Siirry sisältöön
Litteraatti: Onnistu kesätyöntekijöiden perehdytyksessä

Osa 1: Onnistu kesätyöntekijöiden perehdytyksessä!

Riitta: Tervetuloa kuuntelemaan Veto- ja pitovoimaa Majoitus ja ravintola-alalle podcastin ensimmäistä jaksoa: Onnistu kesätyöntekijöiden perehdytyksessä! Mä oon Riitta ja tänään mun kaverina on täällä Riikka.

Riikka: Hei vaan kaikille munkin puolesta.

Riitta: Olemme työskennelleet työntekijäkokemuksen ja majoitus- ja ravintola-alan yritysten veto- ja pitovoimaan liittyvien asioiden ympärillä jo lähes kaksi vuotta Haaga-Helian hankkeessa. Kerrotko Riikka pari sanaa meidän hankkeesta.

Riikka: Hankkeen on rahoittanut JOTPA eli Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Matkan varrella reppuun on kertynyt paljon tietoa työntekijäkokemuksessa ja työnantajamielikuvan rakentamisesta ja siksi halusimme tehdä podcastin ja omalta osaltamme näin auttaa yrityksiä onnistuneen kesän rakentamisessa. Kesätyöntekijät ovat tärkeä osa organisaatiota, ja hyvin suunniteltu perehdytys auttaa heitä pääsemään vauhtiin nopeasti, varmistaa onnistuneen työntekijäkokemuksen rakentumisen ja tätä kautta vaikuttaa positiivisesti myös yrityksen tulokseen. Vai mitä Riitta?

Riitta: Kyllä perehdytys on yksi merkittävimpiä asioita työntekijäkokemuksen rakentumisessa ja tämä nousi myös esille hankkeessa tehdyssä työntekijäkokemustutkimuksessa, johon vastasi yli 1000 alalla työskentelevää. Nythän me voidaan jutella yhdessä seuraavaksi miksi perehdytys on niin tärkeää. No mitäs Riikka nostaisit esille?

Riikka: Sen, että ensimmäisen työpäivän muistaa aina, se luo pohjan onnistuneelle työntekijäkokemukselle. Mites on Riitta, muistatko sinä ensimmäisen työpäiväsi?

Riitta: Joo kyllä muistan ensimmäisen työpäivän useammastakin työpaikasta. Silloin on ainakin jännittänyt ja tullut tosi paljon uutta tietoa.

Riikka: Niinpä ja siksi on tärkeää, että perehdytys suunnitellaan hyvin ja siihen panostetaan. Hyvin suunniteltu perehdytys luo pohjan onnistuneen työntekijäkokemuksen rakentumiselle. Näin varmistetaan myös, että uudet työntekijät ymmärtävät organisaation toimintatavat, tavoitteet ja odotukset. Se myös nopeuttaa tiimin jäseneksi pääsemistä ja työtehtävien oppimista. Mitä asioita sinä Riitta nostaisit vielä esille?

Riitta: No mun mielestä erityisen tärkeä näkökulma on, että hyvä perehdytys työsuhteen aluksi auttaa luomaan positiivisen ensivaikutelman työnantajasta ja sillä voi parantaa työtyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta. Ensivaikutelma on tosi tärkeää ja tarjoaa hyvän mahdollisuuden luoda positiivisen kokemuksen nuorelle työuraansa aloittavalle.

Riikka: Totta, ensivaikutelma on äärimmäisen tärkeä ja siihen kannattaa panostaa. Ensimmäinen tapaaminen uuden työntekijän kanssa olisi hyvä valmistella etukäteen huolellisesti, kuten aiemminkin nostin esille. Näin voidaan varmistaa, että työntekijälle syntyy jo heti ensimmäisenä päivänä tunne, että työnantaja välittää ja antaa hänelle hyvät edellytykset työtehtävän hoitamiseen. Huolellisesti laadittu perehdytyssuunnitelma on oiva työkalu perehdyttämisessä. Turvallisuuden tunnetta luo uudelle työntekijälle nimetty perehdytyskaveri esihenkilön lisäksi. Perehdytyskaverilta voi kysyä neuvoa matalalla kynnyksellä kiireenkin keskellä. Onko sulla Riitta ollut perehdytyskaveria, kun olet aloittanut kesätyötä?

Riitta: Ei mulla kylläkään ole ollut koskaan virallista perehdytyskaveria. Semmoinen olisi kyllä ollut tosi kiva ja hyödyllinen ja olisi auttanut valtavasti uuden työn aloituksessa.

Riikka: hymiseen tms. Niinpä

Riitta: Kaikki tiedetään, että yrityksissä on tosi kiirettä ja varsinkin kesäsesonkina jolloin kesätyöntekijät aloittavat. Ja silloin kannattaisi käyttää hetki perehdytyksen suunnitteluun ja uuden työntekijän ensikohtaamiseen sekä nimetä hänelle perehdytyskaveri. Vartti-puolituntiakin suunnitteluun ja rauhalliseen ensikohtaamiseen antaa jo paljon. Nythän me voidaan seuraavaksi keskustella perehdytyssuunnitelmasta tarkemmin ja sen laatimisesta.

