Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Lähtökohdat yrittäjyyteen vaihtelevat eri maiden välillä

Suomi, Itävalta ja Espanja tukevat EU:n rahoittamassa ENCORE-projektissa Aasian maiden yliopistoja niiden kehittäessä yrittäjyyskoulutusta.

Kirjoittajat:

Reija Anckar

tutkija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.04.2022

Mahdollisuus ryhtyä yrittäjäksi vaihtelee suuresti eri maissa. ENCORE-hankkeeseen kuuluvissa valmennuksissa pohdimme yhdessä tilanteita ja olosuhteita eri maissa yrittäjyysmonitorin tietojen pohjalta.

ENCOREn tavoitteena onkin edistää yrittäjyyttä luomalla myönteistä asennetta yrittämiseen ja edistämällä koulutuksen laatua. ENCORE-hankkeessa opitaan myös innovoimaan, johtamaan ja kehittämään kestävää ja ammattimaista liiketoimintaa Bhutanissa, Laosissa ja Nepalissa.

Aasian maissa yrittäjyyskoulutukselle on tarvetta

Globaali yrittäjyysmonitori (GEM, Global Entrepreneurship Monitor) on maailman laajin jatkuva yrittäjyyttä tutkiva taho. Se tarjoaa vertailupohjaa, kun kehitetään yrittäjyyskeskuksia Aasiassa.
Monitori vertailee viidenkymmenen maailmantalouden yrittäjyysoloja.

Tiedot tiivistetään havainnollisiin kuviin, joissa on eri värein merkitty, kuinka vahvasti jokin piirre dominoi kutakin aluetta. Punainen tarkoittaa vahvaa esiintymistä ja vaaleankeltainen vähäistä.

Monitorissa on eri vuosina erilaiset näkymät. Vuonna 2016 oli näkyvissä sekä Euroopan että Aasian tiedot, minkä perusteella voi tarkastella Eurooppaa ja Aasiaa yhtaikaa. Euroopassa on paljon neuvontaa ja yrityspalveluita, kun Aasiassa on niitä vähän tai korkeintaan kohtalaisesti. Yrittäjyyskoulutuskeskuksille on todella tarvetta Aasiassa.

Yrittäjyyttä arvostetaan eri tavoin eri maissa

On mielenkiintoista nähdä, minkälainen status yrittäjillä on eri puolella maailmaa. Siinä on eurooppalaisittainkin eroa. Suomessa yrittäjä on arvostettu, mutta Espanjassa ei. Espanjalaiset haluavat ennemmin vakiviran ja vapaa-aikaa.

Aasiassa arvostus vaihtelee. Nepalissa yrittäjien arvostus on korkeampi kuin Bhutanissa ja Laosissa, joissa ilmapiiri ja perhe vaikuttavat nuorten uravalintaan, joka yleisimmin suuntautuu mieluummin valkokaulustyöhön kuin yrittäjyyteen.

Kun tarkastellaan innovointia koko maailmassa, Yhdysvallat on tummanpunainen. Sen yhteiskunta perustuu vapaahan maahan ja yrittäjyyteen. Maahanmuutto on jo itsessään yritteliäs teko, mikä alentaa jälkikasvun yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä. Suomi ja Aasia ovat keskitasoa, mutta Espanja on jälleen hieman jäljessä.

Students Market Fair and Art and Culture Contest, Faculty of Economics and Tourism, Souphanouvong University, Laos 14.–16.2.2022.

Aasiassa korostuvat alkuvaiheen yrittäjät

Yrittäjyysmonitori mittaa myös sitä, kuinka paljon maissa on alkuvaiheen yrittäjiä. Kanada on tummanpunainen, mutta Yhdysvallat ja monet Euroopan maat ovat vaaleankeltaisia, joten aloittavia yrittäjiä on vähän.

Aasiassa on selkeästi enemmän aloittavia yrittäjiä, sillä kartta näyttää oranssilta. Monitori tutkii myös epäonnistumisen pelkoa, mikä estää yrittämistä. Aasiassa pelätään virheitä, ja siksi monet maat ovat punaisia. Eurooppa ja Yhdysvallat ovat pääosin oransseja, joten pelkoa on mutta ei liiaksi.

On rikastavaa tehdä yhteistyötä ja keskustella kollegoiden kanssa eri puolilta maailmaa. Tieto jalostuu dialogissa, ja oma mieli avartuu sekä rohkeus kasvaa. Nämä kohtaamiset ja vertailut ohjaavat myös sitä, mitä valmennuksissa käsitellään.

Lue lisää

ENCORE-hanke Haaga-Helian verkkosivuilla

Lähde

GEM, Global Entrepreneurship Monitor