Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Irakilaisille turvapaikanhakijoille tarjotaan yrittäjyyskoulutusta

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 03.12.2019

Jokaisella turvapaikanhakijalla on oma tarinansa kerrottavana. Elämä on siirtynyt uuteen paikkaan, olisi aloitettava alusta. Osa heistä jää Suomeen pysyvästi, osalle Suomi on hetken turvasatama. Pääkaupunkiseudulla on nyt tarjolla yrittäjyyskoulutusta, jonka avulla turvapaikanhakijan uuden elämän aloittaminen voi helpottua.

Koulutusta tarjotaan Suomesta turvapaikkaa hakeville irakilaisille maahanmuuttajille tai kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille henkilöille. Mukana on suomalaisia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan yritystoimintaansa Irakiin.

Koulutuksen sisältönä on yrittäjyys suomalaisissa yrityksissä, joiden liiketoimintaympäristönä on Irak.

Samalla koulutus on myös työvoimakoulutusta erilaisista itsensä työllistämisen vaihtoehdoista. Koulutuksen aikana jokaisen osallistujan kanssa keskustellaan henkilökohtaisesti ja kartoitetaan hänen kompetenssejaan ja ammatillista suuntautumistaan. Tavoitteena on tarjota tukea ja koulutusta yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Suomalaisia yrityksiä mukana

Yrittäjyyskoulutuksen edetessä hankkeeseen rekrytoidaan mukaan suomalaisia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneet laajentamaan yritystoimintaansa Irakiin. Osalla hankkeen yrityksillä on kokemusta ulkomaankaupasta ja maahanmuuttajien kanssa toimimisesta.

Kansainvälistyvien suomalaisyritysten avulla Suomeen tulleille irakilaisille voidaan luoda työpaikkoja heidän kotimaassaan ja siten tarjota vaihtoehtoja oman elämän hallintaan.

Olemme tehneet laajan selvityksen Irakin yritystoiminnan mahdollisuuksista ja haasteista, ja tätä tietoa sekä yritykset että koulutettavat pääsevät hyödyntämään toiminnan suunnittelussa. Kartoitamme yrityksiltä heidän tavoitteitaan yritystoiminnassa sekä toiveita irakilaisten henkilöiden osaamisesta ja kompetensseista. Niin ikään tässä työssä hyödynnetään yhteistyötahojen ammattitaitoa.

Kun yrittäjyyskoulutus maahanmuuttajille on ohitse, yhdistetään sopivia yrittäjiä ja maahanmuuttajia yrityskohtaiseen yritysperehdytysvaiheeseen. Tässä vaiheessa osallistujat pääsevät vierailemaan yrityksissä kahdesta kolmeen päivään ja luomaan yhteistyömallia, jossa he voivat toimia yhteistyössä yrityksen kanssa Irakissa, esimerkiksi itsenäisinä yrittäjinä, alihankkijoina tai muuten yrityksen edustajina.

Tulevaisuuden polku

Koulutuksen taustalla on Tulevaisuuden polku -hanke. Se on Euroopan unionin sisäasioiden AMIF-rahastosta rahoitettu vuoden kestävä (1.8.2019 – 31.7.2020) pilottihanke. Hanke toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun välisenä yhteistyönä.

Hanke on herättänyt ja herättää paljon keskustelua. Tämän vuoksi avaamme keskustelua seuraavassa kirjoituksessamme.


Hankkeen sivusto.

Hankkeen Facebook.


Kirjoittajat

Pia Kiikeri, KM lehtori, Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Pauli Turunen, Kansainvälisen kaupankäynnin tohtoriopiskelija, Laurea-ammattikorkeakoulu