Siirry sisältöön
Litteraatti: Opitaan erityisopettajan kanssa

EH: Tässä podcastissa keskustellaan siitä, että miten ammattikorkeakouluopiskelija voi hakeutua erityisopettajan ohjaukseen ja saa sieltä tukea.

NK: Mä oon Niina Koivisto, erityisopettaja Haaga-Heliassa.

EH: Ja olen Eija Honkanen, opettajana Haaga-Heliassa. Opiskelijana voi tuntuu välillä siltä, että opinnot sujuu, ja välillä taas, et ei suju, ja joskus tuntuu, et mikään ei suju. Ja sillon, kun se ei suju, nii aika monet opiskelijat miettiiki, et mistä sais apuu, ja voiko erityisopettajaan ottaa yhteyttä tai opintovalmentajaan, ja millon sen vois tehdä. Mitä sä, Niina, annat ohjeeks tähän?

NK: Jos yhtään sellasta mietit, nii ota yhteyttä, älä mieti!

EH: Toi oli tosi hyvä kehotus. Opiskelijana voit siis ottaa rohkeasti yhteyttä, kun toivot apuja opintoihin, olipa se sitten erityisopettaja tai opintovalmentaja. Tai jos sä mietit itseksesi, että miksi oppiminen ei ehkä suju, kuten sä ajattelisit. Tai jos sul on aikasemmissa opinnoissa ollu tuen tarvetta, niin ammattikorkeakoulusta sitä myös saa.

NK: Joo, haittaa ei varmasti oo, mutta saattaa olla apua. Mun luona käyminen on täysin luottamuksellista eikä maksa mitään. Yksityisellä esimerkiks luki-testien tekeminen on tosi kallista.

EH: Eli jos joku opiskelija miettii tätä asiaa, niin voi kysyä myös opettajalta. Niina, mistäs muualta opiskelija löytää esimerkiks erityisopettajan yhteystiedot, ku meillähän on useampia erityisopettajia?

NK: Joo, opiskelijasivuilta, Pepistä, hyvinvointisivustolta.

EH: Erityisopettaja voi auttaa monenlaisissa oppimiseen liittyvissä asioissa. Aika tyypillisiä teemoja on, että miten voi aikatauluttaa opintoja tai saa rakennettua sellasen aikataulun, että opiskelu, vapaa-aika ja työt olis tasapainossa. No tehtävien tekemisessä voi olla pulmia. Moodle oppimisalustana voi asettaa haasteita, ja joskus sen hahmottaminen ja käyttäminen voiki olla opiskelijasta aika hankalaa. Niina, minkälaista ohjausta ja tukea erityisopettaja antaa vaikka näissä esimerkeissä?

NK: No, aikatauluttamisessa esimerkiks me opiskelijan kanssa katotaan kokonaisuutta ja pilkotaan se vaikka viikonpäiviin ja tarkistellaan viikkoo siten, että opiskelija hahmottaa oman viikkorytminsä ja päivärytminsä. Nukkuminen, harrastukset, opiskelu, oppitunnit, ruokailu.

EH: Joo, elikkä toi arjen tasapaino ja arjen asiat on tosi tärkeitä. No mitäs sitte, jos opiskelija miettii vaikka tehtävien alottamista ja tekemistä, että joskushan on semmonen tunne, et ne ei suju, tai opiskelija voi kokee, ettei hän saa mitään aikaan. Et aina voi esimerkiks yrittää alottaa tehtäviä, mutta sit se jääki kesken, tai tulee ihan sellanen, että mä vitkuttelen ja vetkuttelen näitten tehtävien ja niitten alottamisen kanssa. No, siinähän käy nii, et tehtäviä kasaantuu, ja sitten niihin tarttuminen voi tuntua todella ylivoimaselta.

NK: Joo, mä kysyn ensin, et mitkä on ollu sellasii tehtävii, mitkä on sujuneet helposti ja nopeasti, ja sitte opiskelija kertoo esimerkin, ja sit mä kysyn, että miten teit sillon ja mitä teit toisin. Ja sit toinen neuvo, jonka mielelläni antaisin ihan jokaiselle, on: osta munakello. Siis sellanen ihan mekaaninen munakello, ei puhelimen ajastin. Munakellon avulla tehdään niitä tehtäviä. Opiskelija voi miettiä, mikä on se aika, jonka opiskelija jaksaa keskittyy, ja jos se aika on vaikka viis minuuttia, nii opiskelija laittaa munakelloon viis minuuttia ja tekee sen ajan tehtäviä. Ja ku kello soi, opiskelija lähtee tilanteesta poi. Juo kahvia tai (–) [0:03:33] x-hypyn. Ja sitte tauon jälkeen opiskelija laittaa uuden viis minuuttia munakelloon ja keskittyy jälleen sen ajan opiskeluun.

EH: Ton munakellon käyttö onki yksinkertanen ja hyvä keino. No, miten sitte esimerkiks Moodlen hahmottaminen? Siinäki opiskelijat kertoo, että siinä voi olla tämmöstä vaikeutta, ja sehän on tosi tärkee opiskelijalle käyttää ja osata käyttää sitä Moodlee, kun käytännössä kaikki opiskeluun liittyvä on siellä Moodlessa.

NK: Joo, ja tosi monen on vaikee hahmottaa Moodle. Mä avaan opiskelijan kans Moodlen, ja katsomme sitä Moodlen rakennetta yhdessä. Mikä on kaikille kursseille yhteistä? Mistä löytyy edistymisen seuranta, mistä kalenteri, mistä aktiviteetit ja sielt erityisesti tehtävät, ja arvioinnit?

