Siirry sisältöön
Kategoria
Yrittäjyyspedagogiikan äärellä: jakso 14

Yrittäjyystaidot esille visuaalisessa portfoliossa

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 18.06.2021

Tässä jaksossa Emmi Harjuniemi Lapin yliopistosta kertoo, miten taidealojen opiskelijat rakentavat omaa ammatillista portfoliota tuoden esiin omia vahvuuksiaan ja osaamistaan visuaalisuuden keinoin. Visuaalisuuden lisäksi oma osaaminen sanallistetaan, jolloin vaikkapa muotoilija joutuu pohtimaan esineessään esiin tulevaa ainutlaatuisuutta tai palvelumuotoilija konkretisoi omaa osaamistaan symbolien ja/tai kuvioiden avulla.

Oman osaamisen itselle tietoiseksi tekeminen ja toisille näkyväksi saattaminen on tärkeää erityisesti uran alkuvaiheessa ei vain taidealoilta vaan myös kaikilta aloilta valmistuville ammattilaisille. Kun omaa ammattia lähdetään toteuttamaan yrittäjyyden keinon, tulisi oman osaamisen lisäksi tunnistaa suunta mihin halutaan edetä ja mitä tavoitella. Emmin tapauksessa opiskelijat tekevät ammatillisen portfolion opintojen loppuvaiheessa, jolloin uraohjaus ja yrittäjyyden mahdollisuuden tunnistaminen on aktuelleinta opiskelijan näkökulmasta katsoen erityisesti taidealoilla, jossa substanssiosaaminen ja sen bräntääminen on yrittäjyyden ytimenä.

Voit kuunnella kaikki Yrittäjyyspedagogiikan äärellä -sarjan jaksot Spotifysta.

HP: Heli Potinkara
EH: Emmi Harjuniemi

HP: Hyvät kuulijat, tervetuloa tämänkertaiseen Yrittäjyyspedagogiikan äärellä -podcast..podcastsarjan jaksoon! Ja tällä kerralla minulla, Heli Potinkaralla on vieraana Emmi Harjuniemi. Hei Emmi, tervetuloa tähän..tähän tota noin meidän keskusteluun! Kerrotko kuka olet ja mistä tulet ja mitä teet?

EH: Kiitos Heli, tosi kiva olla tässä teijän podcastissa mukana..aa.. Mie oon suunnitteluteknologian yliopisto-opettajaa täältä Lapin yliopistosta, taiteiden tiedekunnasta. Ja tuota syy miksi mie tässä podcastissa oon nyt mukana on tämä ammatillinen portfolio ja tuota kurssia mie vejän kurssia, oon siellä teetättänyt sitten opiskelijoilla erilaisia tehtäviä.

HP: Ammatillinen portfolio, kuulostaa tosi mielenkiintointoiselta! Kerrotko tästä ammatillisesta portfoliosta?

EH: Tämä ammatillinen portfolio on semmoinen, mikä opiskelijat tekevät niinku opintojen tai miten kandiopintojen loppuvaiheessa, ja tuota keräävät siihen niinku parhaat näytöt..heidän töistään opiskeluaikana.

HP: Ja sitten minkä takia he tätä tekevät?

EH: No mie koen, että ammatillinen portfolio on niinku yks tärkeimmistä tämmöisistä työnhaun välineistä, kun me ollaan tämmöisellä visuaalisella alalla ja tuota se, että opiskelijat saavat alan töitä tai tuota niin..niin alkavat yrittäjiksi niin..niin heidän täytyy esitellä sitä omaa omaa osaamista..niinku visuaalisin keinoin.

HP: Joo minkälaisia tehtäviä sä sitten teetät heillä, että he saa sitten tuotua esille tätä omaa osaamistaan?

