Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Kinesis-ohjelma toimi kehittämistyön apumoottorina

Haaga-Helian Kinesis-ohjelma antoi vuosina 2021–2023 yli kymmenelle suomalaiselle yritykselle avaimet innovaatiokulttuurin kehittämiseen, riskien hallintaan ja asiakaslähtöiseen liiketoiminnan muuttamiseen.

Kirjoittajat:

Teijo Javanainen

projektipäällikkö, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Eetu Tuominen

viestinnän asiantuntija, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 16.11.2023

Vuoden 2021 lopulla käynnistynyt Kinesis vastasi paikannettuun tarpeeseen. Viimeistään pandemia paljasti puutteita suomalaisten pk-yritysten valmiudessa muokata liiketoimintaansa ja toimintatapojaan ympärillä muuttuvan maailman edellyttämällä tavalla ja tahdilla.

Muutostarpeet saattavat syntyä myös yksilöllisesti. Jossain yrityksissä takana on esimerkiksi sukupolvenvaihdos, jossain taas liiketoiminta-alaan kohdistuvat riskit. Kinesis-ohjelma valmensi osallistujayrityksiä riskien analysoinnissa ja ennakoinnissa, innovaatiokulttuurin kehittämisessä sekä tulevaisuuden trendien hyödyntämisessä – tavoitteena kasvun ja tuottavuuden lisääminen sekä toimintatapojen muutos.

Valmiina muuttumaan

Perinteinen liiketoiminnan kehittämistyö on usein tarkasti valmisteltu, huolella suunniteltu ja vuosia pitkä prosessi. Kinesis-ohjelmassa hyödynnetty liiketoimintamuotoilun malli nojaa vahvasti nopeisiin ja toteuttamisriskeiltään kevyisiin kokeiluihin. Palaverihuoneisiin vuosiksi jämähtämisen sijaan Kinesis-malli pyrkii saamaan muutosta aikaan jo kuukausissa.

Osallistujayritysten johto osallistui johtamispolulle, jossa keskityttiin skenaariotyöhön ja riskeihin valmistautumiseen. Laajempi joukko henkilöstöä liittyi mukaan innovaatiopolun työpajoihin. Näissä osallistujat valitsivat aidon kehittämisprojektin, jota he veivät eteenpäin Haaga-Helian fasilitaattorien avulla. Jotkut yrityksistä päätyivät kehittämään uutta tuotetta markkinoille, toiset luomaan digitaalista palvelupolkua asiakkailleen.

Riskien tunnistaminen, ennakointi ja toimintatapojen muutos on erityinen ongelmakohta pk-yrityksissä, jossa resurssit venyvät harvoin päivittäisen perustoiminnan ulkopuolelle. Kinesis-ohjelmassa hyödynnetty tehokkaampi tapa tunnistaa riskit ja muutokset ja muokata toimintatapoja kokeilujen kautta antaa myös pienemmille yrityksille avaimet muutokseen. Kehitysosastoa ei välttämättä tarvita, kun muutostyöhön osallistuu koko pienehkö yritys työntekijöistä johtoportaaseen.

Työkalut jakoon

Kahden toteutuskerran jälkeen Kinesis-ohjelma on todettu osallistujayritysten taholta hyödylliseksi ja tarpeisiin vastaavaksi. Kaikki osallistuneet yritykset muuttivat sisäistä kehittämisen kulttuuriaan lähemmäksi asiakaslähtöistä palvelumuotoiluajattelua. Palautteen perusteella yritysten johto kokee riskeihin valmistautumisen ja tulevaisuuden skenaarioiden hahmottamisen helpommaksi.

Kinesis-innovaatiopolun työpajoissa ja johtamispolun luennoilla hyödynnetystä materiaalista on koostettu kirja, joka on tulossa saataville Haaga-Helian verkkosivuilta. Kirjassa Haaga-Helian asiantuntijat tarjoavat työkaluja käytännön kehittämistoimiin.

Kahden vuoden aikana kehittynyt ohjelma on valmiina hyödynnettäväksikin jatkossa. Tarve liiketoiminnan kehittämiselle uudet trendit ja muutosten tuomat riskit huomioon ottaen tuskin tulee vähenemään tulevaisuudessa.

Kinesis – Kehitysohjelma parantamaan yritysten resilienssiä ja suorituskykyä

Projektipäällikkö: Teijo Javanainen
Kesto: 1.4.2021 – 30.6.2023
Rahoitus: ESR

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia