Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Monialainen asiantuntijuus luo modernia yrittäjäkoulutusta

Yrittäjälle verkostoituminen ja tiimin rakentaminen oman liikeidean ympärille on tärkeää. Haaga-Helian Dynamo yrittäjyyskoulutuksessa toimitaan samalla tavalla: kerätään parhaat mahdolliset osaajat sekä suunnittelemaan että toteuttamaan opinnot.

Kirjoittajat:

Reija Anckar

tutkija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.03.2021

Haaga-Helian Dynamo – Yrittäjyysohjelma korkeakoulutetuille syntyi yrittäjyysvaikuttajien esiintuomasta epäkohdasta. Asiantuntijuuteen tähtääviin korkeakoulututkintoihin ei usein kuulu yrittäjyystaitojen opetus, jolloin vastavalmistuneet oman alansa tulevaisuuden lupaukset eivät lähtökohtaisesti tiedä, miten oman asiantuntijuuden voisi valjastaa yrittäjänä. Uudet innovaatiot jäävät syntymättä ja kansantalous junnaa.

Alkuperäinen idea Dynamo-ohjelmaan tuli yrittäjyyskentältä ja heidän asiantuntijuuttaan on hyödynnetty myös sisällönsuunnittelussa. Suomen yrittäjien ja AKY:n lisäksi NewCo Helsinki, Suomen Uusyrityskeskukset ja Helsingin seudun kauppakamari ovat asiantuntijoineen tuoneet syvempää ymmärrystä yrittäjien koulutustarpeista ja käypiä neuvoja esimerkiksi eri yrittäjyysmuotojen ja talousasioiden tuomisesta ohjelmaan.

Monialaiset asiantuntijat tuovat erilaisia näkökulmia

Oli kyse sitten yrittäjästä rakentamassa omaa verkostoaan tai koulutusohjelman asiantuntijatiimin kokoamisesta, on tärkeää olla alusta alkaen selkeä käsitys tarvittavista osaamisista. Dynamoa suunniteltaessa täsmensimme tarpeet yrittäjyyden, pedagogiikan, projektinhallinnan sekä markkinoinnin osaajille.

Koska usealla Dynamo-tiimin jäsenellä on sekä asiantuntemusta että omakohtaista kokemusta yrittäjyydestä, koulutuksen sisällönsuunnittelulla oli hedelmällinen lähtökohta. Sisältöä suunniteltaessa huomioimme yrittäjien tarvitsemia taitoja lähtien pehmeistä taidoista (kuten itseohjautuvuudesta) ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisestä aina liiketoiminnan kehittämiseen ja asiakasymmärrykseen saakka.

Dynamon pedagogiikka perustuu yrittäjän ajattelu- ja toimintatapaan. Keskeistä siinä on toiminnallisuus ja ketteryys, sillä yrittäjän pitää reagoida ja omaksua uutta tietoa nopeasti alati muuttuvassa maailmassa. Koulutuksessa haluamme vahvistaa korkeakoulutettujen osallistujien yrittäjyysidentiteettiä. Tätä tukee ryhmävalmennus-sessiot, joissa opiskelijat sparraavat toisiaan niin, kuin yrittäjät toisiaan verkostoissaan.

Konseptina Dynamo on iso kokonaisuus, jonka pyörittämiseen tarvitaan projektinhallinnan osaamista. Hyvällä projektinhallinnalla oli osansa myös siinä, että ohjelmaan saatiin mukaan 45 motivoitunutta opiskelijaa 72 hakijan joukosta. Rekrytointia auttoi lisäksi se, että suunnitteluvaiheessa Dynamoa brändättiin määrätietoisesti. Työryhmä loi yhdessä Dynamoon hakijaprofiilit, joille markkinointi kohdennettiin.

Koska Dynamoa on alusta alkaen tarkasteltu eri alan asiantuntijoiden linssien läpi, on koulutusohjelman tavoitteiden saavuttaminen aina osallistujamäärästä laadukkaaseen sisältöön onnistunut.

Yrittäjämäinen ote vahvistaa tiimin yhteenkuuluvuutta

Tällä hetkellä Dynamoa toteuttava ryhmä työskentelee yrittäjämäisesti monialaisena tiiminä. Me toimimme kuin yrittäjät monipuolisen ekosysteemin vuorovaikutuksessa: sen sijaan että asiantuntijoina poteroituisimme oman alan osaajien kanssa, teemmekin yhteistyötä erityyppisten toimijoiden kanssa. Koronan takia toteutamme kaiken verkossa. Design thinking -tyyppisesti kuuntelemme osallistujien viestejä ja kehitämme joustavasti toimintaa niiden perusteella mahdollisuuksien mukaan.

On loistavaa, että työryhmästämme on tullut työyhteisö ja tiimi, jossa on luottamus ja psykologinen turvallisuus olla oma itsensä.  Tallainen työryhmä ei synny itsestään, vaan se saavutetaan keskinäisen kommunikaation avulla. Monialaisessa tiimissä on erilaisia työkulttuureja, tapoja, arvoja ja asenteita, joille on hyvä antaa tilaa tulla esille. Yhteinen työkulttuuri on syntynyt työtä tekemällä yhteisen tavoitteen eteen avoimesti ja uteliaasti.

”Tee niin kuin opetat” on hyvä motto Dynamolle. Kun kerää monialaisen tiimin ympärilleen, niin saa aikaan enemmän kuin omassa pienessä piirissä.

Lähteet:

Dynamo – Yrittäjyysohjelma korkeakoulutetuille pähkinänkuoressa:

  • Haaga-Helian suunnittelema jatkuvan oppimisen hanke
  • Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriöltä
  • 30 opintopisteen kokonaisuus
  • 45 korkeakoulutettua opiskelijaa
  • Suoritetut opinnot voi anoa hyväksiluettaviksi YAMK-opintoihin Haaga-Heliassa
  • Hankkeessa kerätään suosituksia yrittäjyyden erikoistumiskoulutusta varten