Siirry sisältöön
Yrittäjyyden uusia tuulia: taiteilija-kehittäjä asiantuntijaprofessiona

Taiteilija-kehittäjän työ heijastelee laajoja nykytyöelämän muutoksia.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 10.03.2020

Monilla aloilla työntekijät raportoivat kiireen tunnusta, resurssien puutteesta ja jatkuvasti kasvavista vaatimuksista. Toinen merkittävä työelämän muutos on se, että erilaiset lyhytkestoiset työsuhteet ovat lisääntyneet ja yhä useampi työllistää itse itsensä yksityisyrittäjänä.

Osa uusista yksityisyrittäjistä on löytänyt mahdollisuuden ensiksi mainitusta työelämän muutoksesta: esimerkiksi kuvataiteilijat, muusikot ja tanssijat ovat alkaneet tarjota erilaisia oman alansa taiteellisia projekteja työpaikkaorganisaatioille, jotta nämä voisivat kehittää työssä jaksamista ja viihtymistä. Vuonna 2019 käynnistynyt, Koneen säätiön rahoittama tutkimushanke keskittyy taiteilija-kehittäjiin ja lähestyy heitä uutena asiantuntijaprofessiona, jonka toiminta heijastelee nykytyöelämän muutoksia (mm. työn keikkaistumista) ja niiden kytköksiä ammatilliseen vuorovaikutukseen. Hankkeessa seurataan lähietäisyydeltä ja usean kuukauden ajan joukkoa kehittämistyötä tekeviä taiteilijoita.

Taitelija-kehittäjän työhön liittyy monia haasteita. Nämä haasteet valottavat samalla yrittäjyyden muutosta. Taiteellisten projektien myynti ja markkinointi organisaatioille on kompleksista sosiaalista toimintaa. Myytävänä ei ole konkreettinen tuote vaan palvelu, joka ei yleensä liity työpaikkaorganisaation ydintoimintaan. Taiteellisen projektin voidaan markkinoida esimerkiksi lisäävän työhyvinvointia, tiivistävän yhteistyötä tai parantavan itsetuntemusta. Toisaalta työ vaatii taiteilija-kehittäjältä monipuolista osaamista ja ennen kaikkea hyviä vuorovaikutustaitoja. Hänen tulee osoittaa taitonsa ja kokemuksensa esimerkiksi valokuvauksesta tai performanssitaiteista ja kykynsä opettaa näitä taitoja toisille suhteellisen lyhyessä ajassa. Näin ollen taiteilija-kehittäjä myy omaa persoonaansa ja kokemustansa ja esiintyy samaan aikaan taiteilijana sekä esimerkiksi viestinnän, johtamisen tai psykologian alan asiantuntijana. Tärkeänä osana taiteilijana esiintymistä on esimerkiksi pukeutuminen: kuvataiteilija saattaa esiintyä asiakkaiden edessä baskeri päässään, kun taas rumputaiteilija pukeutuu rentoon asuun.

Tutkimushankkeessa on kerätty taiteilija-kehittäjien viestintää mahdollisten asiakkaiden kanssa esimerkiksi WhatsApp-sovelluksessa, sähköpostissa ja LinkedInissä. Niin ikään olemme seuranneet heidän liikkumistaan matkapuhelimen paikannussovelluksen avulla ja videoineet heidän pitämiään markkinointitilaisuuksia; kaikki tietysti asianmukaisten lupien jälkeen. Tutkimuksessa piirtyy siis monipuolinen kuva uudesta, liikkeessä olevasta yrittäjyyden muodosta. Kieli- ja viestintätieteitä soveltava hanke auttaa ymmärtämään, ennustamaan ja suuntamaan niitä työelämän muutoskulkuja, jotka liittyvät muuttuneisiin työn sisältöihin ja käytäntöihin, uudenlaisiin osaamistarpeisiin sekä työn merkitykseen ja sen tuottamaan yksilön ja yhteisön yhteiskuntasuhteeseen.