Siirry sisältöön
Yritysyhteistyö
Haaga-Helian opiskelijat kehittävät Lidl Plus -etuohjelmaa

Kirjoittajat:

Anu Nieminen

lehtori, myynti ja viestintä
Senior Lecturer, Sales and Communications
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.04.2021

Haaga-Helian opiskelijoille avautui tänä keväänä ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää palvelumuotoilun ja B2B-myynnin oppeja käytännössä ideoimalla Lidlille uusia tapoja hyödyntää Lidl Plus -etuohjelmaa. Opiskelijat pääsivät mukaan kehittämään Lidl Plus -sovellusta ja visioimaan keinoja, joilla sovelluksen asiakaskokemusta voisi entisestään parantaa.

Palvelumuotoilun keinoin opiskelijat keskittyivät etsimään asiakasymmärryksestä nousevia ratkaisuja, jotka sekä helpottavat liittymistä Lidl Plus -asiakkaaksi että sovelluksen käyttöä. Asiakasymmärrystä kerättiin haastatteluilla ja testaamalla sovellusta.

Prototyypit olivat kattavia: niissä käyttöä helpottavat ominaisuudet kuvattiin käyttökontekstissa ja asiakaspolkuun etsittiin ideoita koko matkan varrelle. Ehdotetut parannukset olivat hyvin konkreettisia ja asiakaslähtöisiä.

Lidliltä saadun palautteen perusteella projekti antoi heille paljon uutta:
”Opiskelijat olivat tutustuneet etuohjelman toimintaan syvällisesti ja tunnistaneet erilaisten asiakkaiden kokemuksia Lidl Plus -sovelluksen käytöstä mobiililaitteellaan sekä ostostilanteessa. Lidl Plus tarjoaa jatkuvasti jotain uutta, ja opiskelijoilta saatujen ideoiden avulla voimme kehittää sovelluksen ominaisuuksia ja etuja jo seuraavissa päivityksissä”, kertoo Lidl Plus team leader Niklas Harki.

Lisäksi opiskelijat pääsivät rakentamaan visiota Lidl Plus -kumppanuusohjelman myynnin lanseeraukselle Suomen markkinoilla B2B-myynnin työkaluja hyödyntäen. Kumppanuusohjelman kautta kumppaniyritykset voisivat tarjota lisäetuja Lidl Plus -asiakkaille. Kumppanuusohjelmien merkitys on tasaisesti kasvanut markkinoilla.

Kanta-asiakasohjelmien rakentaminen kokonaisiksi ekosysteemeiksi, jotka kokoavat yhteen useita brändejä ja etuja, on selkeä uusi, kasvava trendi markkinoilla, jonka avulla voidaan palvella asiakasta entistä kattavammin (Boudet, Huang, Rothschild & von Difloe 2020). Lidlillä on jo kumppanuusohjelmat linkitettynä asiakasetusovellukseen, mutta Suomen markkinoille tätä ei ole vielä tuotu. Opiskelijat kehittivät ideoita mahdollisille kumppanuuskampanjoille, prospektoivat kumppaneita ja kokosivat yhteen ohjeistusta tukemaan kumppanuuksien rakentamista.

”Saimme kattavan läpileikkauksen alkaen aina myynnin prosesseista ja benchmarkingista prospektointiin ja innovatiivisiin kampanjaideoihin. Moni ehdotus olisi hyödynnettävissä suoraan jopa sellaisenaan, mistä olen erityisen iloinen”, sanoo kumppanuuksista Lidlillä vastaava Jussi Hulkko.

Haaga-Helian opiskelijoille tämän tyyppiset todelliseen tarpeeseen vastaavat projektit ovat hyvin antoisia ja avaavat verkostoja työelämään. Projekteissa kertyy uutta substanssiosaamista B2B-myynnistä ja palvelumuotoilusta sekä näkemystä konsultointiin. Yhteistyössä opiskelijana mukana ollut Eeva Rantala toteaa:

”Yhteistyö Lidlin kanssa lisäsi motivaatiota; saatua teoriatietoa pääsi soveltamaan käytännössä toimeksiannon avulla ja oikea toimeksiantaja loi haastetta tehdä pyydetty työ mahdollisimman hyvin. Toimeksiantaja esitteli Lidlin ja Lidl Plus -sovelluksen toiminnan kurssin alussa, oli koko moduulin ajan keskustelualueella vastaamassa kysymyksiimme ja antoi opintojaksojen päätteeksi palautetta esityksistämme. Lidl palkitsi parhaat ratkaisut keksineet ryhmät. Koin yhteistyön laadukkaasti toteutetuksi. Se ruokki luovuutta erilaisten työkalujen ja saadun palautteen avulla.”