Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Luova toimisto Kreassa opiskelija oppii yrittäjämäisesti kokeilemalla: elämyksellinen oppimisympäristö rakentui virtuaalitodellisuuteen

Digitalisaation mukanaan tuoma työelämän murros haastaa yksilöiden muutoskyvykkyyttä, jolloin luovuus ja itsensä johtamisen taidot korostuvat.

Kirjoittajat:

Merike Koskinen

lehtori, markkinointi ja viestintä, KTM

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.03.2020

Markkinointi-, viestintä- ja media-alalla teknologia kehittyy vauhdilla, ja brändeillä on tarve tuottaa yhä erottuvampia ja elämyksellisempiä sisältöratkaisuja. Digitalisaation mukanaan tuoma työelämän murros haastaa yksilöiden muutoskyvykkyyttä, jolloin luovuus ja itsensä johtamisen taidot korostuvat.

Monet Luova toimisto Krean yritysasiakkaiden liiketoimintahaasteet sisältävät uusien teknologioiden kokeilua ja testausta osana sisällöntuotantoa. Tuloksena syntyy liiketoimintaa tukevia luovia ratkaisuja, joista on mittavaa hyötyä toimeksiantajalle, loppukäyttäjille sekä opiskelijoille itselleen.

Virtuaaliympäristö taipui oppimiskäyttöön

Luova toimisto Krean opiskelija Jenna Nipala suunnitteli ja toteutti opinnäytetyönään virtuaalitodellisuudessa koettavan oppimisympäristön 360Mediatalon toimeksiantona. Projektin tavoite oli kokeilla ja testata toimeksiantajan kehittämän 360Editorin soveltuvuutta elämyksellisten oppimisympäristöjen tuottamiseen. Kehittämisprojektissa käytetty aineisto kuvattiin historian ja nykytaiteen museosta Aboa Vetus & Ars Novasta Turussa kesällä 2019. Aineiston avulla luotiin 360Editorissa museosta virtuaalinen ympäristö, jossa oppija liikkuu tilasta toiseen samalla suorittaen erilaisia aisteihin vetoavia ja osallistavia oppimistehtäviä.

Projektissa tuotettu valmis oppimisympäristö oppimistehtävineen osoitti, että 360-video ja virtuaalitodellisuus tuovat lisäarvoa oppimiseen. Oppijat pääsevät eläytymään oppimisympäristöön ja nauttimaan sinne sijoittuvista oppimistehtävistä kokonaan uudella tavalla. Virtuaaliympäristössä oppimiskokemus on kuin mukaansatempaava seikkailu, johon oppija hyppää kirjaimellisesti sisään ja osallistuu aktiivisesti kaikilla aisteillaan.

Jenna Nipala
Jenna Nipala. Kuva: 360Mediatalo

Kehittämisprojektin ja sen kokeilujen tuloksena ilmeni, että 360Editor on hyvä ja toimiva työkalu virtuaalisisältöä tuottaville opettajille ja opiskelijoille. Projektin tulokset olivat niin rohkaisevia, että 360Mediatalo lanseerasi keväällä 2020 kansainvälisille markkinoille 360Education-julkaisualustan. Alustan avulla sekä opettajat että oppijat voivat luoda helposti monipuolista VR-sisältöä ja ainutlaatuisia oppimiselämyksiä sekä jakaa niitä suoratoistona Oculuksen VR-laseilla.

Yrittäjämäinen asenne projektiin on onnistumisen avain

Projektin eri sidosryhmät, kuten projektin kohteena oleva museo, oppimisympäristöjä käyttävät koulutusorganisaatiot sekä teknologista tuotekehitystä tekevä toimeksiantaja, hyötyivät kaikki merkittävästi. Museo sai välineitä markkinointiinsa. Kouluttajat ja oppijat saivat käytännönläheisen esimerkin siitä, kuinka vaivatonta virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen voi olla ilman aiempaa teknistä osaamista. Toimeksiantaja sai konkreettisia ehdotuksia julkaisualustansa kehittämiseen teknologian, visuaalisuuden ja käytettävyyden näkökulmasta. Lisäksi toimeksiantaja korosti saaneensa uutta ymmärrystä käyttäjän tarpeista sekä paljon konkreettista esimerkkimateriaalia uusasiakashankinnan tueksi.

Virtuaalitodellisuus tukee oppimista interaktiivisten toimintojensa avulla. Opetustavat mullistuvat ja uutta teknologiaa otetaan koko ajan enemmän käyttöön sekä kouluissa että työpaikoilla. 360Mediatalon toimitusjohtaja Henrik Helin oli vaikuttunut työn tehneen opiskelijamme rohkeasta ja kunnianhimoisesta otteesta projektiin: ”Jenna teki erinomaista työtä innovoimalla produktin kohteen ja sen sisällön. Olimme myös erittäin kiitollisia prosessin aikana kertyneistä käyttäjäkokemuksista ja palautteesta. Jenna oli erittäin motivoitunut ja inspiroitunut koko projektin ajan ja hän toi hyvää näkemystä siihen, miten työkaluamme voi parantaa entisestään oppimiskäyttöä varten.”

Henrik Helin
Henrik Helin. Kuva: 360Mediatalo

Viime kädessä yrittäjämäinen, itseohjautuva ja kokeileva tapa oppia hyödyttää tietysti työtä tehnyttä opiskelijaa itseään. Jenna pohtii omaa oppimistaan näin: ”Opin suunnittelemaan ja tuottamaan toimivan VR-ympäristön. Opin myös jatkuvasti etsimään ja identifioimaan kehittämiskohteita, ja pääsin kehittämään omaa ajatteluani monista eri näkökulmista. Sain kehittää osaamistani yhdessä VR-ammattilaisten kanssa ja pystyn jatkossa hyödyntämään osaamistani jatkuvasti kasvavan ja kehittyvän mediaformaatin parissa.”

Luova toimisto Krean aktiivinen yritysyhteistyö tarjoaa suotuisat olosuhteet opiskelijoille oppia uusinta teknologiaa kokeilemalla sitä aidoissa liiketoimintahaasteissa. Opettajia yhteistyö motivoi pysymään ajan hermolla uusista digitaalisista ratkaisuista. Lisäksi se luo mahdollisuuksia yrityselämän edustajien kanssa verkostoitumiseen ja oman sisäisen yrittäjyyden kehittämiseen.

Pääpaino projekteissa on kuitenkin aina loppukäyttäjiä palvelevissa sisältöratkaisuissa ja siinä, että projektit tuovat lisäarvoa asiakasyritysten liiketoimintaan. Projektien moottoreita ja tuloksen tekijöitä ovat ennakkoluulottomat, luovat ja yrittäjämäisesti itseään kehittävät opiskelijat.