Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Oletko yrittäjämäisempi kuin tiesitkään?

Yrittäjämäisestä tavasta ajatella ja toimia on hyötyä, vaikka ei yrittäjänä työskentelisikään. Yrittäjämäisyys tuo ketteryyttä työelämään.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 18.03.2022

Työelämä yrittäjämäistyy. Puhe yrittäjyydestä voi tuntua vieraalta ja kuormittavalta. Varsinkin, jos on tottunut näkemään itsensä työntekijänä vakaassa ja turvallisessa työpaikassa.

Maailma menee kuitenkin eteenpäin. Kiihtynyt teknologian kehitys ja uudistuneet markkinatarpeet sekä odotukset ovat luoneet yrityksille paineita uudistua jo ennen globaalia pandemiaa. Näin teknologian aikakaudellakin luovuus ja innovatiivisuus nostavat merkitystään. Tarve toimia sopeutumiskykyisesti ja joustavasti korostuu entisestään.

Menestyvän yrityksen ihanteeksi on noussut kyvykkyys toimia ketterästi tilanteessa kuin tilanteessa, minkä seurauksena yrittäjämäisen ajattelun tarve on kasvanut.

Yrittäjämäistä ajattelua, johtamista ja toimintatapaa odotetaan vakiintuneissa organisaatioissa. Yrittäjäyys tulee yhä useammalle eteen osana työelämän murrosta ja työurien pirstaloitumista. On myös yhä tavallisempaa tehdä työtä organisaatiorajat ylittävissä verkostoissa.

Tunnistatko tapasi ajatella?

Miten tähän voisi sitten valmistautua? Olit sitten töissä organisaatiossa tai hyppäämässä yrittäjäksi, voit aloittaa pysähtymällä oman ajattelusi äärelle ja tunnistamalla tapasi lähestyä asioita.

Olet ehkä tottunut määrittelemään selkeän, yksityiskohtaisen tavoitteen, minimoinut riskejä ja etsinyt parhaita mahdollisia keinoja päästäksesi tavoitteeseesi. Tämä on hyvä asia!

Joskus täydellisen suunnitelman hiominen estää kuitenkin idean toteutumista.

Vot ottaa rinnalle kokeilemiseen nojaavan ajatusmallin, joka lähtee liikkeelle käytettävissä olevista keinoista tarkan tavoitteen sijaan. Uusia ideoita testatessaan kokeneet yrittäjät kysyvät: kuka olen, mitä osaan ja kenet tunnen. Huomio on olemassa olevien vahvuuksien tunnistamisessa, toimeen tarttumisessa, kokeilemisessa ja kokeiluista oppimisessa – ei niinkään täydellisen suunnitelman luomisessa.

Ajatusmallin vaihtaminen voi auttaa sinua eteenpäin mahdollisen liikeideasi kanssa tai viedessä itsellesi tärkeää asiaa eteenpäin organisaatiossasi.

Uskalla kokeilla

Rohkeus tehdä kokeiluja edellyttää sen hyväksymistä, että kaikki kokeilut eivät menesty. Tämän ajatuksen hyväksyminen helpottaa uusiin ja tuntemattomiin tilanteisiin hyppäämistä – ja niistä oppimista.

Sosiaalinen ympäristö, joka jakaa ajatuksen ja tukee harkituissa kokeiluissa, auttaa.

Olit sitten organisaatiossa jo töissä tai yrittäjäksi hyppäämässä, on hyvä tiedostaa, että hyväkään idea ei menesty, jos se ei aidosti ratkaise jotain ongelmaa. Oikeiden ongelmien tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen muodostavatkin avaimet onnistuneeseen liikeideaan. Hae jo ideasi alkumetreillä palautetta potentiaalisilta käyttäjiltä ja asiakkailta.

Tavoita itsellesi merkityksellistä

Epävarmuus on vallitseva asiaintila yrittäjyydessä. Kun tulevaisuus on hämärän peitossa, korostuu omien arvojen ja tavoitteiden tunnistaminen. Mitä enemmän maailma ympärillä muuttuu, sitä tärkeämmäksi muodostuu sen tunnistaminen, kuka on, mitä osaa ja mitä haluaisi tehdä.

Kun oma tavoite on itselle merkityksellinen ja linjassa omien arvojen kanssa, kantaa se eteen tulevien haasteiden yli. Tämä edellyttää hetkeksi pysähtymistä, tavoitteen miettimistä ja sen jälkeen toimeen tarttumista.

Tulevaisuus syntyy tekojen kautta – tee siitä itsellesi sopivan näköinen.

Tämä teksti on myös julkaistu MPS Lifeworksin verkkosivuilla blogina.

Kuva: www.shutterstock.com