Siirry sisältöön
Paimentolaisyrittäjänä digimaailmassa

Nomadi eli paimentolainen on ihminen, joka liikkuu paikasta toiseen. Digitaaliseksi nomadiksi kutsutaan henkilöä, joka matkustaa paljon ja työskentelee verkon kautta sijainnista riippumatta.

Kirjoittajat:

Anu Seppänen

lehtori, markkinointi ja viestintä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.03.2020

Digitaalisena nomadina toimiminen on ollut trendi jo jonkin aikaa ja viime vuosina se on noussut monelle myös portiksi yrittäjyyteen. Tutkimusten mukaan jo reilu kolmannes amerikkalaista tekee freelancer-tyyppistä työtä ja määrän odotetaan edelleen kasvavan seuraavien viiden vuoden aikana. Työt liittyvät vahvasti niin sanottuun keikkatalouteen (gig economy), ja monet ovatkin päätyneet luomaan oman konsultointi- tai ammattipalveluyrityksen, joka toimii etäyhteyksien varassa.

Liikkuva yrittäjyys

Nomadi eli paimentolainen on ihminen, joka liikkuu paikasta toiseen. Digitaaliseksi nomadiksi kutsutaan puolestaan henkilöä, joka matkustaa paljon ja työskentelee verkon kautta sijainnista riippumatta. Diginomadi on yrittäjä, joka maksaa omat matkansa käyttämällä oman liiketoimintansa tuottamia tuloja. Diginomadi voi myös hoitaa freelancerina yksityisten yritysten ja asiakkaiden kertaluonteisia projekteja.

Kyseessä ei siis ole perinteinen esimerkiksi kotona tehtävä etätyö, jossa työntekijälle maksetaan yrityksen toimesta palkkaa. Myöskään matkailija, joka liikkuu paikasta toiseen ilman asuntoa ja työtä ei ole määritelmän mukaan diginomadi. Nykyaikaisen digipaimentolaisen toimisto voi sijaita päivästä riippuen hotellissa, rantakahvilassa, yhteistoiminnallisissa, jaetuissa työtiloissa tai vaikkapa lyhyeksi ajaksi vuokratussa, kalustetussa asunnossa. Diginomadeille on alettu myöntää jopa omia nomadiviisumeja työntekoa varten.

Diginomadin työnkuva

Verkkokauppojen suosio, sosiaalisen median käytön yleistymien, 5G-verkkojen lähestyvä käyttöönotto ja entistä kehittyneemmät tietokoneet varmistavat sen, että liiketoimintaa voidaan harjoittaa missä päin maailmaa tahansa. Digitaalinen nomadi voi ansaita yritykselleen tuloja verkossa esimerkiksi myymällä omaa asiantuntijuuttaan, bloggaamalla yritysten puolesta eri teemoista, vuokraamalla omistamiaan resursseja (asuntoa, autoa tms.), luomalla verkkokursseja ja julkaisemalla e-kirjoja. Diginomadeilla on vahva oman yhteisön tuki ja paikkaan sitoutumattomille yrittäjille järjestetään mm. erilaisia tapahtumia, konferensseja ja leirejä.

Iän, sukupuolen ja tulojen suhteen digitaaliset nomadit ovat MBO Partnersin julkaiseman tutkimuksen mukaan sangen monipuolinen ryhmä. Vaikka suuri osa diginomadeista on nuoria miehiä, melkein kolmasosa (31 %) on naisia ja yli puolet (54 %) on yli 38-vuotiaita.

Reilu puolet (54%) tekee työtä kokopäiväisesti ja loput osa-aikaisesti. Vuosittaiset tulot vaihtelevat suuresti. Reilu kolmasosa (38 %) on tutkimuksessa ilmoittanut ansaitsevansa alle 10 000 dollaria vuodessa, mutta noin joka seitsemäs (16 %) on kertonut ansaitsevansa vuodessa 75 000 dollaria tai enemmän.

Paimentolaisyrittäjän haasteet

Startup-yrittäjillä ja digitaalisilla nomadeilla on paljon yhteistä. He molemmat joutuvat syleilemään epävarmuutta ja haluavat ehkä nauttia kyydistä enemmän kuin määränpäähän saapumisesta. Uuden yrityksen luomisessa polttoaineena toimii usein yrittäjän oma intohimo, sillä onnistuminen ole ollenkaan varmaa. Monet päätyvätkin perustamaan nomadiyrityksensä jonkun samahenkisen ihmisen kanssa.

Matkustamisen vapaus ja työaikojen joustavuus houkuttelevat toimimaan yrittäjänä tien päällä, mutta vaativat samalla suurta sitoutumista ja vaivaa. Liiketoimintaidean tulee tukea liikkuvaa elämäntapaa, joten se ei voi esimerkiksi perustua suuriin fyysisiin varastoihin. Seuraavan työskentelypaikan, sijainnin ja ilmaisen wifin etsiminen vie aikaa, yhteystyö- ja asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen on matkalla hankalaa ja kuten aina uutta yritystä perustettaessa, toiminnan saaminen kannattavaksi ulottuu vuosien päähän. Henkilölle, joka omaa nomadihenkisen asenteen ja elämäntavan sekä on valmis jatkuvaan muutokseen, diginomadina toimiminen on kuitenkin yksi varteenotettava yrittäjyyden muoto.