EH: No tuota tällainen niinku että..että tuota niin visualisoi miltä tulevaisuutesi työelämä näyttää.. elikkä voi tehdä tämmöisen muun boardin, johon on koonnut erilaisia mielikuvia tai niinku kuvia omista mielikuvista siitä minkälaista se, että tulevaisuuden työelämä on ja ehkä sitä kautta pystyis sitte niinku konkretisoimaan mitä se..mitä se sitten olisikaan se..se työelämä, kun sinne sitten menee. Ja tuota hyvin useinhan visuaalisella alalla on niinku..tai opiskelijat alkaa yrittäjiksi, että siinä mielessä tämä linkki on myös siihen ja tässä jos… jos tässä unelmakartassa tavallaan niinku.. visualisoi.. siihen suuntaan meneviä asioita niin.. niin sitten niitä voisi voisi tukea siinä… siinä ammatillisen portfolion teon aikana.

HP: Kuinka nämä opiskelijat näkee tämän yrittäjyyden? Eli miten he niinku mieltää yrittäjyyden osaksi niinku sitä omaa työelämää tai ammattiuraa?

EH: No hyvin moni ihan varmaan tietää, että se on niinku tavallaan yks vaihtoehto. Mutta tuota niin.. Niin mie näkisin, että.. hirveän moni ei kuitenkaan niitä rohkeasti lähde sille linjalle. Vaan tuota haetaan mieluummin jonkun palvelukseen ja tuota… ehkä se onkin niinku ihan hyvä ensiksi hakea johonkin harjoittelijaksi ja sitä kautta sitten.. sitten ehkä päätyä yrittäjäksi.

HP: emm..Miten tämä yrittäjyys sitten näkyy näissä unelmakartoissa tai tässä ammatillisessa portfoliossa? Joutuvatko he erityisesti pohtimaan sitä vaihtoehtoa vai.. vai millä tavalla sitä niinku tuetaan tässä.. tässä prosessissa?

EH: ee..Joo se..tavallaan sillä lailla, että ..että tuota..se on niinku jokaisen.. niinku oma asia tai miten he haluavat sitä omaa.. omaa ammatillisuutta vaan esittää tai mihin suuntaan he haluavat viedä. Mutta sitten tuota tämmöisellä niinku…seuraavassa kohdassa mulla näitä..ää..tätä tehtävää on tavallaan niinku koota ne kaikki omat työt, mitä on tehnyt, tämmöiseksi prosessiportfolio. Ja tuota niin ..niin ihan niinku esittää ihan kaikki, mitä on tehnyt ja tuota siis tosi lyhyesti, mutta esitellään kaikki mitä ollaan tehty. Ja sitten tuota seuraavaa..seuraavaksi sitten niin.. niin mietitään tämmöisten listaa asioista, elikkä tässä on 3 kohtaa: on substanssiosaaminen, ammattikäytänteiden osaaminen ja yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen. Lisäksi voi lisätä myös muita jos haluaa, mutta näihin sitten listataan, että mitkä on näitä vahvuuksia ja mitkä kaipaisi vielä parantamista, niin tässä kohtaa voi sitten erottua selkeästi sillä lailla, että näkee, että missä on on vahvuuksia ja mihin kannattaisi suunnata ja tuota niin missä on ehkä semmoista petrattamisen, petraamisen varaa. Mutta tuota niin, niin tämä on myöskin semmoinen aika jännä tehtävä, että opiskelijat…ää.. niinku aliarvioivat sitä omaa osaamistaan, että enemmän meinaa tulla sinne.. sinne vielä parantamisen varaa kohtaan kuin sitten sinne vahvuuksien kohtaan.

HP: ..emm..Miten se sitten etenee tää prosessi että?…Milloin tämä portfolion valmis?

EH: Portfolio hän ei ole ikinä.. (naurua)..

HP: niin..(yhteistä naurua)..

EH: ..mut et se työ jatkuu niinku tavallaan..niin kauan kuin tällä alalla on, että aina täytyy päivittää sitä. Mutta tuota niin..niin..ää.. sitten voisi tuota niin.. niin jatkaa tätä esimerkiksi semmoisilla että.. Että… että kysyisi niinku omaavan lähipiiriltä tai..tai tuota kavereilta, että ..millaisia mahdollisuuksia näihin omaan osaamiseen niinku tai minkälaisia yrittäjyyden mahdollisuuksia näihin omaan osaamiseen niinku löytyisi ja tuota niin.. niin niistä.. niistä sitten ehkä löytäisi sen oman.. oman tuota niin.. niin vahvuuden tai mitä lähtisi kehittämään niin, että siitä tulisi yrittämistä.

