Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Miksi luovan alan asiantuntija tarvitsee yrittäjävalmennusta?

Haaga-Helia valmensi taidekoordinaattoreina tai -konsultteina toimivia muotoilijoita, kuva- ja tekstiilitaiteilijoita, sisustussuunnittelijoita, arkkitehteja sekä muita luovan alan toimijoita yrittäjyyteen.

Kirjoittajat:

Tuula Ryhänen

osaamisaluejohtaja
Competence Area Director
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.06.2020

Luovien alojen koulutukseen sisältyy hyvin vähän tai ei ollenkaan yrittäjyyteen ja liiketoimintaan liittyviä teemoja. Keväällä 2019 Haaga-Helia valmensi taidekoordinaattoreina tai -konsultteina toimivia muotoilijoita, kuva- ja tekstiilitaiteilijoita, sisustussuunnittelijoita, arkkitehteja sekä muita luovan alan toimijoita yrittäjyyteen.

Taidekoordinaattorin täytyy osata markkinoida osaamistaan

Valmennusohjelma oli osa Taide käyttöön -hanketta, joka tukee rakennusalan rakennemuutosta ja rakennetun ympäristön kestävää suunnittelua. Lisäksi se kehittää luovan alan yritysten liiketoiminta- ja markkinaosaamista sekä palveluita, jotka helpottavat kuntien, kaavoittajien sekä yritysten luovan suunnittelun hankintaa. Hanketta johtaa muotoilualan etujärjestö Ornamo ry, jonka tavoitteena on kehittää muotoilijan ammattia ja vaikuttaa muotoilun näkyvämpään asemaan yhteiskunnassa. Valmennusohjelman keskeisiä teemoja olivat: Minustako taidekoordinaattori? Kuka on asiakkaani? Mikä on brändini? Kuinka myyn palveluni? Miten toimin yrittäjämäisesti?

Valmennusohjelmaan osallistui 19 opiskelijaa, joilla oli usean vuoden taidealan työkokemus. Halu oppia hahmottamaan paremmin asiakaskenttää, oman osaamisen markkinointi ja myynti olivat syitä, miksi ohjelma kiinnosti. Myös verkostoituminen, neuvottelukäytännöt sekä digitaaliset työkalut ja alustat olivat alueita, joista osallistujat halusivat oppia lisää. Rakennushankkeisiin läheisesti liittyvät kaavoitusmääräykset, eri osapuolten roolit ja vastuut sekä koko rakennusprojekti kaikkine vaiheineen olivat niin ikään vieraita osallistujille.

Julkisen taidehankinnan vaiheet tulivat tutuiksi

Haaga-Heliassa valmennusohjelman suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi neljän opettajan tiimi, jonka asiantuntemukseen kuului palveluliiketoiminta, markkinointiviestintä, myynti sekä yrittäjyys ja juridiikka. Sisältöjä täydennettiin hyödyntämällä julkisen taiteen asiantuntijoita monipuolisesti. Julkisen taiteen asiantuntija on tilaaja, joka joko kaavamääräyksen, kunnan taideohjelman tai omasta halustaan haluaa taidetta julkiseen tilaan. Hänen tehtävänään on konsultoida ja koordinoida taiteen hankintaa rakennuskohteisiin.

Osallistujat kiittivät yrittäjävalmennuksen järjestelyjä, sisältöjä sekä verkostoitumismahdollisuuksia. Julkisen taidehankinnan prosessin ymmärrys, markkinointitaitojen vahvistuminen ja usko omiin mahdollisuuksiin yrittäjänä olivat alueita, joista osallistujat kertoivat hyötyneensä eniten. Myös myönteinen asenne yrittäjyyttä kohtaan vahvistui. Vielä on kuitenkin vaikea arvioida, kuinka moni ryhtyy harjoittamaan liiketoimintaa taidekoordinaattorina tai -konsulttina.