Siirry sisältöön
Ensiaskel yrittäjyyteen, kompetenssit edellä

Haaga-Helian strategian mukaan myynti, palvelu ja yrittäjyys kaiken ovat kaiken ytimessä. Tämä konkretisoituu Porvoon Campuksen opiskelijoille Business Idea Competition -projektissa.

Kirjoittajat:

Katri Heikkinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kai Pietilä

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.03.2020

Haaga Helian osastrategia ”myynti, palvelu ja yrittäjyys kaiken ytimessä” konkretisoituu ensimmäisen vuoden Porvoon Campuksen opiskelijoille BIC (Business Idea Competition) projektin muodossa. Tässä lähestymistavassa yhdistyy kompetenssiajattelu, vastuullinen liiketoiminta, opiskelijoiden osallistaminen sekä verkostoituminen niin ulkopuolisiin toimijoihin kuin toisiin opiskelijoihin myös yli koulutusohjelmarajojen. Opiskelijat saavat heti opintojensa alussa konkreettisen kosketuspinnan yrittäjyyteen suunnittelemalla ja toteuttamalla oman kiinnostuksen kohteeseen perustuvaa kannattavaa yritysideaa pienryhmissä. Opiskelijoita saadun palautteen mukaan BIC on koettu toimivana konseptina ja silmiä avaavana kokemuksena.

Mistä kaikki alkoi?

Porvoon yksikössä on käytössä kompetensseihin perustuva opetussuunnitelma konkreettisine kompetenssipilareineen, jotka ovat linjassa Haaga Helian osastrategian kanssa ja perustuvat muun muasa alueen yrittäjien, opettajien ja opiskelijoiden kanssa tehtyihin haastatteluihin. Kompetenssipilareita ovat kehittämisosaaminen, liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen sekä myynti- ja palveluosaaminen. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelijat omaavat itsensä johtaja, liiketoiminnan tuntija ja asiakaskokemuksen tuottaminen liittyviä kompetensseja.

BICin myötä lähes jokainen tavoiteltu kompetenssi täyttyy tai ainakin opiskelijalle annetaan mahdollisuus kompetenssien saavuttamiselle. Stressin- ja ajanhallinta, kriittinen ajattelu, itsensä ilmaisu, kuuntelu, vastuullisuus ja tavoitteellisuus ilmenevät selkeimmin eri välipalautusten ja lukupiirien muodossa. Substanssiosaaminen yrittäjyyteen ja ylipäätänsä liiketoiminnan eri osa-alueisiin liittyen kuuluu liiketoiminnan tuntija pilariin ja nämä toteutetaan luennoilla, yhteisissä lukupiireissä ja ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla. Myyntipuheet, asiakaskokemus ja -ymmärrys ja digitalisuuden merkityksen ymmärtäminen taas ovat kompetensseja asiakaskokemuksen tuottamiseen liittyen, ja tämä on vahvasti läsnä BICissä, kun pohditaan arvolupausta, kohderyhmää ja liikeidean myymistä asiakkaille. Nämä mainitut kompetenssit luovat myös hyvän perustan yrittäjyydelle.

Miten tämä käytännössä toteutetaan?

BICiin osallistuvien koulutusohjelmien ohjaajat ovat laatineet yhteiset ohjeet ja arviointikriteerit – BIC Roadmapin, joka on aikataulutettu viikkokohtasilla teemoilla, coachingsessioilla ja palautuksilla. Nämä esitellään opiskelijoille yhteisessä tilaisuudessa lukukauden alussa ja mukana ovat tuolloin myös viime BICin parhaimmisto esittelemässä myyntipuheitaan ja jakamalla kokemuksiaan ja vinkkejä.

Liikeidean ytimessä ovat vastuullinen liiketoiminta, megatrendit, arvolupaus, asiakaskokemus ja kannattavuus. Näihin tutustutaan lukupiireissä, joiden teemat ja aiheet ovat yhteisiä kaikissa koulutusohjelmissa ja tukevat valmiuksia oman liikeidean kehittämiseen. Esimerkki konkreettisista työvälineistä, joihin opiskelijat tutustuvat ovat VPC (Value Proposition Canvas) ja BMC (Business Model Canvas), jotka myös toimivat liikeidean runkona.

Eri koulutusohjelmien yhteiset tapahtumat ovat lukupiirien lisäksi Business Idea Fair ja BIC final. Liikeideamessuilla kaikki ryhmät esittelevät 2-3 omaa liikeideaa ja keräävät palautteen omista ideoistaan. Messupalautteen perusteella ryhmät lähtevät tarkemmin ja syvemmin kehittämään valitsemaansa liikeideaa.

Seuraavaksi on ohjelmassa koulutusohjelmakohtainen BIC pitching, jossa harjoitellaan myyntipuhetta englanniksi. Tähän osallistutetaan 2. tai 3. lukukauden opiskelijat. Nämä antavat ryhmille omat ehdotuksensa idean jatkokehittelyyn ja palautteen myyntipuheeseen. Noin kuukauden kuluttua BIC pitchistä on vuorossa koulutusohjelmakohtaiset semifinaalit, jossa jokainen ryhmä pitää myyntipuheensa englanniksi. Näistä valitaan opiskelijoiden äänestäminä kaksi finaaliin menevää ideaa. BIC finaali on viikon kuluttua semifinaalista ja siellä ryhmät pitchaavat ideansa yleisölle ja ulkopuolisille tuomareilla. Tuomarit kootaan alueen yrittäjistä sekä StartUp Schoolin edustajista.

Matkan varrella annetaan coachausta omien ohjaajien lisäksi ulkopuolisilta tahoilta sekä järjestetään asiantuntijaluentoja. Kilpailun päätyttyä kaikki ryhmät palauttavat liiketoimintasuunnitelmaraportin. Kilpailun jälkeen on mahdollista työstää ideaa StartUp Schoolin kautta tai jatkaa esim. Porvoossa nuorille yrittäjille suunnattuun Uplift-kilpailuun.

Miten meni?

Prosessinomistajina opiskelijat ovat olleet itseohjautuvia ja innokkaasti haasteisiin tarttuneita. Moni on eläytynyt “täysillä mukaan” ja panostanut mm. mainosvideoiden, tarjoilujen tai asujen stailaamisen muodossa. Saadun palautteen mukaan opiskelijat ovat saavuttaneet tavoiteltuja kompetensseja, erityisesti stressin- ja ajanhallinta, esiintymistaidot, englanti ja liiketoiminta.  He ovat kokeneet itsensä ylittämisen tunteen ja ymmärtäneet vastuullisen liiketoiminnan merkityksen. Erityistä kiitosta on tullut muiden (ohjaajien, ulkopuolisten asiantuntijoiden ja muiden opiskelijoiden) kannustuksesta, annetuista verkostoitumismahdollisuuksista ja vanhempien opiskelijoiden vertaistuesta.