Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Ilman asiakasymmärrystä yrityksellä ei ole mitään

Asiakkaan unohtaminen voi olla yrityksen synti – mutta asia on helposti korjattavissa.

Kirjoittajat:

Petri Kähärä

projektiasiantuntija, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.12.2022

Kun uudet yritykset laskeutuvat markkinoille, luulisi niiden myös ymmärtävän hyvin asiakkaitaan. Toivoisi, että asiakasymmärrystä on rakennettu samalla pieteetillä kuin yrityksen uutta tuotetta tai palvelua: ilman asiakasymmärrystä kaikista upeinkaan tuote ei löydä paikkaansa markkinoilla.

Tunne asiakkaasi

Olettamalla asiakkaan olevan vain ymmärtämätön kuluttaja, yritys riskeeraa oman menestyksensä. Mikään tuotekehitykseen laitettu euro ei voi tuottaa sykähdyttävää liiketoimintaa ilman syvällistä asiakastuntemusta.

Asiakkaiden tunteminen on liiketoiminnan kovinta ydintä. Markkinoinnin tai myynnin johtaminen ei onnistu ilman tietoa siitä, kenelle ollaan myymässä, ja mitä markkinat haluavat ostaa.

Jos yritys olettaa kylmästi tarjontansa olevan markkinoiden parasta, saattavat asiakkaat vuorostaan suhtautua yritykseen varsin tympeästi. Tämä seikka muuttuu vasta, kun yritys muodostaa jonkinlaisen käsityksen asiakkaistaan. Yrityksen tulee aina pitää mielessään, että jokaisella asiakkaalla on oma elämänsä, omat asenteensa ja omat toiveensa.

Kehitä tavalla, joka osallistaa asiakkaan

Tuotteiden ja palveluiden kehittämisen yksi synneistä on tehdä niistä sellaisia, joita itse käyttäisi ja joihin itse voisi kuvitella ostavansa. Näin syntyy vain tuotteita, joita yrityksen omat kehittäjät pitävät haluttavina. On unohdettu tarjonnan oikea kohde ja tuotettu ratkaisu vain omaan ongelmaan. Asettamalla itsensä asiakkaan rooliin tuotekehittäjä voi oppia uusia asioita.

Osallistamalla asiakkaan jo heti tuotteiden ja palveluiden kehityksen alkuvaiheessa yritys maksimoi mahdollisuutensa onnistua. Yritys voi oppia, mitä asiakkaat todella haluavat ja kohdistaa resurssinsa kohti markkinoiden itsensä kertomaa tarvetta. Joten jo kauan ennen kuin uusi tuote lanseerataan markkinoille, on yrityksen oleellista kysyä itseltään, mitä markkinat haluavat.

Pystyessään puhumaan asiakkaan kielellä, ymmärtäessään markkinoiden hienot nyanssit ja olemalla asiakkaan paras ymmärtäjä yritys on voittajan tiellä. Mikään ei estä asiakkaan kanssa täydessä ymmärryksessä elävää yritystä.

Menestyksen makuun päässeet yritykset tuntevat asiakkaansa perinpohjaisesti ja pystyvät ylläpitämään tietoaan jatkuvalla interaktiolla. Tämä pitää ne jatkuvasti valppaana pienistäkin muutoksista markkinoilla ja lisää etumatkaa suhteessa kilpailijoihin, kun tieto markkinoiden sykkeen tai suunnan muutoksesta ovat koko ajan yrityksen käsillä.

Yritys, oletko puhunut asiakkaallesi?

Tulovirran kasvava pauhu voi olla vain asiakasymmärryksen padon takana. Pureudu tämän esteen kaatamiseen ja huomaat, kuinka läheisissä väleissä yritys ja asiakkaat voivat todella elää.

Asiakasymmärrys ja yrityksen menestyminen ovat kehä, joka pysyy liikkeessä ja kasvaa vain toinen toistaan ymmärtämällä. Tämän kehän aikaan panevan voima tulee kuitenkin olla yritys, sillä vain sen olemassaolo perustuu toisen ymmärtämiseen. Markkinat eivät pysähdy yhden yrityksen kuolemaan.