EH: Joo. Se on tosi hyvä hahmottaa tota kautta. No on monia muitaki arkipäivän haasteita, joita voi ratkasta erityisopettajan tai opintovalmentajan kanssa. Näitä voi olla vaikka lukemiseen ja kirjottamiseen liittyen. Voi tuntua, et keskittyminen on työlästä. Opiskelutilanteet voi jännittää sinällään. Tai opinnot ei suju, kuten pitäisi. Esimerkiks opinnäytetyön tekeminen voi tuntuu liian haastavalta ja aivan ylivoimaselta. Ja näitä voi tulla pitkin opintoja, et alku voi sujuu, mut sitten tuleeki haasteita. Erityisopettajilla ja opintovalmentajillahan on monia menetelmiä ja keinoja auttaa opiskelijaa oppimaan.

NK: Joo, ja mulle on ihan sama, kenen luokse menet ensimmäistä kertaa: yhdessä voidaan pohtia, kenen apu on sulle hyödyllisintä. Matalalla kynnyksellä yhteyttä kehen tahansa hyvinvointitoimijoista. Ja voi käydä monen luona yhtä aikaa, myös YTHS:ssä ja mahollisesti oman alueen terveyskeskuksessa. Ei tarvitse valita etukäteen. Pääasia, että ottaa yhteyttä ja löytää sopivimman itselle. Meil on yhteinen Teams, johon voit liittyä. Sieltä löydät uusinta tietoo ja mahdollisuuksia oppimisen tukemiseen, ja linkki Teamsiin on tämän podcastin alla.

Podcast text in English

EH: In this podcast, we’ll discuss how students in universities of applied sciences can seek guidance from a special education teacher and get support from them.

NK: I am Niina Koivisto, a special education teacher at Haaga-Helia.

EH: And I am Eija Honkanen, a teacher at Haaga-Helia. As a student, you may sometimes feel like you’re doing well with your studies, sometimes the opposite, and sometimes you may feel like nothing’s going well. And when things aren’t going well, quite a lot of students wonder where to get help and whether they should contact a special education teacher or a study coach and when they should do that. What’s your advice, Niina?

NK: If the thought occurs to you, contact us, don’t hesitate!

EH: That was very good advice. So as a student, you shouldn’t hesitate to contact when you wish to get help regarding your studies, be it a special education teacher or a study coach. Or if you’re wondering by yourself why you’re not doing as well with your studies as you’d thought. Or if you have had need for support in earlier studies, you can also get that from a university of applied sciences.

NK: Yeah, there’s certainly no harm in it, but it can be of help. Appointments with me are completely confidential and free-of-charge. In the private sector, for example, taking a dyslexia test is very expensive.

EH: So in case a student is thinking about these things, they can also ask a teacher. Niina, where else can a student find, for example, the contact information of a special education teacher, for we have several special education teachers?

NK: Yeah, on the student pages, on Peppi, on the wellbeing site.

EH: A special education teacher can help with many kinds of things related to learning. A typical theme is the scheduling of studies or building a schedule in order to balance studies, free time, and work. Well, you may have trouble in doing your assignments. Moodle as a learning platform can present challenges, and sometimes students may find it difficult to use it or make sense of it. Niina, what kind of guidance and support does a special education teacher give in these cases, for example?

NK: Well, when it comes to scheduling, for example, we look at the big picture together with the student, split it into, say, weekdays, and examine the week in a way that the student is able to make sense of their weekly and daily rhythm. Sleep, hobbies, studies, lessons, eating.

EH: Yeah, so daily matters and a balanced daily life are very important things. How about if the student is hesitant about, say, starting to do their assignments, because sometimes you feel that it is not going well, or the student may feel like they’re not getting anything done. Again and again, they may try to start doing their assignments, but never finish them, or they may procrastinate when it comes to doing the assignments and getting started. Well, what happens is that assignments pile up, after which it may feel overwhelming to tackle them.

NK: Yeah, I first ask them what have been some assignments that they found easy and quick to do, and then the student tells me an example, and then I ask what they did back then and what they did differently. Another piece of advice that I’ll gladly give everyone is: buy yourself an egg timer. I mean an actual mechanical egg timer, not a phone timer. You use an egg timer to do your assignments. The student can figure out the time that they’re able to focus, and if that’s, say, five minutes, the student sets the egg timer at five minutes and spends that time doing the assignments. And when the timer rings, the student leaves the situation. Drinks a cup of coffee or (–) [0:03:33] x hops. After the pause, the student sets another five minutes on the egg timer and again focuses on their studies during that time.

EH: Egg timer is, indeed, a simple and good trick. Well, how about making sense of Moodle? Because students say it can be difficult, and it is very important for students to use and to be capable of using Moodle, because practically everything studies-related is on Moodle.

NK: Yeah, and lots of people have trouble making sense of Moodle. I open Moodle with the student, and we have a look at the structure of Moodle together. What do all courses have in common? Where can you find progress monitoring, calendar, activities –assignments especially –, and evaluations?

EH: Yeah. That’s a very good way to make sense of it. Well, there are lots of other daily challenges that you can solve with a special education teacher or a study coach. These may be, for example, challenges related to reading and writing. You may find focusing arduous. You may find study situations per se stressful. Or you may find that your studies are not going as smoothly as they should. For example, doing your thesis may feel too challenging, even overwhelming. And it may happen at different times during your studies, that you start off well, but then encounter challenges. Special education teachers and study coaches have various methods and means to help students learn.

NK: Yeah, and it doesn’t matter to me whom you contact first: we can think together whose help would be the most beneficial to you. There’s a low threshold for contacting any wellbeing workers. And you can visit many simultaneously, at FSHS and possibly at the healthcare centre in your region. You don’t need to choose beforehand. The main thing is that you make contact and find the most suitable for yourself. We have a Teams group that you can join. There you can find the newest information and opportunities to support your learning, and the Teams link is under this podcast.