Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Näin ohjaamme irakilaisia turvapaikanhakijoita yrittäjyyden polulle

Tavoitteenamme on pureutua turvapaikanhakijoiden osaamiseen: Mitä he työhistoriansa perusteella osaavat? Millaisia ideoita yrittäjyydestä heillä on?

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.06.2020

Suomi ja Irak, turvapaikanhakijat ja yrittäjyys. Tässä ovat lähtökohdat, joista olemme ponnistaneet ja ohjanneet noin 30 irakilaista turvapaikanhakijaa yrittäjyyden maailmaan.

Kyseessä on Tulevaisuuden polku -niminen hanke, johon olemme saaneet rahoituksen Euroopan unionin sisäasioiden AMIF-rahastosta. Me, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, toteutamme hankkeen yhdessä Laurea Ammattikorkeakoulun kanssa.

Hankkeessa vahvistetaan maahanmuuttajataustaisen turvapaikanhakijan yrittäjyysvalmiuksia ja kasvatetaan ymmärrystä yrittäjyyden mahdollisuuksista. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on luoda yrittäjyysvalmiuksia kehittävä koulutuskokonaisuus, jossa otetaan huomioon Irakin markkinoiden ja yhteiskunnan erityispiirteet.

Tavoitteenamme on ollut pureutua turvapaikanhakijoiden osaamiseen: Mitä he työhistoriansa perusteella osaavat? Millaisia ideoita yrittäjyydestä heillä itsellään on? On tärkeää nostaa esiin turvapaikanhakijoiden kokemukset ja näkemykset sekä suomalaisesta että irakilaisesta yrityskulttuurista. Se, mikä myy Suomessa, ei välttämättä sellaisenaan myy Irakissa. (Ks. Alasalmi, 2020.)

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen yrittäjyyden näkökulmasta ei ole aina helppoa. Osallistujissa oli pitkän linjan sarjayrittäjiä, yrittäjäsuvuissa kasvaneita ja myös henkilöitä, joiden polulle oli osunut niin sanottu pakkoyrittäjyys. Mukana oli innovaattoreita ja startup-henkisiä nuoria, joilla oli paljon ideoita mutta ei tietoa, kokemusta eikä aina realismiakaan. Joillakin oli valmiina laaja kansainvälinen suhdeverkosto. Koulutus antoi heille tietoa yrittäjyydestä ja vahvisti heidän ajatuksiaan omasta yrittäjyyspotentiaalista. Jokainen osallistuja sai henkilökohtaista ohjausta.

Hankkeeseen ilmoittautui noin kymmenen yritystä, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan yritystoimintaansa Irakiin ja jotka tarvitsevat yhtiökumppanin, alihankkijan tai työvoimaa. Turvapaikanhakijat ohjattiin heidän ilmoittamansa kiinnostuksen perusteella yrityksiin, ja tähän mennessä kaksi heistä on jo saanut yrityksestä työtarjouksen.

Lisäksi rakensimme maahanmuuttajille ja yrityksille oppaan, jonka on tarkoitus vahvistaa yritysten ja turvapaikanhakijoiden yhteistyötä sekä auttaa turvapaikanhakijaa luomaan yhteistyösopimus yrityksen kanssa