Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Korkeakoulun yrityshautomo kasvattaa menestyksen mahdollisuuksia

Korkeakouluihin kytköksissä olevat yrityshautomot tarjoavat ympäristön ja yhteisön, joka tutkitusti vauhdittaa yritystoimintaa parantaen sen onnistumisen mahdollisuuksia.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 22.02.2021

Yrittäjyyttä ja innovaatioita kehittäviä yrityshautomoita, kiihdyttämöitä, innovaatioyksiköitä, labeja ja hubeja on perustettu kiihtyvään tahtiin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Innovaatioverkostoissa tapahtuvaa toimintaa on vauhditettu laajasti sekä isojen että pienempien yksityisten ja julkisten toimijoiden taholta.

Korkeakouluihin kytköksissä olevat yrityshautomot tarjoavat ympäristön ja yhteisön, joka tutkitusti vauhdittaa yritystoimintaa parantaen sen onnistumisen mahdollisuuksia. Forbes viittasi artikkelissaan hiljattain tutkimukseen, jossa analysoitiin yli 150 yliopistoon liittyvää yrityshautomoa ja lähes 900 yritystä. Tutkimuksessa havaittiin, että yritys menestyy todennäköisimmin toiminnassaan, jos se käynnistää liiketoimintansa tai kasvattaa sitä yliopiston yhteydessä toimivassa yrityshautomossa. Tutkimuksen mukaan yliopistojen yhteydessä kehitetyt liikeideat loivat myös enemmän työpaikkoja ja myyntiä kuin muissa hautomoissa kasvaneet. (Aviva Legatt, Forbes 2019)

Myös käytännön referenssit ovat osoittaneet, että korkeakoulut ovat olleet tärkeässä roolissa useiden menestyvien yritysten synnyssä. Vuoden 2021 alussa USD 16 miljoonan rahoituksen saaneet Flowhaven perustajaosaakkaat Kalle Törmä ja Timo Olkkola kertoivat, että ilman korkeakoulua heidän yritystarinsa ei olisi välttämättä saanut alkuaan. Perustajaosakkaat tapasivat Haaga-Helian opinnoissa, jossa he valjastivat opinnäytetyön yritysidean kehittämiseen ja hyödynsivät Haaga-Helia StartUp Schoolissa henkilökohtaista yrittäjien valmennusta. Flowhaven työllistää nyt 41 henkilöä kolmessa massa ja uuden rahoituksen turvin käynnissä on uudet rekrytoinnit ja globaali laajeneminen.

Miksi yliopistoon liittyvä yrityshautomo on tehokas malli yrittäjyyden tukemiseen?

Keskeinen korkeakouluihin liittyvien yrityshautomoiden palveluiden vahvuus on niiden saatavuuden helppous. Edistyksellisimmissä korkeakouluissa on monipuolisia yrittäjyyttä tukevia palveluita kuten korkeakouluvetoinen yrittäjyyttä edistävä yrityshautomoyksikkö ja opiskelijavetoinen järjestö, jotka tehokkaasti vauhdittavat yrittäjyyden edellytyksiä yhdessä.

Korkeakoulun tarjoamien yrittäjyyden perus- ja pääaineopintojen lisäksi yrityshautomon palveluihin sisältyy usein kattava määrä opintojaksoja, kursseja, työpajoja ja erilaisia neuvontapalveluita, joista löytyy erityisosaamista esimerkiksi liiketoimintalaskelmien tekemiseen, juridiikkaan ja rahoituksen hakemiseen. Myös kokeneiden yrittäjien tarjoama henkilökohtainen valmennus on usein tarjolla palveluportfoliossa.

Korkeakoulun yrittäjyyspalveluissa yrittäjä voi valjastaa opintonsa tukemaan oman yritystoiminnan kehittelyä. Omakohtainen kiinnostus parantaa opintojen tuloksellisuutta ja yritystoiminnan kehitys edistyy samanaikaisesti opintojen edistymisen kanssa. Korkeakouluissa on paljon eri alojen osaamista opettajina, tutkijoina, asiantuntijoina ja opiskelijaverkostoissa, jota voi hyödyntää liiketoiminnan kasvattamisessa.

Korkeakouluilla on hyvät mahdollisuudet tarjota omaa infrastruktuuriaan sekä erilaisia työ- ja tuotekehitystiloja uusien alkavien yritysten käyttöön. Osalla on teknisiä, ns. makers space – tiloja, joissa innovaattorit voivat piloitoida uutta hyödyntäen esim. korkeakoulun softaa, 3D printtereitä ja lasertyökaluja.

Korkeakoulujen yrityshautomoihin liittyy laaja yhteisö ja siten helppo pääsy laajaan määrään johtavia kumppaniyrityksiä, tutkimus- ja yhteiskunnallisia verkostoja sekä kansainvälisiä korkeakouluja. Etuna on myös kattava verkosto alumneja korkeakoulun ulkopuolella. Myöskin aktiiviset coach- ja mentor- ja advisor yhteisöt kytkeytyvät kiinteästi korkeakoulujen toimintaan.

Korkeakouluilla on kontakteja erilaisiin rahoittajiin. Uuden tuntemattoman StartUp yrittäjän uskottavuutta lisää kun rahoittaja tunnistaa, että yrittäjä ei toimi yksin vaan sen toimintaa tukee korkeakoulun verkosto.

Korkeakoulun yrityshautomon palvelut ovat usein veloituksettomia niihin oikeutetuille opiskelijoille ja yrittäjille. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja alueellinen kehitys on yksi korkeakoulun tehtävistä, joten korkeakoulun yrityshautomo ei toimi kaupallisin perustein vaan on valmis tukemaan laaja-alaisesti yrittäjiä. Ne eivät yleensä vaadi success feetä hautomoyritysten kasvusta, koska hyöty tulee myös alueen elinkeinoelämän elinkelpoisuuden kehittymisen myötä.

Korkeakoulut tekevät uutta osaamista luovaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä, johon myös alkavat yritykset voivat liittyä. Hanketyössä voi syntyä innovaatioita ja IPR:iä, jotka sopivat uusien yritysten hyödynnettäväksi. Myös hankerahoituksella voidaan tehdä hankintoja uusilta yrityksiltä korkeakoulujen verkostoista ja kasvatetaan pienien yritysten uskottavuutta ja kv. verkostoja.

Korkeakouluihin kytköksissä olevat yrityshautomot parantavat yritysten menestymismahdollisuuksia myös auttaen opiskelijoita tunnistamaan vahvuuksiaan ja siten edellytyksiään johtaa yritystään menestykseen. Yrittäjyyttä pohtivan on hyödyllistä joskus myös todeta prosessin aikana, ettei yrittäjyys ole häntä varten. Siten vähennetään epäonnistumisen todennäköisyyttä. Jokainen tarvitsee kuitenkin yrittäjyysasennetta, joten yrittäjyysosaamisen kehittämiseen kannattaa panostaa aina.

Hannele Mennala, KTM, Certified Business Coach ja AmO kehittää Haaga-Heliassa innovaatioympäristöjä tehtävässä Head of Learning and Research Environments. Mennala on johtanut vuosia Haaga-Helia StartUp Schoolia coachaten alkavia yrittäjiä.