Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Yrittäjät oppivat toisiltaan – vertaisoppimisella kasvuun!

Vertaisilta oppimalla yritykset voivat välttää kehittämisen sudenkuopat ja kasvaa nopeammin.

Kirjoittajat:

Petri Kähärä

projektiasiantuntija, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Teijo Javanainen

projektipäällikkö, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Eetu Tuominen

viestinnän asiantuntija, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.10.2022

Liiketoiminnan kehittyminen on selviytymisen ehto. Yritykset, jotka eivät kehity, taantuvat ja kuolevat. Joskus uuden kehittämisen käyntiin saaminen voi tuntua haastavalta, mikäli yrityksen kulttuuri ei ole luontaisesti uutta luovaa.

Onneksi innovatiivisuutta void synnyttää ja sitä ylläpitäviä rakenteita voi oppia. Kuten jokainen ihminen, jokainen yritys voi olla oppiva ja luova.

Yksi kehittymisen sytyke on vertaisilta oppiminen. Aivan kuten opimme ihmisinä toisiltamme, voivat yritykset oppia toisiltaan. Yritysten vertaisoppiminen on ollut tehokkaaksi havaittu keino muun muassa Haaga-Helian Kinesis-innovaatio-ohjelmassa, jossa autetaan yrityksiä luomaan yrityskulttuurista innovatiivisempaa.

Innovatiivisessa yrityksessä kulttuuri on rakentunut tukemaan potentiaalin tunnistamista, sen tutkimista ja käyttöönottoa. Oppimalla muilta parhaita käytänteitä, vertaiset pääsevät nopeasti kiinni toimintatapoihin, joilla uusi kasvu saadaan aikaan.

Huipulle tehokkaasti

Vertaisoppiminen on tehokas tapa oppia. Vertaisoppimisen etuja ovat mm.

  • säästetyt resurssit, joita ei tarvitse kuluttaa virheiden tekemiseen
  • laaja vertaisten joukko, joiden kanssa aloittaa kehittyminen
  • välttämätön itsereflektointi, joka auttaa tunnistamaan omia kipukohtia

Yhdessä oppimisen alkuun pääsee helposti ja parhaimmillaan se hyödyttää kaikkia osapuolia, sillä vertaisoppimiseen kuuluu vastavuoroisuus. Kun opin sinulta, sinä voit oppia minulta. Yhdessä meistä tulee parempia.

Mills, Barakat & Vyakarnam (2012) kirjoittavat tutkimuksessaan Impact of mentoring and peer-learning within a global entrepreneurship programme, että kasvokkain ja etänä tehtävä mentorointi ja vertaisoppimisen yhdistelmä tukee aktiivista yrittäjäryhmää. Tämänkaltainen yhdessä työskentely edistää yrittäjyyden sisältöjen ymmärtämistä sekä kehittää henkilökohtaista yrittäjyyttä ja osaamista liiketoiminnan kehitysprojektien eteenpäin viemiseen.

Vertaismentoroinnissa tapahtuvilla vuorovaikutuksilla ja suhteilla on tärkeä rooli menestyksen saavuttamisessa. Osallistujat voivat vaikuttaa näihin mentoreiden valinnan, ohjelman suunnittelun ja ohjelmasisällön avulla tehokkuuden lisäämiseksi. (Mills ym. 2012.). Kinesis-ohjelman fasilitoiduissa työpajoissa olemme tämän työn tehneet yrityksille valmiiksi, mikä helpottaa oppimisen alkamista.

Vertaile mukavuusalueen ulkopuolelta

Kun yritykset etsivät parhaita käytänteitä ja vertaistukea muutosprosessiin, loogisimmalta voi tuntua kääntyä samaa toimialaa edustavien verrokkiyritysten pariin. Joskus on kuitenkin hyvä katsoa kauemmas.

Kinesis-innovaatio-ohjelman ensimmäisellä toteutuskierroksella työpajoihin osallistui yrityksiä rakennusalan toimijoista viestintä- ja markkinointitoimistoihin asti.

Ajatusten ja käytänteiden vertailu täysin erilaisten yritysten kesken osoittautui hedelmälliseksi. Eri aloilla toimivien yritysten arki ja toimintakulttuuri ovat luonnollisesti täysin erilaisia, joten uusia näkökulmia löytyi luonnostaan.

Kinesis-ohjelmassa tehtyjen havaintojen mukaan työhyvinvoinnin, palkitsemisen ja innovaatioita mahdollistavan johtamisen kaltaiset teemat yhdistävät yrityksiä toimialaan katsomatta. Juuri tällaisten universaalien teemojen kanssa painiessa on hyvä kurkistaa aidan toiselle puolen.

Kinesiksessä ollaan jälleen kehittämisen keskiössä, kun uudet innovaatiopolut lähtevät käyntiin syksyllä 2022. Saatamme taas yhteen monipuolisen joukon kasvuhaluisia yrityksiä, jotka tulevat oppimaan toisiltaan paljon.

Hämeen ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan Kinesis-ohjelmaan osallistuvat yritykset kehittävät innovaatiotoimintaansa ja kulkevat kohti täyttä potentiaaliaan Haaga-Helian kokeneiden asiantuntijoiden tukemina.

Lähde

Mills J., Shima B. & Shailendra V. 2012. Impact of mentoring and peer-learning within a global entrepreneurship programme. ASEAN Entrepreneurship Conference (AEC2012).