Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Yrittäjät saivat helpotusta vaivoihinsa Haaga-Helian digiklinikalla

Haaga-Helia tarjosi yrittäjille maksuttoman digiklinikan, jonka tarkoituksena oli auttaa heitä hahmottamaan yrityksensä digitaalisen kehitysprojektin tarve ja laajuus sekä antaa heille uusia työkaluja helpottamaan siirtymistä digitaaliseen toimintaympäristöön.

Kirjoittajat:

Johanna Mäkeläinen

lehtori, markkinointi ja viestintä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.06.2020

Haaga-Helia on tarjonnut kevään aikana koronakriisin koettelemille yrityksille monenlaista apua aina Business Finlandin ja ELY-keskuksen häiriörahoitushakemusten kirjoittamisesta liiketoiminnan konsultointiin ja digikoulutukseen.

Kannoin oman korteni kekoon tarjoamalla Haaga-Helian konsultointiapua hyödyntäneille yrittäjille maksuttoman kaksiosaisen digiklinikan, jonka tarkoituksena oli auttaa heitä hahmottamaan oman yrityksensä digitaalisen kehitysprojektin tarve ja laajuus sekä antaa heille uusia työkaluja helpottamaan siirtymistä digitaaliseen toimintaympäristöön.

Erilaisilla yrityksillä samanlaisia pulmia

Koulutukseen osallistui yhteensä 12 yrittäjää kahdeksasta eri yrityksestä. Yritykset voitiin jakaa kolmeen toimialaan: matkailualan yritykset, perinteiset kivijalka- ja paikkasidonnaiset yritykset sekä konsultti- ja koulutusyritykset. Koronakriisi vaikutti jokaisen yrityksen toimintaan hieman eri tavalla, ja myös yritysten digitaaliset valmiudet vaihtelivat melkoisesti.

Yhtäläisyyksiäkin löytyi. Muutostarpeen nopeus, omien resurssien ja osaamisen riittämättömyys sekä selkeän digistrategian puute yhdistivät kaikkia koulutukseen osallistuneita yrittäjiä. Koronakevät pakotti nopeuttamaan kaukana edessä siintäviä digitalisoitumissuunnitelmia. Kaikki olivat kuitenkin valmiita tarttumaan toimeen. Eräs mukanaolija kiteytti osuvasti tarvitsevansa ensisijaisesti ’digikylpyä’, jotta hänen olisi helpompi hahmottaa edessä olevaa kehitystarvetta.

Uuden omaksuminen tapahtui vauhdilla

Yrittäjien digiklinikka järjestettiin Zoom-alustalla kahdessa osassa 27.5. ja 3.6. Ennen varsinaista koulutusta tein yrittäjille ennakkokyselyn heidän tarpeistaan ja toiveistaan koulutuksen suhteen. Tarpeet olivat hyvin ennakoitavissa aiempien yritysvalmennusten perusteella. Omat kotisivut, verkkokauppa, hakukoneoptimointi, digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media ovat koulutuksen aihelistan kestosuosikkeja. Myös markkinoinnin automaatio ja webinaarien järjestäminen kiinnostivat.

Ensimmäisellä klinikalla paneuduimme digitaaliseen toimintaympäristöön ja digitalisaation keskeisten vaikutusmekanismien ymmärtämiseen. Aloitimme tilannekartoituksen VTT:n mainiolla Digikypsyys-työkalulla. Siitä siirryimme asiakasymmärryksen peruspalikoiden, kuten ostajapersoonien ja ostopolkujen, kautta inbound-markkinointiin ja markkinoinnin automatisointiin. Jokaisen uuden käsitteen jälkeen yrittäjät sovelsivat oppimaansa Zoomin tiimihuoneisiin rakennetuissa pienryhmissä.        

Jo ensimmäisellä klinikalla oppimiskäyrä oli hämmästyttävän jyrkkä. Päivän loppuyhteenvedossa yrittäjät sovelsivat jo tottuneesti oppimiaan käsitteitä. Ensimmäisen osuuden pääviestinä oli, että yrittäjän on tunnettava asiakkaansa ongelmat ja tarpeet ostopolun eri vaiheissa, ja tarjottava hänelle ratkaisuja ongelmiin oikeissa kanavissa, oikealla hetkellä. Tätä yrittäjät jäivät pohtimaan myös etätehtävänään.

Omat digikanavat tehokäyttöön

Toinen klinikka keskittyi yritysten käyttämiin digikanaviin. Kävimme läpi kotisivujen ja verkkokaupan suunnitteluperiaatteita sekä suunnittelussa huomioitavia asioita, kuten käytettävyys ja saavutettavuus. Yrittäjät pääsivät myös katselmoimaan toistensa verkkosivustojen käytettävyyttä. Jo tässä vaiheessa ensimmäiset viestit alkoivat sinkoilla takaisin toimistolle, kun yrittäjät ohjeistivat pikaparannuksia omille tiimiläisilleen tai teknisille kumppaneilleen.

Luontevasti seuraava aihealue oli hakukoneoptimointi. Kävimme läpi niin hakukoneiden toimintaperiaatteet kuin avainsanojen ja sisältöjen merkityksen optimoinnissa. Kurkistimme myös hakukoneiden tulevaisuuteen, jossa valtaosa hauista tehdään äänikomennoilla. Isoja muutoksia on luvassa tälläkin alueella. Yrittäjät pääsivät myös pohtimaan omia avainsanojaan ja testaamaan yrityksensä sijoittumista Googlen hakutuloksissa (yksityisyysasetukset päällä). Myös kuvahakujen merkitys oivallettiin. Taas lähti koko joukko viestejä takaisin toimistoille.

Päivä päätettiin sosiaalisen median katsauksella. Tarkastelimme tärkeimpiä somekanavia ja niiden yrityskäytön mahdollisuuksia sekä tulevaisuudennäkymiä. Algoritmit, influensserit ja TiKTok-videot saivat omat mainintansa. Eikä Yhdysvaltojen istuvaa presidenttiäkään voitu tässä yhteydessä täysin ohittaa, etenkään viimeaikaisten tapahtumien valossa. Lopuksi pohdittiin vielä yrityksille oikeiden kanavien valintaa ja roolittamista, paluu ostopolulle siis. 

Koulutuksen antia kiiteltiin vuolaasti

Kaksiosainen digiklinikka tarjosi yrittäjille mittavan tietopaketin digitaaliseen toimintaympäristöön liittyviä asioita. Vaikka kaikkea tietoa ei varmasti pystynyt omaksumaan kerralla, laadittuun materiaalipakettiin lukuisine linkkeineen on helppo palata uudestaan. Koulutuksen päätteeksi yrittäjistä huokuikin päättäväinen ’tartutaan toimeen’ -asenne. Spontaani palaute oli todella positiivista. Digitaalinen ympäristö jäsentyi paremmin ja yrittäjät kokivat saaneensa uusia työkaluja kehitystyöhönsä. Ei kai kouluttaja voi paljoa parempaa palautetta toivoa.