Siirry sisältöön
Opiskelijat arvioivat yrittäjävalmiuksiaan kansainvälisellä viikolla Belgiassa

Jos opiskelijan perheessä tai lähipiirissä on yrittäjiä, hänen yrittäjävalmiutensa ovat vahvemmat.

Kirjoittajat:

Tuula Ryhänen

osaamisaluejohtaja
Competence Area Director
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Saaranen

yliopettaja, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 11.03.2020

Haaga-Helian yhteistyökorkeakoulu Thomas More järjesti marraskuussa neljättä kertaa kansainvälisen viikon Service Designista Belgiassa. Se kokosi yhteen opiskelijoita Belgiasta, Puolasta, Saksasta, Hollannista, Intiasta sekä Suomesta. Osana viikon ohjelmaa opiskelijat arvioivat yrittäjyysvalmiuksiaan vastaamalla Women´s Initiative for Self-Employment –organisaation kehittämään kyselyyn.

Lomakkeessa oli 20 yrittäjyyteen liittyvää väittämää, joita opiskelijat arvioivat Likertin viisiportaisella asteikolla. Tuloksia analysoitiin kysymyksittäin. Lisäksi väitteistä luotiin summamuuttuja, jonka vaihteluväli oli 0 – 100 pistettä. Vaihteluväli on jaettu neljään eri kyvykkyysluokkaan, joille Women´s Initiative for Self-Employment on määritellyt sanalliset tulkinnat seuraavasti.

  • 80 – 100 pistettä: Sinulla on erinomainen kyvykkyys ryhtyä yrittäjäksi.
  • 60 – 79 pistettä: Sinulla on kohtalainen kyvykkyys ryhtyä yrittäjäksi
  • 40 – 59 pistettä: Yrittäjyys ei ehkä ole sinulle sopiva ura.
  • 0 – 39 pistettä: Sinun pitäisi todennäköisesti välttää yrittäjäksi ryhtymistä.

Kaikki 39 viikolle osallistunutta opiskelijaa vastasi kyselyyn. Noin neljännes heistä (26 %) kuului luokkaan, jolla on erinomainen kyky ryhtyä yrittäjäksi. Suurimmalla osalla opiskelijoista (67 %) oli kohtalainen kyvykkyys ryhtyä yrittäjäksi. Vain 8 prosentille vastaajista yrittäjyys ei ole sopiva ura. Yksikään opiskelija ei saanut pistemäärää, joka neuvoi välttämään yrittäjäksi ryhtymistä.

Yli puolella opiskelijoista vähintään toinen vanhemmista toimi yrittäjänä. Mikäli vastaajan perhe tuki yrittäjyyttä tai heissä oli yrittäjiä, niin se korreloi positiivisesti valmiutta ryhtyä yrittäjäksi. Samoin, jos vastaajalla oli muitakin tukiverkkoja lähipiirissään ja hänellä oli kyky ottaa riskejä, lisäsivät ne valmiuksia toimia yrittäjänä.

Tulokset eivät ole yleistettävissä, mutta ne kuvailevat pätevästi tämän kansainvälisen ryhmän valmiuksia ryhtyä yrittäjäksi. Olisi mielenkiintoista selvittää myöhemmin, kuinka moni vastaajista tulevaisuudessa ryhtyi yrittäjäksi.

yrittäjyys
Yrittäjävalmiuksia tutkittiin Lierissä Belgiassa marraskuussa 2019.