Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Elintarvikeviennin koulutusta ammattikorkeakouluihin

Elintarvikealalla tarvitaan jatkuvasti sekä uusia kansainvälisen kaupan osaajia että lisäkoulutusta elintarvikealalla jo toimiville. Tähän tarpeeseen vastattiin ELOA-hankkeessa, joka tuotti opiskelijoille, elintarvikealan yrittäjille ja yrityksille suunnatun käytännönläheisen 20 op koulutuskokonaisuuden.

Julkaistu : 26.11.2021

ELOA- ja sitä edeltäneessä ELVI-hankkeessa (2017–2019) toteutimme yhteensä neljä elintarvikeviennin pilottikoulutusta (30 op). Koko Suomen alueella järjestettyjen koulutusten tavoitteena oli kouluttaa uusia vientiosaajia elintarvikealalle. Koulutus tutustutti opiskelijat elintarvikealan vientiprosessiin ja verkostoihin sekä tarjosi kattavat perustiedot elintarvikealan vientiyrityksen vientityöhön.

Elintarvikeviennin alalla pitkään toimineiden kouluttajien kanssa suunnittelimme käytännönläheisen koulutuksen. Opiskelijat tekivät vientiin liittyvän kehittämistehtävän oikealle elintarvikealan yritykselle. He osallistuivat myös elintarvikealan tapahtumiin ja verkostoituivat aktiivisesti sekä keskenään että alan asiantuntijoiden kanssa.

ELOA – elintarvikeviennin koulutus sisälsi kuusi moduulia, jotka käsittelivät elintarvikeviennin eri osa-alueita sekä päätöspäivän, jossa opiskelijat esittelivät oikeille elintarvikealan yrityksille tekemänsä vientiin liittyvät kehittämistehtävät. Koulutusmoduulien aiheet olivat:

  • Tulevaisuuden ennakointi. Perustietoa elintarvikealasta.
  • Liiketoiminnan perusteita. Vientitoiminnan suunnittelu.
  • Henkilökohtainen myyntiosaaminen.
  • Asiakaslähtöinen tuotteistaminen. Kohdemarkkinoiden tuntemus.
  • Kansainvälinen vientimarkkinointi. Digitaalinen markkinointi.
  • Sopimusoikeus. Logistiikka.
  • Päätöspäivä: kehittämistehtävien esittely.

Jatkuva tarve elintarvikeviennin osaajille

Vain noin 15 % suomalaisesta elintarviketuotannosta menee vientiin. Elintarvikevienti ei pelkästään lisää Suomen vientituloja vaan sen avulla kehitetään koko ruokaketjun kilpailukykyä, turvataan maatalouden ja elintarviketeollisuuden toimintaedellytykset ja vahvistetaan huoltovarmuutta.

Suomalaisten elintarvikkeiden vientipotentiaali perustuu korkealuokkaiseen ja innovatiiviseen tuotekehitykseen sekä puhtaisiin, turvallisiin ja terveellisiin raaka-aineisiin. Yksi syy elintarvikealan vaatimattomaan vientiin on tutkimusten mukaan kansainvälisen myynti- ja markkinointiosaamisen puute.

Vaikka Business Finland, ELY-keskukset, alueelliset kehitysyhtiöt ja korkeakoulut tarjoavat yritysten kansainvälistämisen palveluita, erityisesti elintarvikevientiin perehdyttävää koulutusta ei ole Suomen korkeakouluissa aikaisemmin ollut tarjolla. ELOA-hankkeessa (2019-2021) pilotoidulla yrityksille ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnatulla elintarvikeviennin koulutuksella vastattiin juuri tähän tarpeeseen.

Pysyvä elintarvikeviennin osaajien koulutus avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan

Elintarvikealalla tarvitaan jatkuvasti sekä uusia kansainvälisen kaupan osaajia että lisäkoulutusta elintarvikealalla jo toimiville. Kerätyn opiskelijapalautteen ja yrityksille tehdyn vaikuttavuuskyselyn perusteella ELOA-koulutukset koettiin onnistuneiksi ja hyödyllisiksi. Hankkeesta saadun verkosto- ja asiantuntijapalautteen mukaan on tärkeää, että onnistunut ja tarpeellinen elintarvikeviennin koulutus jatkuu myös hankkeen jälkeen.

ELOA-hankkeen pilottien perusteella suunnittelimme opiskelijoille, elintarvikealan yrittäjille ja yrityksille suunnatun, hieman suppeamman elintarvikeviennin perusteita käsittelevän käytännönläheisen 20 op koulutuskokonaisuuden. Koulutus käynnistyy avoimen ammattikorkeakoulun valikoimissa ELOA-hankkeen ammattikorkeakoulujen (Haaga-Helian, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun ja Oulun ammattikorkeakoulun ) yhteistoteutuksena. Koulutuksen ensimmäinen opintojakso alkaa Haaga-Heliassa heti syyslukukauden 2022 alussa.

Elintarvikeviennin verkosto kaikille alasta kiinnostuneille

ELOA-hankkeen päätyttyä elintarvikealan toimijoiden pyynnöstä perustimme myös Elintarvikevienninverkosto LinkedIn-ryhmän, joka mahdollistaa verkostoitumisen, joustavan tiedon jakamisen, yhteistyön kehittämisen sekä alan työ- ja harjoittelupaikkojen tarjoamisen ja löytämisen. Tässä ryhmässä jaetaan myös tietoa syksyn 2022 koulutuksesta ja muista alan tapahtumista.

Viennistä kiinnostuneet elintarvikealan yritykset, opiskelijat, opettajat, asiantuntijat ja julkiset toimijat ovat tervetulleita liittymään ryhmään, vaihtamaan tietoa ja verkostoitumaan!

Elintarvikeviennin aakkoset

Koska suomalaisten elintarvikkeiden viennistä ei ollut olemassa oppikirjaa, kirjoitimme ELOA-hankkeen koulutussisällöistä, kokemuksista ja tuloksista Elintarvikeviennin aakkoset – Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun -hankkeen satoa julkaisun, joka on vapaasti saatavilla.

ELOA Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun –hanke 2019–2021
Kumppanit: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu.
Rahoitus: Maa- ja metsätalousministeriö.
ELOA-hankkeen verkkosivu

Aiheeseen liittyvää luettavaa:

Lue lisää ELOA-koulutuksista:

Kuva: www.shutterstock.com

Vaikuttavuusblogi