Siirry sisältöön
Litteraatti: Keskity laatuun

Äänitteen kesto: 00:04:34
Merkkien selitykset:

[?] = sanan kirjoitusasusta ei voi olla täysin varma, mutta merkitys on ainakin sinne päin. Sanan äänityskohta merkitään tekstiin ylös esim. [sana? 00:15:44]
[??] = sanasta ei voinut saada selvää, joten se on täysin epävarma tai sitä ei voitu kirjata ylös lainkaan. Sanan äänityskohta merkitään tekstiin ylös esim. [?? 00:15:44]

[tekstiä] = äänet tai litteroimatta jätetyt kohdat merkitään tekstiin hakasulkeisiin, esim. [naurahtaa] tai [haastattelu keskeytyy hetkeksi, kun haastateltava vastaa puhelimeen]

[äänite alkaa]

Katja [00:00:04]: Viime podcast-jaksossa me keskusteltiin Tuija luovuuden merkityksestä muotoilussa. Eikö me pureuduttu siihen, että miten ideoinnin keinoin voidaan löytää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joita on sitten mahdollista jatkojalostaa ja valita sitten parhaimmat ratkaisut toteutukseen. Tässä podcast-jaksossa keskustellaan Tuija vähän ideoinnin sulkevista menetelmistä, eli sellaisista menetelmistä, joiden avulla me voidaan valita tästä suuresta määrästä ideoita ne laadukkaimmat sinne jatkoon.

Tuija [00:00:36]: Joo, kyllä. Tosiaan viime jaksossa keskusteltiin, käytetään termiä rajaavat tai sulkevat menetelmät, sama asia. Mutta kun ideoita on paljon, niin lähdetään niistä ideoista valitsemaan sitten niitä potentiaalisimpia. Ideoinnin alkuvaiheessa tavoiteltiin mahdollisimman suurta määrää ideoita, ja alussa siis määrä korvasi laadun, mutta löytääksemme sitten taas toteutuskelpoisen ratkaisun, niin sitten taas täytyy jo keskittyä laatuun.

Katja [00:01:10]: Eli tarkoittaako tämä siis sitä, että tässähän vaiheessa tulee valita nyt ratkaisun kannalta ne potentiaalisimmat ideat sinne jatkotyöstöön? Millaisia menetelmiä nämä Tuija oikein ovat?

Tuija [00:01:22]: Joo, näihinkin itse asiassa on useampia menetelmiä tässä palvelumuotoilussa. Yksi malli on tämmöinen priorisointimatriisi, jonka avulla niitä syntyneitä ideoita voidaan priorisoida, esimerkiksi asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan potentiaalin näkökulmasta. Muitakin menetelmiä toki on, mutta kannattaa valita aina siihen omaan kehitystyöhön se parhaiten sopiva menetelmä. Tärkeintä kuitenkin on, että tunnistetaan ne toteutuskelpoisimmat ideat ja ratkaisut sitten testaukseen. Eli testataan asiakkailla ja mahdollisesti sitten tehdään muutoksia niihin ratkaisuihin. Mutta onko sulla, Katja, kokemusta erilaisista menetelmistä?

Katja [00:02:12]: No joo, itse asiassa on mulla jonkun verran. En tiedä, onkohan hän maltalainen Oxfordin yliopiston professori ja psykologi, Edward de Bono, onko se sulle tuttu?

Tuija [00:02:28]: Joo, kyllä itse asiassa on.

Katja [00:02:30]: Hän on luonut tämmöisen kuuden ajatteluhatun menetelmän, joka on itse asiassa mun mielestä yksi erinomainen vaihtoehto nimenomaan näiden ideoiden valintaan. Tässä menetelmässä esitellään kuusi tämmöistä ajattelun tyyliä ja kuutena tämmöisenä mielikuvituksellisena hattuna. Sillä tavalla, että tämä valittu ajattelun tyyli on edustettuna aina yhden hatun alla ja vaikka niin, että henkilökohtaisesti sä voit itsenäsi tai ryhmänä edustaa näitä tyylejä siinä ryhmässä tavoitellaksesi sitä valintaa. Hatunmukaisessa roolissa ollessaan sitten osallistuja tai osallistujat sanoo mielipiteensä aina eri asioihin helpommin kuin omana itsenään, eli sä edustat sitä tiettyä mielipidettä. Tämä menetelmä on tosi hyvä keskustelun ja tämmöisen yhteisen näkökulman löytymisen apuväline. Se auttaa ennen kaikkea myös yhteisen päätöksen teossa sen ideoinnin valinnaksi.

Tuija [00:03:41]: Sitten tuli vielä mieleen sellainen, että ideoinnissa on hyvä muistaa tosiaan se avoimuus ja rohkeus uusille näkökulmille ja ennen kaikkea uudenlaiselle ajattelulle. Mutta sitten yhtä kaikki on ymmärrettävä myös se priorisoinnin ja valinnan tärkeys. Itse asiassa muuten nyt tuli mieleen, että Edward de Bono on sanonut näin, että tärkeä asia pyörän kanssa ja luovan ajattelun kanssa on liikkuminen. Jarrut, eli tämmöinen negatiivinen ajattelu on vain turvallisuusmenetelmä. Kannattaa siis olla avoin uusille näkökulmille ja erilaisille vaihtoehtoisille ratkaisuille.

Katja [00:04:27]: Juuri näin.

[äänite päättyy]