HP: Mikä siun oma kokemuksesi on siitä, että miten tämä ammatillinen portfolio on niinku palvellut näitä opiskelijoita, että minkälaisia niinku ajatuksia heidän keskuudessaan syntyy, kun he tekevät tätä.. työtä?

EH: Tavallaan tää on niinku aika.. aika raskas prosessi, ko lähdetään sieltä että kaikki niinku työt listataan ja niistä pitäs niinku sitten vielä karsia ne parhaimmat ja kirjoittaa niistä ne ydinasiat esille ja sitten esittää ne vielä tosi hienosti..hienosti tuota niin..niin yhteenvetona. Mutta tuota ne, jotka sen on tehnyt , niin mun mielestä se.. semmoinen että se on sitten tehty, että.. että tuota niin tämän kurssin puitteissa mille mallille se sitten ehtiikään niin niin..et se on kuitenkin tehty tai ainakin aloitettu, ja tuota, että siitä mun mielestä.. on kauhean hyvä mieli niillä.. niillä opiskelijoilla.

HP..emm…

EH: Ja tietenkin siinä, mutta taideopiskelijat on niin itsekriittistä porukkaa, että (naurua) siinä.. siinä tuota niin.. niin sillä tavalla tietenkin semmoinen itsekriittisyys, että tämä voisi olla paremmin tai tuo voisi olla paremmin, niin on niinku hyvin pitkä, että.. että tuota sitten.. sitten tuota niin ..niin..aa…sitä voi sitten parantaa.. kurssin jälkeen…niin kauan tosiaankaan kun tällä alalla on niin.

HP: ..emm..

EH:..tulee semmoinen hyvä ja sitä kehtaa esitellä työnantajille ja..ja tavallaan sitä niinku myös muokataan, aina sitä eri työnantajaa silmällä pitäenkin, että välttämättä kaikkia ei esitetä, kaikille työnantajille.

HP: Niin otetaan sieltä ne sopivimmat palat sitten siinä vaiheessa kun sitä työtä haetaan, että mikä ikään kuin sopii tähän yhteyteen..EH: Kyllä…HP:.. joo no minkälaisia tulevaisuuden niinku näkymiä.. sinulla itselläs on, että miten tätä yrittäjyyttä voisi sitten viedä eteenpäin tai kehittää siellä.. omassa opetuksessa?

EH: ..aa..Mie luulen, että painottaminen semmoisiin niinku edelleenkin..niinkö niihin vahvuuksiin..mitä opiskelijoilla on ja.. ja tuota niin.. niin kannustaa niihin tarttumaan ja niihin mahdollisuuksiin ja.. ja yrittää niinku ihan pienimuotoisesti aluksi sitä yritystoimintaa, että vaikka omalla toiminimellä tai kevytyrittäjyydellä tai sitten tällä ei että vaikka sitten menisi töihinkin siinä sivussa voi olla yrittäjyyttä että ..että se ei ole niinku tavallaan niin kovin raskas prosessi, että mitä siitä niinku kuvitellaan… tai tuota.. mullakin siitä niinku hirveä niinku ennakkoluulot, että se yrittäminen on niin vaikeaa ja siitä on niin.. Niin.. niin niin raskas tehdään niitä kaikkia kirjanpidon hommia kaikkia että tuota niin osallistuin siksi näihin tuota…Yrittäjien eri koulutuksiin ja hain niistä sitten enemmän tietoa..

HP:.. joo ..Minkälaisia vihjeitä sinulla on antaa muille opettajille? Mikä on, miten heidän pitäisi niinku huomioida, että mikä olisi semmoinen pointti, kun he kohtaa opiskelijoita, jos ajattelee yrittäjyyttä? Puhuit tossa kyllä aika paljon noista vahvuuksista että…meneekö se niinku niiden vahvuuksien löytämiseen vai.. vai tukemiseen vai mihin suuntaan ..minkälaisin ajatuksin?

