Siirry sisältöön
Litteraatti: Huomasitko muotoillessa? -podcast-sarjan ensimmäinen osa

Äänitteen kesto: 00:05:44

Merkkien selitykset:

[?] = sanan kirjoitusasusta ei voi olla täysin varma, mutta merkitys on ainakin sinne päin. Sanan äänityskohta merkitään tekstiin ylös esim. [sana? 00:15:44]
[??] = sanasta ei voinut saada selvää, joten se on täysin epävarma tai sitä ei voitu kirjata ylös lainkaan. Sanan äänityskohta merkitään tekstiin ylös esim. [?? 00:15:44]

[tekstiä] = äänet tai litteroimatta jätetyt kohdat merkitään tekstiin hakasulkeisiin, esim. [naurahtaa] tai [haastattelu keskeytyy hetkeksi, kun haastateltava vastaa puhelimeen]

[äänite alkaa]

Tuija [00:00:00]: Tervetuloa kuuntelemaan Huomasitko muotoillessa? -podcastin ensimmäistä osaa. Äänessä tänään minä, Tuija Koskimäki, palvelumuotoilun ja liiketoiminnan lehtori Haaga-Heliasta ja minun kanssa keskustelemassa on kollegani Katja.

Katja [00:00:19]: Moikka Tuija. Joo, mä oon Katja Suihkonen ja toimin myös palveluliiketoiminnan ja itseasiassa palvelumuotoilun lehtorina täällä Haaga-Heliassa. Me halutaan Tuijan kanssa tällä podcastilla nyt pureutua erityisesti sellaisiin asioihin, jotka palvelumuotoilussa saattaa jäädä asiakasymmärryksen ja ideoinnin kiteyttämisen ja ehkä testaamisenkin osalta huomaamatta. Tuija, sä oot muotoillut opiskelijoidenkin kanssa paljon, niin miten sä sanoisit, huomasitko minkälaisia asioita, mihin erityisesti olisi pitänyt kiinnittää tai kannattaa kiinnittää huomiota?

Tuija [00:00:54]: No kyllä, kyllä olen huomannut. Palvelumuotoilu kyllä lähtee asiakkaan arjen ymmärtämisestä. Eli tarkoittaa sitä, että asetutaan sinne asiakkaan asemaan ja kerätään monipuolisesti tietoa siitä, että miten asiakkaat toimivat, mitä he arvostavat sekä sitten minkälaisia odotuksia heillä on. Ja tähän liittyen olen huomannut, että asiakastietoa kyllä osataan kerätä aika monipuolisestikin eri lähteistä niin sanotusti, mutta sitten sen hyödyntäminen ja erityisesti sen oleellisen tunnistaminen siitä kerätystä tiedosta on aika haastavaa.

Katja [00:01:46]: Niin ja tällä oleellisen tunnistamisellahan voi olla merkittäviä vaikutuksia sen muotoilun onnistuneeseen lopputulokseen, ajattelisin.

Tuija [00:01:56]: Kyllä, nimittäin asiakasymmärryshän on se palvelumuotoilu, se perusrakennusaine, mutta sitten taas mikäli me emme osaa tätä rakennusainetta oikein hyödyntää oikein, niin silloinhan siitä rakennuksesta tai siitä rakennelmasta ei tule kestävää. Ja tällä tarkoitan taas sitä, että tämä rakennusmateriaali pitää osata käsitellä oikein ja erityisesti tunnistaa sieltä se oleellinen asiakkaan tarve palvelun kehitykselle.

Katja [00:02:30]: Joo mä oon ihan samaa mieltä Tuija sun kanssa. Kun perustukset on kunnossa, niin sen päällehän on hyvä lähteä sitten tekemään kehitystyötä ja ideoimaan myös niitä ratkaisuja. Tässä podcast-sarjassahan me tullaankin vahvan asiakaslähtöisyyden lisäksi avaamaan myös erilaisia menetelmiä, jotka auttaa heittäytymään luovaan ja rohkeaan ideointiin ja tuomaan esiin monipuolisia ratkaisuvaihtoehtoja ja ehdotuksia. Palvelumuotoilussa muuten rohkeus ja luovuus on itse asiassa aika tärkeitä ominaisuuksia. Mitä mieltä sä muuten Tuija ja olet siitä, että voidaanko me pitää itseämme luovina?

Tuija [00:03:09]: Joo, tuo on hyvä kysymys. Itse asiassa innovaation ja johtamisen tunnettu puhuja ja professori, tämä tuli nyt justiin mieleen, että tämmöinen kuin Alfreen, on verrannut luovuutta lihakseen, jota voi harjoittaa. Eli niin kuin tähän viitaten, niin kyllä me kaikki voidaan pitää itseämme luovina, mutta onhan totta, että se tulee esiin hyvin yksilöllisesti. Luovuuden esteenä on usein totutut asiat. Esimerkiksi jos meitä pyydetään piirtämään omena mahdollisimman monella eri tavalla, niin usein me aloitetaan siitä, että piirretään se totutun näköinen omena, mihin ollaan totuttu. Ja sitten siitä erilaisia varioita, kuten syöty omena, omenapuu. Mutta voisimmeko ajatella omenan olevan vaikka kuutio tai pilven muotoinen? Tai vaikka sydän. Sitten taas erilaiset ideoinnin menetelmät, johon me muuten tässä podcast-sarjassa myöhemmin tutustutaan, toimii luovuuden tukena ja lisää myös sitä rohkeutta heittäytyä ideointiin.

Katja [00:04:33]: Joo, tämä onkin aika mielenkiintoista miettiä heti, että onko minä luova? En tiedä, palataan ehkä siihen. Mutta hei, me ollaan nyt nostettu esiin asiakasymmärrystä ja erityisesti sen merkitystä tässä muotoilussa. Me keskusteltiin sinun kanssa myös ideoinnista ja ennen kaikkea rohkeudesta olla luova, mutta itseasiassa Tuija yksi sellainen minun mielestä vielä tosi tärkeä oleellinen asia on meillä jäänyt nostamatta esiin. Nimittäin tuo visuaalisuus. Palvelumuotoilun avullahan palvelun arvo ja hyöty asiakkaalle saadaan nimenomaan näkyväksi tämän visuaalisuuden avulla ja siinä visualisoinnissa me tehdään näkymättömästä näkyvää oikeastaan.

Tuija [00:05:16]: Kyllä, näin on. Mutta Katja, huomasitko yhden asian? Me ollaan nyt johdettu kuulijat tämän podcast-sarjan sisältöön.

Katja [00:05:26]: Totta, niin ollaan. Hei, huomasin todella. Lähdetäänkin nyt seuraavaksi tarkastelemaan asiakasymmärrystä ja sen merkitystä muotoilussa ja muotoiluprosessissa vähän tarkemmin.

[äänite päättyy]