Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Opas tulevaisuuden polulle

Kun suomalainen yritys alkaa tehdä yhteistyötä irakilaisen maahanmuuttajan tai turvapaikanhakijan kanssa, tiellä voi olla monta mutkaa ja kivikkoa.

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 16.06.2020

Jotta yrittäjän ja maahanmuuttajan yhteityön alkuvaikeudet voitaisiin selättää helpommin, olemme laatineet oppaaksi Exportfuturepath-sivuston.

Maahanmuuttajan ja yrittäjän välisen yhteistyön käynnistyminen vaatii ensinnäkin sopivan kanavan, jota kautta osapuolet saavat yhteyden toisiinsa. Exportfuturepath-sivuston tarkoitus onkin toimia yhteistyön alun askelmerkkien oppaana ja tiedonjaon kanavana. Opas koostuu kahdesta osiosta, joista toinen on suunnattu turvapaikanhakijalle tai maahanmuuttajalle ja toinen yrittäjille. Opas on käännetty englannin kielelle.

Maahanmuuttajalle suunnatuilta sivuilta löytyy tietoa yrityksen perustamisesta Suomessa, yhteistyösopimuksen laatimisesta maahanmuuttajan ja yrityksen välille sekä yrittäjänä toimimisesta Irakissa. Tarkoitus on, että maahanmuuttaja ymmärtäisi suomalaisen yrityksen toimintaperiaatteita ja lain asettamia vaatimuksia. Lisäksi opas auttaa sekä maahanmuuttajaa että suomalaista yrittäjää hahmottamaan, mitä yhteistyösopimuksen tekeminen vaatii ja mitä sen kannattaisi sisältää – kaksi erilaista kulttuuria huomioiden. Valmiita sopimusmalleja emme tarjoa, vaan sivuston on tarkoitus tukea maahanmuuttajaa laatimaan yrittäjän kanssa kattava ja molempien osapuolten kannalta toimiva sopimus. Lisäksi sivusto auttaa maahanmuuttajaa ja suomalaista yrittäjää ymmärtämään, minkälaista yritystoiminta on Irakissa: miten yritys perustetaan ja miten sitä ylläpidetään.

Yrittäjille on lisäksi tarjolla laajasti tietoa maahanmuuttajan ohjaamisesta. Oppaassa on huomioitu eri kulttuuritaustoista johtuvat vaikutukset työelämäkäytäntöihin, ja kulttuurisen taustatiedon lisäksi oppaassa annetaan vinkkejä maahanmuuttajan ohjaamiseen työpaikalla. Tavoite on auttaa yrittäjää latimaan työpaikan perehdytysohjelma.

Olemme tuottaneet oppaan Tulevaisuuden polku -hankkeessa. Tulevaisuuden polku on Euroopan unionin sisäasioiden AMIF-rahastosta rahoitettu vuoden kestävä pilottihanke. Hankkeen aikana järjestetyn yrittäjyyskoulutuksen kautta turvapaikanhakijoiden on ollut mahdollista päästä tutustumaan yrityksiin. Mukana olevien suomalaisyritysten tavoitteena on toteuttaa liiketoimintaa Irakissa tai Irakin naapurimaissa. Turvapaikanhakijoilla on mahdollista solmia yritysten kanssa alihankkija-, yrityspartneri- tai työntekijäsopimus. (ks. Kiikeri & Turunen 2019a)