EH: No joo ehkä se niinku vahvuuksien löytäminen, että sillä mietin, että niinku näitä tehtäviäkin, että opiskelijat tavallaan tietää mitä ne on, mutta ei tavallaan tunnista niitä. Elikkä niinku vahvuuksien tunnistamiseen ja sanallistamiseen. Että ne saadaan sieltä kaivettua auki, että vaikka itsekin näitä osaa opiskelijoita niinku ohjaan jollakin lailla eri kursseilla.. siinä tuota pari vuotta niinku ne tulee tänne kurssille, mulla on joku käsitys ehkä siitä mitä ne niinku osaa, mutta tuota kuitenkin se mitä he osaa tulee vasta siinä…siinä esille, kun he esittelevät näitä… näitä.. prosessiportfolioita ja sitten tuota siinä voi tulla myöskin esille tämä harrastuneisuus ja tämmöiset kaikki mitä he on tehnyt, ehkä freelancerina tai jonnekin tilaustöitä ja siinä vaiheessa, että tuota niin.. niin..se on niinku kauhean tärkeää, että ..että tuota saataisiin se sanallisesti vielä sieltä esille.

HP: Niin tulee tietoiseksi, että opiskelija itsekin niinku tunnistaa. Kerroit tuossa aikaisemmin, että löytää ne vahvuudet, ja löytää ne kehittämisen kohteet, mutta että.. että jos niitä ei tutkita ja tarkastella ja ja ohjata tavallaan tunnistamaan niitä, niin ..niin ehkä se opiskelijan päähän jää vähän semmoiseksi abstraktiksi ja sen takia se sanallistaminen on tärkeää, että se tulee konkreettisesti sitäkin kautta. Ja minkälaisia opiskelijoita, minkä tai..taidealan opiskelijoita, niin mitä..mikä se heidän niin kuin, mitä he tekee? Minkälaista taidetta? Jos vielä…

EH: Joo, mulla on ollut tuota niin..niin teollisiamuotoilijoita, sisustus-tekstiilimuotoilijoita, vaatesuunnittelijoita, graafisia suunnittelijoita. Ja lisäksi meidän tiedekunnassa on sitten, jotka ei ollut mulla opetettavana, mutta tuota audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelijoita ja sitten kuvataidekasvattajia. Itse asiassa kuvataidekasvatuksen mulla on ollu kurssilla (naurua). Niin.. niin tuota heidän tekemiset on niinku todella konkreettisia, että varsinkin jos aattelee teollistamuotoilijaa, niin ne on konkreettisia esineitä. Tai sitten tuota..konkreettisia sisustustuotteita tai vaatteita. Mutta sitten on myöskin mikä on ehkä tuottanut haasteita.. on palvelumuotoilun esittäminen, että miten se saadaan niinku..aa.. näkyväksi tai tämmöisen kuvallisen portfolion muotoon.. esitettynä.. niinku katselijoille.

HP: Niin.. siis tämmöisen niinku visuaalinen portfolio..ku..täytättekö kuvia siinä portfoliossa, että onko se tämmöinen valokuvaperusteinen vai..vai tuota se on heidän työ, työnsä voi olla niinku moninaisia siis visuaalisia, että lähteekö se siitä, että mikä, jos on teollinen muotoilija, niin hän muotoilee jonkun esineen, niin se on se visuaalisuus siinä?

EH: Joo elikkä tuota.. siinä portfoliossa, siis pääasiassa on niinku visuaalinen, että sitten teksti mitä siihen tulee on tavallaan niinku.. tukee sitä esitystä että.. että tuota niin.. niin pääpaino on niissä opiskelijoiden omissa töissään ja niissä kuvissa.

HP: ..emm..Joo.. koska tota toi, tuo on niinku ajattelu siitä että jo tehdään niinku visuaalisesti ja sitten sanallistetaan sitä niin sehän voi sopia moneen muuhunkin kuin vain tämmöiseen niin kuin tavallaan taidealoihin jossa sitten tuotetaan ja se henkilö on niinku aika persoonallisesti myös siinä mukana. Että että tuota jos ajattelee vaikka mitä muuta tahansa ja lähdettäisiin tekemään tämmöistä, niinku ammattialaa tai tai aluetta, niin lähdettäisiin tekemään tämmöistä visuaalista portfoliota, niin se on jo itsessään niinku aika mielenkiintoinen ja vähän erilainen prosessi kuin se että tehdään vaikka raportteja tai kirjoitetaan, että se tuon niinku sitä ulottuvuutta eri tavalla esille, siis työntekijöille siis itse, joka sitä portfoliota työ..tekee eli todella niinku tärkeä.. tärkeä prosessi.

