Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Yrittäjyystaidot ovat kovaa valuuttaa tulevaisuuden työelämässä

Kirjoittajat:

Julkaistu : 12.09.2017

Mihin ammattiin kannattaa kouluttautua, jotta tulevaisuudessa riittää töitä? ETLAN tutkimuksessa on arvioitu noin kolmanneksen ammateista katoavan seuraavan parin vuosikymmenen aikana, joten varmaa työllistymistä tarjoavaa ammattia on vaikea ennustaa. Usein toistetaankin, että on tärkeää oppia oppimaan ketterästi.

Tutkimukset nostavat esiin kaksi osaamisaluetta, jotka tulevaisuudenkin työntekijä hallitsee paremmin kuin kone. Ensimmäinen niistä on luova päätöksenteko. Se tarkoittaa kykyä hahmottaa uusia, strukturoimattomia ongelmia uudella tavalla sekä taitoa tarkastella kriittisesti eri vaihtoehtoja ja luoda uusia innovatiivisia ratkaisuja. Toinen osaaminen liittyy ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, yhteistyöhön sekä henkilökohtaiseen kohtaamiseen.

Yrittäjänä kertyy roppakaupalla käytännön osaamista näistä molemmista uuden työelämän edellyttämistä osaamisalueista. Ei siis ihme, että yrittäjähenkiset työntekijät ovat varsin haluttua työvoimaa. Yrittäjähenkinen ihminen pystyy yleensä ketterästi arvioimaan asiakkaiden tarpeita, mahdollisuuksia, riskejä ja kiteyttämään niistä hyödyllisiä palveluita ja toimintamalleja. Näistä taidoista on hyötyä sekä yrittäjänä että palkkatöissä.

Yrittäjyystaidot tarkoittavat usein vastuunottoa, itsenäisyyttä, rohkeutta, ketterää kehittämistä, kykyä toimia verkostoissa ja liiketoiminnan perusperiaatteiden ymmärrystä. Yrittäjyystaitojen hallitseminen onkin melkeinpä kansalaistaitoihin verrattava osaaminen ja siten hyödyllinen jokaiselle työelämään astuvalle. Uuden työelämän osaajan ei tarvitse odottaa, että joku rekrytoi ja antaa luvan tehdä töitä tietyssä organisaation roolissa, vaan hän voi itse vaikuttaa vahvasti työnsä sisältöön. Yrittäjyystaitojen hallitsijalla on mahdollisuus siirtyä ”liikkuvan maalitaulun” perässä, kun työn vaatimukset muuttuvat. Taitojen avulla voi aina työllistää itsensä ja elättää perheensä. Tämä tuo itsevarmuutta ja vapautta.

Uuden työelämän- ja yrittäjyystaitojen kartuttaminen ei tarkoita siis aina yrityksen perustamista. Neljäosa työvoimasta työskentelee jo nyt pätkätöissä. Tulevaisuudessa entistä suurempi osa meistä työskentelee ns. epätyypillisissä työsuhteissa. Työ muodostuukin jatkossa usein eri projektien kokonaisuudesta, kuten palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistelmästä. Halusitpa tai et, saatat tarvita itsesi työllistämisen taitoja.

Haaga-Helia on tunnistanut yrittäjyysosaamisen tärkeäksi tulevaisuuden taidoksi nostamalla sen yhdeksi strategiseksi ydinosaamisalueekseen ja tarjoamalla laajan yrittäjyysopintojen ja -tapahtumien valikoiman. Toivottavasti yrittäjyystaitojen karttumisen pariin löytävät myös entistä laajemmin ne, jotka vielä luulevat, etteivät uuden työelämän osaamisvaatimukset heitä koske.

Tulevaisuuden työelämässä asenne on osaamista tärkeämpää. Yrittäjämäisellä asenteella pääsee pitkälle!