Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Vihreä työ, eettinen yrittäjyys

Bauhaus-aloite luo Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jonka on oltava myös – ja varsinkin – uusi eurooppalainen kulttuurihanke. Siihen liittyy olennaisesti myös eettinen yrittäjyys.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 11.10.2021

Kun selviydymme pandemiasta ja valmistelemme tarvittavia uudistuksia ja vauhditamme vihreää ja digitaalista siirtymää, on aika mukauttaa myös sosiaalialan sääntökirjaa. Sääntökirjaa, joka takaa sukupolvien välisen solidaarisuuden. Sääntökirjaa, joka palkitsee työntekijöistään huolehtivat yrittäjät, joka keskittyy työllisyyteen ja tarjoaa mahdollisuuksia ja joka asettaa osaamisen, innovoinnin ja sosiaalisen suojelun tasavertaiseen asemaan. (Von der Leyen 2021)

Näin Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tiivisti puheessaan 20.1.2021. Noin kahdeksan kuukautta myöhemmin 15.9.2021 von der Leyen esitteli uuden Bauhaus-aloitteen.

Bauhausissa keskeiset arvot ovat kestävä kehitys, esteettisyys ja inkluusio. Ensimmäisten kuukausien aikana hankkeessa  keskusteltiin  ja koottin kannanottoja siitä, millaisia kauniiden, kestävien ja osallistavien asuinpaikkojen tulisi olla.

Von der Leyen painottaa, että aloitteessa on kyse muustakin kuin ympäristöön tai talouteen liittyvästä hankkeesta.

Eettinen ja kestävä yrittäminen

Nykyisin puhutaan monissa yhteyksissä kestävistä ja eettisistä vaihtoehdoista. Myös Von der Leyen viittasi puheessaan eettiseen yrittämiseen. Onkin upeaa, että viime aikoina on alettu puhua myös kestävästä ja eettisestä yrittämisestä.

Eettisellä, kestävällä ja vastuullisella yrittäjyydellä viitataan yrityksen sekä yrittäjän vaikuttavuuteen ja vastuullisuuteen. Yrittäjällä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa siihen yhteiskuntaan, jossa hän toimii, mutta hänen tulisi myös ottaa asiaankuuluvaa vastuuta toiminnastaan. Eettinen ja vastuullinen yrittäjä kiinnittää omassa toiminnassaan suurta huomiota siihen, että hänen toimintansa on eettisten arvojen mukaista.

Miten tämä eettisyys siten näkyy? Se voi näkyä esimerkiksi ympäristön huomioimisena tai tuotantoon liittyviä erityisen eettisinä valintoina. Eettisyys voi näkyä myös yrityksen suhteessa työntekijöihinsä ja asiakkaisiinsa. Yrittäjiä syytetään toisinaan itsekkäiksi oman edun tavoittelijoiksi, kuitenkin äärimmilleen vietynä eettinen yrittäjyys voi olla erittäinkin epäitsekästä ja se voi pyrkiä tuottamaan arvoa tai hyötyä muille.

Kun liiketoiminta on eettistä, se edistää järjestystä yhteiskunnassa. Se auttaa myös vähentämään sääntelystä aiheutuvia kustannuksia. Eettinen yrittäjä huolehtii myös työntekijöistään von der Leyenin hengessä.

Artikkelin kirjoittaja toimii KESTO – Eettinen kestävyysosaaminen työelämä- ja korkeakoulukontekstissa -hankkeen projetipäällikkönä. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa yhteiskunnallista kestävyysmuutosta korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistoiminnan avulla. Haaga-Helian lisäksi hankkeessa ovat mukana Jyväskylän, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot sekä Arcada-ammattikorkeakoulu.

Lähteet

Euroopan komissio 15.9.2021. New European Bauhaus Beautiful, Sustainable, Together

Urbanstory 2021. Mitä tarkoitetaan kestävällä yrittämisellä?