Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Kasvu Openin Rinnallakulkijat edistämässä 3amk:n yhteistä yrityskulttuuria

Kirjoittajat:

Julkaistu : 20.06.2017

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian 3amk-strategisen liittouman Rinnallakulkijoiden kokemuksia Kasvu Openin Kiitoratapäivästä koottiin Follow-up-työpajassa toukokuun lopussa. Keskustelua herätti yhteisen yrityskulttuurin muovaaminen 3amk:iin. Liittouman työskentely tulee edellyttämään jokaisen ammattikorkeakoulun toiminnan sopeuttamista ja muuttamista, jotta se vastaisi yhteistä strategista päämäärää.

Perinteisesti yrityskulttuurin on nähty olevan organisaation tapa toimia tai sellainen käytäntö, joka kirjoitetaan auki yrityksen arvoihin. Yrityskulttuurin kanssa käsi kädessä kulkee varsin usein toinen termi: muutos. Siitä uutisoidaan näkyvästi etenkin silloin, kun muutos on ajettu sisään ehkä vähän pidemmän ja kuoppaisemman tien kautta ja silloin, kun se on edellyttänyt isoja muutoksia johdossa, henkilöstössä ja/tai yksilötason käyttäytymisessä. Muutos on välillä toivottua, välillä vaadittua, aina vaikuttavaa mutta samalla pelottavaa.

Me kaikki Follow-up -työpajaan osallistuneet 3amk:n henkilöstön jäsenet tunnustimme operoivamme samalla toiminta-alueella ja olevamme oikeastaan siten toistemme pahimmat kilpailijat. Vaikka muutama varsin epäluuloisesti kumartelikin katsomaan, kohdistuuko vastapäätä istuvan pulpetin alla kuvainnollisen revolverin piippu itseä kohti, oli työpajan henki kuitenkin kuin vanhojen hyvien ystävien jälleennäkeminen; niin ihanan innovatiivinen ja tehokas, yhteen hiileen puhaltava, lämmin ja vuorovaikutteinen tunnelma pajassa oli! Joku osallistujista totesikin, että ”ihmisten välillä ei esteitä ole, mutta talojen välillä kylläkin”.

Yhteisistä voimavaroista yhteiseen visioon

Muutos aiheuttaa pelkoa, huolta ja epäreiluuden tunnetta muun muassa kunnian ja rahan valumisesta jonnekin muualle. Eräs työpajaan osallistunut kysyi: ”Jos minun opetusryhmässä suurin osa opiskelijoista tulee jatkossa olemaan toisesta ammattikorkeakoulusta, kenelle maine ja vaikuttavuuspisteet hyvin opiskelijoitaan valmistavasta ammattikorkeakoulusta tällöin menee, kuka opettajan resurssin tällöin maksaa, mikä on ammattikorkeakoulun ansaintalogiikka uuden kehittämisessä ja mitä 3amk-liittouman yhteisen tekemisen tematiikka on?”

3amk:n strategisessa liittoumassa kolmen ison ammattikorkeakoulun osaaminen onnistumisineen ja positiivisine ilmiöineen, voimavaroineen ja vahvuuksineen liittoutuu yhteen.  Tämä tekee 3amk:sta paitsi alueellisesti niin myös kansallisesti vaikuttavan toimijan. 3amk:n yrityskulttuuria edistettäessä nämä tekijät kannattaa nostaa näkyvästi esiin.

Follow-up-työpajassa todettiin 3amk:n yhteisen yrityskulttuurin tarvitsevan vision, joka on selkeä, mitattavissa oleva ja innostava. Yhteinen tekeminen edellyttää konkreettisen paikan, missä työskennellään ”sissi-meiningillä”, poissa nykyisistä rakennuksista, yhdessä, metropolialueen ulkopuolella ja tiiviissä yhteistyössä yrityselämän kanssa. Käytössä on yhteinen, innostuneiden ihmisten tekemä opetussuunnitelma ja ”innokkaille opettajille on tarjolla enemmän sparraus-mahdollisuuksia”!

Menestystä rakennetaan yhdessä

Tähän mennessä 3amk:n yhteinen kurssitarjonta on avattu ja yhteiset palveluyksiköt on perustettu. Uudistuneen toiminnan vaikuttavuutta mittaa nyt sitä varten luotu uusi mittaristo. Opettajien yrittäjyyttä ja yrittäjyysmielisyyttä palkitaan, ja yrittäjyyteen myös kannustetaan. Kollegoita haastetaan mukaan yhteiseen tekemiseen ja toimintaan alueen työ- ja elinkeinoelämän kehittämiseksi – yhdessä.

3amk:n yrityskulttuuri muuttuu samalla, kun ihmisten käyttäytymistä ja asenteita muutetaan istuttamalla vahvan yhteisen osaamispohjan päälle uusia käytänteitä, toimintatapoja ja arvoja. Onnistunut muutos rakennetaan niille voimavararakenteille, joissa olemme yhdessä hyviä ja joista ei ole poistettu mitään toimivaa.

Sana, jota työpajassa toistettiin ehdottomasti eniten oli yhdessä. Jäin työpajan jälkeen takki tyhjänä miettimään, että jos 3amk:n Rinnallakulkija-kokemus sytyttää Follow-up-työpajassa tällaisen ideoiden ja tunteiden palon sekä innovatiiviisuuden ja luovuuden silloinkin, kun nämä kulkijat olivat moni aiemmin täysin tuntemattomia toisilleen, niin mitä tämä koko 3amk yhdessä tuleekaan saavuttamaan! Mikä ihana flow! Ja miten tämän kaiken osaamispääoman ja innovatiivisuuden saa valjastettua hyötykäyttöön kehittämään 3amk:ia ja yhteistä yrityskulttuuria? Yhdessä.

Rinnallakulkija on toimintamalli, jota Kasvun Roihu Oy on toimitusjohtaja Matti Härkösen mukaan testannut ensimmäisen kerran vuosien 2015 ja 2016 aikana Kasvu Open Kasvupolku-toteutuksien yhteydessä. Tuona aikana Kasvupolkuihin osallistui kaikkiaan 60 kasvuyritystä. Rinnallakulkijoina toimineet oppilaitosorganisaatiot olivat tuolloin Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän aikuisopisto sekä Oulun ammattikorkeakoulu. Tänä keväänä Rinnallakulkija-toimintamalli otettiin käyttöön myös pääkaupunkiseudun Kasvupolulla 3amk-liittouman tilaamana.

Kirjoittaja on Haaga-Helian StartUp Schoolin yhteyspäällikkö Johanna Pitkänen, joka itsekin on Rinnallakulkenut kevään 2016 Keski-Suomen Kasvu Openin Kasvupolulla, ja valmistunut Jyväskylän yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi organisaatioiden johtaminen pääaineena.

Lue lisää kirjoituksia samasta aiheesta:

Rinnallakulkijuuden reflektointia 3amk-hengessä – Kouluttajasta innovaatioiden fasilitoijaksi

Sparraustapahtumasta yrittäjän ja opettajan kasvunpaikka – Tunnelmia Kasvu Openin Kiitoratapäivästä

Yrityksen rinnalla kasvussa – Ajatuksia ja odotuksia rinnallakulkijuudesta

Rinnallakulkija – mukana kehittymisen ja kehittämisen matkalla