Siirry sisältöön
Yritysyhteistyö
Partneriyhteistyö on parhaimmillaan yhteiskehittämistä

Haaga-Helian yhtenä keskeisenä arvona on yrittäjyys, joka näkyy monien käytäntöjen lisäksi myös mittavassa ja monipuolisessa yrittäjyyskoulutuksessa. Myös Haaga-Helian ja Eilakaislan partneriyhteistyötä voisi laajentaa alkavien yrittäjien koulutus- ja kehittämistukeen.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 14.03.2022

Partneriyrityksemme ovat korona-aikanakin tarjonneet opiskelijoille erilaisia teemakohtaisia webinaareja ja muita koulutustilaisuuksia. He ovat osallistuneet rekry- ja tulevaisuusseminaareihin, joissa opiskelijat ovat olleet mukana järjestelyissä. Partneruus on avannut yrityksille monenlaista näkyvyyttä, markkinointi- ja rekrytointimahdollisuuksia, uusia toimintamalleja ja välineitä sekä oman nimikkoluokan.

Eilakaisla ja Haaga-Helia ovat tehneet pitkäaikaista ja hedelmällistä yritysyhteistyötä. Eilakaislan edustajat ovat vierailleet opintojaksoillamme esittelemässä yrityselämän käytäntöjä sekä haasteita ja uusia ajatuksiakin. Lisäksi opiskelijat ovat saaneet lukuisia työharjoittelu- ja kesätyöpaikkoja, opinnäytetyöaiheita ja osallistuneet monien yritysten kehittämisprojekteihin osana opetuskokonaisuutta.

Pitkäjänteinen yhteistyö mahdollistaa yhteiskehittämisen

Henkilöstöpalveluyritykset ovat usein ensimmäinen kontakti opiskelijan työelämään siirtymisessä. Henkilöstöyritysten tarjonta antaa potentiaalisen mahdollisuuden opiskelijoille lyhyt- ja pitempiaikaisten työsuhteiden kokeiluun tarjoten täten erinomaisen mahdollisuuden tutustua eri yritysten moninaiseen tarjontaan. Henkilöstöyritysten ja opiskelijoiden jo opiskeluaikana luodut suhteet ja käytännön yhteistyö muodostavat myös hyvän lähtökohdan molemminpuoliseen yhteistyöhön.

Henkilöstöyrityksille haasteena onkin, miten se saisi pidettyä parhaat opiskelijat palveluverkostossaan. Tätä edesauttaa jo opintovaiheessa luodut kontaktit ja saadut kokemukset.

Haaga-Helian yhtenä keskeisenä arvona on yrittäjyys, joka näkyy monien käytäntöjen lisäksi myös mittavassa ja monipuolisessa yrittäjyyskoulutuksessa. Haaga-Helian ja Eilakaislan yhteistyötä voisi laajentaa alkavien yrittäjien koulutus- ja kehittämistukeen.

Yrittäjyysosaamisen ja yrittäjyyden tukemisen mahdollisuudet

Henkilöstöpalvelujen käyttö jatkuvasti kasvavana trendinä haastaa myös henkilöstöpalveluyrityksiä kehittämään uusia toimintamalleja ja asiakkuuksia.

Eräs mielenkiintoinen kehittämissuunta ja uusi kohderyhmä voisi olla uudet yrittäjät ja ylipäätään pienyrittäjät, joiden elinehto on saada uusia toimeksiantoja. Henkilöstöpalveluyritys voisi tarjota erillissopimuksin palvelujaan myös yrittäjille. Erityisesti alkavien yrittäjien Start-Up -toiminta voisi hyötyä tästä ja saada uusia potentiaalisia mahdollisuuksia yrittäjien tukipakettiin. Tällöin henkilöstöpalveluyritys voisi tarjota mahdollisuuksina ja eri tasoisina palveluina koulutus- ja tukitoimintaa sekä uusia asiakkuuksia ja toimeksiantoja.

Henkilöstöpalveluyrityksen näkökulmasta kyse on myös tulevaisuuteen panostamisesta, sillä menestyneiden yritysten taustalla on aina ollut kehittyvä yrittäjyys ja viimekädessä yrittäjä. Lisäksi menestyvät yrittäjät ja yritykset muodostavat henkilöstöpalveluyrityksille tulevaisuudessa potentiaalisen sekä motivoituneen ja sitoutuneen asiakaskunnan laajoine verkostoineen. Näitä suhdeverkostoja kannattaisi kehittää yhteistyössä ennakoivasti ja pitkäjännitteisesti.

Kirjoittaja on Eilakaisla-partneruuden yhteyshenkilö Haaga-Heliassa.

Kuva: www.shutterstock.com