EM: Joo, ja nyt mä oon seinälle tuota palvelumuotoilijoille onkin sillai, semmoinen, että mistä kohtaa sitä, kun se on tavallaan aineeton se.. prosessi ja se on niinku se pääjuttu, että se lopputulema on joku ..tuota ..apsi tai sitten tota …joku sisustusjuttu tai se palvelukonsepti, niin.. niin sitä voi olla hyvin hankala ensin ajatella visuaalisesti, mutta sen prosessin visualisointi..erilaisilla, voi olla vaikka kaavakkeella tai…lineaarisilla joillakin…palluroilla tai muilla niin.. niin tuota se on…

HP: ..eem..

EH: ..tuota mielenkiintoista.

HP: ..joo..Varmasti haastaa osin opiskelijoita ja ku..kuulostaa, kuinkaa laajentaa on tää kokonaisuus, eli kuinka paljon he käyttävät aikaa tähän?

EH: No se on 3 opintopistettä, mikä ..yks opintopistehän on kaksikymmentäseitsemän tuntia..tuota niin ..niin ei hirvittävän laaja että tuota mie oon pyrkinyt silleen, että se kurssi alkaisi niinku aikaisin syksyllä ja sitten päättyisi niinku jouluna, että siinä jää niinku aikaa tavallaan siihen..mietintään ja työskentelyyn. Sillä lailla niinku tai semmoiseen, kun se on hyvin itsenäistä se.. kuitenkin se, että palastelee sitä, että mitähän minä nyt osaan tai mitähän mie en nyt ossaa (naurua) ..sille jää ajattelulle niinku aikaa.

HP: Joo joo. Todella hyvä ja tärkeä asia myös tuo ajattelu, että ei pelkästään se, että esitetään jotakin vaan niinku oikeasti pohditaan se mitä tehdään..aa..Ja sille on nimenomaan aikaa…työstää sitä. Mutta Emmi, olisiko sinulla joku semmoinen asia, jota olit jo ehkä miettinytkin etukäteen tai on tullut mieleen, haluaisit vielä sanoa vai eli jäikö jotakin uupumaan, en huomannut kysyä?

EH: No ehkä näistä tehtävistä…että mitä mie nyt tässä sanoin, niin silti se että se saadaan siihen lopulliseen kuvalliseen muotoon ja silleen. Siinähän liittyy vielä niinku kaikki asettelut.. ja värien valinnat niinku, mitä siinä portfoliossa käyttää ja kaikki tämmöinen niin..on sitten sitä että kaiken tulee niinku loppukädessä tukea sitä esitettävää työtä, se on niinku kaikista tärkein… Ja sitten tuota, että esittämisen malleja voi olla monenlaisia, että on sähköisiä, et voi olla sähköinen selattava PDF tai Instagrammi tai mikä vaan, että että tuota rohkeasti vaan niinku kokeilemaan eri vaihtoehtoja…Ja sitten tuota…silleen että…niinku yrittäjyyden kannalta niin.. niin..esittää sitä, minkä osaa, niin hienosti kun osaa ja sitten yrittää myös sen sillä tavalla, että se olisi niinku myynti myyntikuntoista tuosta silleen niinku asiakkaalle että tuota, että tuota on se sitten niinkö työnantaja tai sitten joku yksityinen asiakas tai muu, että se olisi semmoinen mahdollisimman myyvä..

HP:..emm…

EH: ..että se olisi hyvä.

HP: Eli siinä on se loppu..tulema sitten tälle prosessille, elikkä se, se tuotos mikä sitten syntyy ja minkälainen laatu siinä pitää olla. Mutta hyvä, kiitos Emmi oikein paljon näistä keskustelusta ja näistä sanoista ja nyt vaan sitten rakentaa tämmöistä visuaalista portfoliota.

EH: Joo kiitos paljon.

HP: Kiitos heido!

EH: Hei!