Riikka: No hei Riitta, miten hyvä perehdytyssuunnitelma laaditaan?

Riitta: Yrityksellä olisi hyvä olla peruspohja perehdytykseen, jonka avulla on helppo suunnitella yksilöllinen perehdytyssuunnitelma. Yksilöllisessä perehdytyssuunnitelmassa huomioidaan uuden työntekijän aiempi työkokemus ja osaaminen ja yksilöllinen suunnitelma sisältää tietoja erityisesti työntekijän rooliin liittyen.

Perehdytys on hyvä aloittaa jo ennen ensimmäistä työpäivää ennakkoperehdytyksellä. Ennakkoperehdytyksessä työntekijä perehtyy yritykseen ja työtehtävään liittyviin asioihin esimerkiksi kirjallisen tai digitaalisen perehdytysmateriaalinen avulla. Ennakkoperehdytysmateriaali voi olla sama tehtävästä riippumatta.

Riikka: Kuulostaa hyvältä. Voisitko yksilöidä hieman tarkemmin, mitä siihen perussuunnitelmaan kannattaisi laittaa?

Riitta: Perussuunnitelmaan kannattaa laittaa tiedot organisaatiosta, yrityskulttuurista ja arvoista (asiat, jotka ovat yritykselle tärkeitä), työtehtävistä ja vastuista sekä käytännön asioista, kuten työvuorot, mitä teet, kun sairastut, ohjeistus kännykän käytöstä ja mistä saat vastauksia erilaisiin kysymyksiin.

Riikka: Tosi hyviä konkreettisia asioita. Hyvä perehdytyssuunnitelma luo kokonaiskuvan perehdytettävistä asioista uusille työntekijöille, auttaa heitä tuntemaan olonsa tervetulleiksi ja valmiiksi työhön. Se on oiva apu myös perehdyttäjälle, koska se auttaa muistamaan asiat, joita tt:n kanssa tulee käydä läpi ja näin perehdytyksestä tulee tasalaatuinen. Miten näet kesätyöntekijöiden roolin työyhteisössä?

Riitta: Kesätt:llä on suuri merkitys ja vastuu työyhteisössä, sillä he mahdollistavat vakihenkilöstön kesälomat ja kesän aikana pääsevät ottamaan täyden vastuun vakituisen työntekijän tehtävästä. Kesä on monelle alan yritykselle tärkein sesonki, jolloin on myös taloudellisesta näkökulmasta tärkeää, että kesätyöntekijät on perehdytetty hyvin ja heillä on ”eväät” hoitaa tehtävää. Mitäs muuta olisi hyvä huomioida perehdytyssuunnitelmassa?

Riikka: Yksilöllisyys on tosi tärkeä juttu, minkä nostitkin esille jo aikaisemmin. Mutta kuinkas kauan sellainen hyvä perehdytys kestää?

Perehdytyksen varmistaminen

Riitta: Ei ole sellaista tiettyä aikaa vaan riippuu työtehtävästä ja henkilöstä, mutta voidaan puhua MaRa-alan työntekijöillä ensimmäisistä viikosta.

Riikka: Perehdytyssuunnitelma on hyvä työkalu myös perehdytyksen onnistumisen varmistamiseen, sillä sen avulla työntekijän on helppo arvioida omaa osaamistaan ja se auttaa perehdyttäjiä varmistamaan, että kaikki asiat tulee käytyä läpi. Tsekkilistan lisäksi kannattaa perehtyjän kanssa käydä vapaamuotoinen perehdytyksen arviointikeskustelu, jossa perehtyjä voi kertoa omia tuntemuksiaan ja antaa organisaatiolle arvokasta palautetta. Hankkeen puitteissa toteutetuilla opintojaksoilla nousi työssä käyvien opiskelijoiden keskuudessa esille, että juuri perehdytyksen varmistaminen ja loppukeskustelu jäävät usein perehdytyksestä uupumaan, vaikka ne ovat onnistuneen perehdytyksen kannalta se tärkein juttu.

Riikka: Nyt olemme käsitelleet tärkeimmät asiat onnistuneen perehdytyksen varmistamisessa. Tässä asiat vielä tiivistetysti:

Laadi hyvä perehdytyssuunnitelma, se toimii myös perehdytyksen varmistamisessa

Nimeä perehdytettävälle perehdytyskaveri.

Varaa riittävästi aikaa perehdytykseen

Ensikohtaamisen tärkeyttä ei kannata unohtaa”

Hyvin suunniteltu kesätyöntekijöiden perehdytys varmistaa onnistuneen kesäsesongin.

Riitta: Tosi hyvä neljän kohdan tiivistelmä. Kiitos, että kuuntelit podcast jakson Onnistu kesätyöntekijöiden perehdytyksessä! Toivottavasti vinkit auttavat sinua perehdytyksen kehittämisessä kesätyöntekijöillesi. Muista, että hyvin perehdytetyt työntekijät ovat motivoituneempia ja tuottavampia, mikä hyödyttää koko organisaatiota.

Juuri näin. Kiitoksia.