt ollaan käyty läpi, kuinka Chat GPT voi auttaa sinua ammatinvalinnassa, ja onkin aika käärii tää jakso pakettiin.

Toivottavasti podcastini auttoi sinua ymmärtään, miten tekoäly voi auttaa sinua ammatillisten kiinnostuksien selkeyttämisessä ja ammatinvalinnassa. Tekoälyn käyttö voi rikastuttaa urasuunnitteluprosessiamme ja auttaa meit löytämään urapolkui, jotka vastaa ammatillisii kiinnostuksen kohteitamme, myös sellasii polkui, joita emme oo tulleet itse ajatelleeksi. Nyt kun tää jakso on tullu päätökseensä, haluan rohkaista teitä kaikkii hyödyntämään saatavilla olevia työkaluja, kuten Chat GPT:tä, kun kuljette urapolullanne ja siinä eteenpäin. Muista, et ura ei oo vain työpaikka. Se on jatkuva matka, joka koostuu oppimisesta, kasvusta ja kehittymisestä. Kiitos, että kuuntelit Chat GPT urasuunnittelussa apuna -podcastia. Kuulemisiin seuraavassa jaksossa.

[Musiikkia 00:09:33]