Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Yrittäjyyden alan soveltava tutkimus vie kohti parempaa tulevaisuutta

Ymmärtääksemme yrittäjyyttä muutosvoimana sekä löytääksemme parhaat keinot tukea yrittäjyyttä, tarvitsemme kipeästi soveltavaa tutkimusta yrittäjyydestä.

Kirjoittajat:

Satu Koivisto

tutkimuspalvelujohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.06.2020

Kuulitko jo yrittäjästä, joka koronakriisin takia lähes menetti toimeentulonsa? Hän vietti ahdingossaan unettomia öitä ja keksi lopulta yritykselleen uudenlaisen liiketoimintamallin. Nyt tämä malli on lähes kaksinkertaistanut hänen yrityksensä myynnin. Muutos vaati kovasti työtä ja tuekseen yrittäjien ekosysteemin, mutta lopulta voittajia olivat sekä asiakkaat, yrittäjä että ekosysteemi, jossa yrittäjä toimii.

Minä kuulin tarinan yrittäjältä itseltään. Tarina oli hienoa kuultavaa koronakriisin ravistelemassa yhteiskunnassamme. Mietin, että tarina on hyvä esimerkki yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä ajattelusta. Kohtaamani yrittäjä piti selvänä sitä, että hän kohtaa vääjäämättä tiellään haasteita – toisinaan suuria, joskus hieman pienempiä, mutta etsii väsymättä ratkaisuja haasteisiin. Aina ratkaisuja ei löydy, mutta viimeisinkin kivi käännetään ennen luovuttamista.

Samalla mietin, että ymmärtääksemme yhteiskunnassa nykyistäkin paremmin yrittäjyyttä muutosvoimana – sekä löytääksemme parhaimmat keinot tukea yrittäjyyttä ja yrittämistä, tarvitsemme kipeästi soveltavaa tutkimusta yrittäjyydestä. Tarvitsemme tutkimusta, joka auttaa muitakin yrittäjiä löytämään itselleen sopivat ratkaisut samoin kuin esimerkin yrittäjä teki. Tarvitsemme tutkimusta, joka kuvaa meille, kuinka yrittäjä onnistuu ja selviytyy kiperistäkin tilanteista ja toisaalta myös siitä, miten yrittäjä selviytyy tilanteista, joissa lopputulos ei ole yhtä onnellinen. Tarvitsemme konkreettisia työkaluja siihen, miten voimme yhteiskunnassa tukea yksittäistä yrittäjää ja yrittäjäekosysteemiä. Tarvitsemme ymmärrystä siitä, miten yrittäjämäisestä asenteesta voi ottaa oppia liike-elämässä ja työelämässä menestymiseen laajemminkin. Tarvitsemme myös tietoa esimerkiksi siitä, miten voimme korkeakouluopintojen avulla rohkaista opiskelijoitamme yrittäjyyteen.

Yrittäjyys on yksi Haaga-Helian ydinosaamisalueista – teemme yrittäjyyden alueella laajaa soveltavaa tutkimusta. Meillä toimii myös StartUp School, joka on antanut runsaat eväät usealle tämän päivän ja huomisen yrittäjälle. Haluamme myös korkeakouluna edistää yrittäjyyden alueella tehtävää soveltavaa tutkimusta. Siksi järjestämme marraskuussa 2020 ensimmäisen soveltavan tutkimuksen konferenssimme, Haaga-Helia Business Innovation Conferencen, jonka teemana on tänä vuonna ”yrittäjyys paremman tulevaisuuden puolesta” (Entrepreneurship for a better future). Konferenssi tullaan järjestämään korona-tilanteen takia täysin virtuaalisena. Konferenssi on kansainvälinen ja järjestetään englanniksi.

Konferenssi rakentuu neljän alateeman ympärille:

1) Yrittäjyyden ekosysteemit menestyksen ajureina (Entrepreneurial ecosystems driving success): Tämä alateema tuottaa tietoa mm. siitä, miten startupit uudistavat ja edistävät liiketoimintaa ja kuinka yrittäjien ekosysteemit toimivat – ja miten niitä olisi tarpeen tukea.

2) Yrittäjämäinen ajattelu (Entrepreneurial mindset): yrittäjyydellä on nyky-yhteiskunnassa yhä moninaisemmat kasvot: on olemassa osa-aikayrittäjyyttä, mikroyrittäjyyttä, tiimiyrittäjyyttä, startupeja, sarjayrittäjyyttä, franshising-yrittäjyyttä jne. Mitä on yrittäjämäinen ajattelu ja kuinka sitä voi tukea?

3) Yrittäjämäinen oppiminen korkeakouluopetuksessa (Entrepreneurial learning in higher education): Koulutus, valmennukset ja ohjaus tarjoavat tietoa yrittäjyyteen ja yrittämiseen liittyen. Kun koulutuksia suunnitellaan, miten yrittäjyyttä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla?

4) Muut teemat, esim. yrittäjyys ja arvon luonti yhteistyössä, yrittäjyys ja jakamistalous.

Konferenssiin voi jättää omia papereita 30.6. asti – tule sinäkin oman tutkimuksesi kanssa edistämään yrittäjyyttä paremman tulevaisuuden puolesta. Luodaan yhdessä konferenssi, joka tarjoaa yrittäjyyden edistämiseen, tukemiseen ja menestykseen toimivia avaimia. Tervetuloa!

Lisätietoja konferenssista


Teksti on julkaistu alun perin Liikesivistysrahaston verkkosivuilla.