Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Puuhastelusta tuloksiin – kuusi vinkkiä yrityksille startup-yhteistyössä menestymiseen

Kirjoittajat:

Julkaistu : 16.08.2018

Vakiintuneiden yritysten ja startup-yritysten välillä tehdään yhä enemmän erilaista yhteistyötä. Tyypillisiä yhteistyön muotoja ovat kumppanuus tuotekehityksessä tai toimintaprosessien kehittämisessä, työtilojen jakaminen, tapahtumat kuten hackathonit, hallitusjäsenyydet sekä sijoitukset startupeihin.

Yhteistyöstä voi olla paljon hyötyä molemmille osapuolille. Startup tarvitsee yleensä rahaa, resursseja, osaamista, asiakkaita ja vakuuttavia asiakasreferenssejä, joita vakiintuneilla yrityksillä on usein runsaasti. Isot yritykset voivat puolestaan etsiä esimerkiksi uusia innovatiivisia ratkaisuja liiketoiminnan haasteisiinsa tai tiettyä työmarkkinoilta vaikeasti löydettävää osaamista ja houkutella parhaita työntekijöitä yritykseensä. Startup-yhteistyö nähdään usein keinona myös puhaltaa uutta innovatiivista henkeä sekä yrittäjyysasennetta vakiintuneeseen yrityskulttuuriin.

Lukuisista startup-yhteistyön hyödyistä huolimatta siihen liittyy myös paljon käytännön haasteita, joista johtuen suurella innolla käynnistetty yhteistyö usein lopahtaa tai sillä ei saavuteta asetettuja tavoitteita.

Jos iso yritys ei panosta strategisesti startup-yhteistyöhön ja integroi sitä aidosti toimintaansa, siitä on vaikea kotiuttaa laajamittaisia hyötyjä. Tulos jää todennäköisesti irralliseksi puuhasteluksi.

Kokosin kuusi vinkkiä tehokkaaseen yhteistyöhön startupien ja isojen yritysten välillä.

  1. Tavoitteellisuus

Molemmilta osapuolilta tarvitaan selkeä fokus ja motivaatio yhteistyöhön. Miksi yhteistyötä tehdään? Mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa? Onko ongelman ratkaisu molemmille riittävän tärkeää?

  1. Strateginen kumppanuus

Mitä enemmän ja laajemmin yhteistyöhön panostetaan, sitä enemmän voidaan tuloksia odottaa. On tärkeää integroida yhteistyö organisaation rakenteisiin, sopia mahdollisimman tarkasti toimintatavat ja kontaktihenkilöt kustakin yksiköstä esim. tuotekehitys, liiketoiminnan kehitys, myynti ja markkinointi. Ylimmän johdon tulee vahvasti sitoutua yhteistyöhön ja myös tukea sitä näkyvästi. Jos yhteistyö on vain muutaman henkilön vastuulla, voi esimerkiksi heidän siirtyminensä toisiin tehtäviin olla merkittävä epäjatkuvuustekijä yhteistyölle.

  1. Rohkeus – usko hyvään

Yhteistyössä kannattaa lähteä ketterästi liikkeelle pienin kokeiluin ja hyväksyä, että yhteistyömallia kehitetään matkalla. Oppimista tapahtuu jatkuvasti, sillä yhteistyön tekeminen jo itsessään ketteröittää organisaatiota. Suurin osa startupeista lopettaa muutaman vuoden sisällä perustamisestaan, mutta jotkut mullistavat maailmaa. Joudut ehkä suutelemaan kymmeniä sammakkoja ennen kuin prinssi osuu kohdalle.

  1. Yhteinen halu oppia ja uudistua

Hyvin alkaneen yhteistyön tuloksellisuutta heikentää usein organisaatiokulttuurien erilaisuus. Hedelmällisen yhteistyön varmistamiseksi ison yrityksen vastuuhenkilöiden tulee olla yrittäjyyshenkisiä ja aidosti motivoituneita startup-yhteistyöstä. Heidän tavoitteissaan on huomioitava pitkäjänteinen oppiminen ja kulttuurin muutoksen tuomat hyödyt, ei vain nopeat tulokset.

  1. Pitkäjänteisyys

Yhteistyön käynnistymiseen kannattaa varata riittävästi aikaa ja olla realistisia siinä, millä aikataululla tuloksia syntyy uuden kumppanin kanssa. Pitkäjänteisestä yhteistyöstä on suurempi hyöty molemmille osapuolille. Startupien elinkaari voi olla lyhyt, joten on hyvä luoda alustoja, joissa on mahdollista toimia laajemman startup-yhteisön kanssa. Tällöin startupin lopettaessa liiketoimintansa yhteistyötä on mahdollista jatkaa vahvojen osaajien kanssa toisessa muodossa.

  1. Selkeät pelisäännöt

Ennen yhteistyön aloittamista on tärkeä sopia säännöistä esim. molemminpuolisesta resurssoinnista ja siitä, miten IPR:t, kulut ja liiketoimintahyödyt jaetaan sekä varmistaa, että malli on molemmille hyväksyttävä. Pienen startupin neuvotteluasema on vähäinen vakiintuneeseen yrityksen verrattuna. Jos iso yritys sanelee liian tiukat ehdot, se voi viedä startupin elinkelpoisuuden.

Tuloksellisuuden todennäköisyyttä lisää, jos startup-yhteistyötä ohjaa selkeä, koko organisaation laajuinen strategia, tavoitteet, pelisäännöt ja riittävä resurssointi. Toisaalta yhteistyö voi tuottaa paljon lisäarvoa myös muilla alueilla ja organisaatioyksiköissä kuin alun perin ajateltiin. Yhteistyössä on myös tärkeää, että iso yritys on valmis kulkemaan liikkuvan maalitaulun perässä. Lisäksi molemmilta osapuolilta tarvitaan sitoutumista, avointa mieltä ja valmius lähteä nopeasti liikkeelle hyötyjen kotiuttamiseksi.

”Paras aika istuttaa puu oli 20 vuotta sitten. Toiseksi paras on tänään.”

 


Kirjoittaja KTM Hannele Mennala on Haaga-Helian yrityshautomon StartUp Schoolin vetäjä. Hän on työskennellyt pitkään johtavissa tehtävissä isoissa organisaatioissa sekä startup-yrittäjänä tehden tiivistä yritysyhteistyötä. Haaga-Helian StartUp School vuorovaikuttaa jatkuvasti yrityskentän kanssa tarjoten monipuolisia alustoja yritysten kanssa tehtävään win-win-yhteistyöhön. StartUp Schoolin yrityskumppaneita ovat mm. OP ryhmä, Elisa ja Tieto.