Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Dynamo-yrittäjyysohjelmassa alojensa ammattilaiset kehittyivät osaaviksi yrittäjiksi

Haaga-Helian StartUp Schoolissa järjestetty Dynamo-yrittäjyysohjelman tavoitteena oli kasvattaa korkeakoulutettujen osallistujien yrittäjyystaitoja ja vahvistaa yrittäjämäistä ajattelutapaa.

Kirjoittajat:

Reija Anckar

tutkija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Eetu Tuominen

viestinnän asiantuntija, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 05.05.2022

Suomalaisten yrittäjyysvaikuttajien mukaan asiantuntijuuteen tähtäävä opiskelu ei tarjoa valmiuksia yrittäjyyteen, yrittäjämäisempään ja pirstaloituneempaan työelämään.

Tähän tarpeeseen vastasi vuoden 2021 aikana Haaga-Helian StartUp Schoolissa järjestetty Dynamo-yrittäjyysohjelma. Ohjelman tavoitteena oli kasvattaa korkeakoulutettujen osallistujien yrittäjyystaitoja ja vahvistaa yrittäjämäistä ajattelutapaa.

Lähtökohtana tutkimustiedon ja käytännön kokemuksen yhdistäminen

Dynamo-yrittäjyysohjelman sisältöjen suunnittelu käynnistyi hyvistä lähtökohdista. Osa asiantuntijaryhmän jäsenistä on toiminut yrittäjinä jo pitkään, joten yrittäjäkokemusta ryhmän sisältä löytyi useamman vuosikymmenen verran. Tämän lisäksi suunnitteluapuna hyödynsimme johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvää tutkimustietoa ja alan verkostoja.

Dynamon sisältöjen suunnittelussa pyrimme alusta asti pitämään keskiössä yrittäjän tarvitsemat taidot, lähtien itseohjautuvuudesta ja ketteryydestä liiketoiminnan kehittämiseen ja asiakasymmärrykseen asti.

Luentotyyppisen opetuksen sijaan Dynamo tarjosi osallistujilleen monipuolisen kattauksen eri pedagogisia metodeja, painottuen yrittäjyysvalmennuksen eri muotoihin. Koska osallistujat olivat kokeneita asiantuntijoita ja ammattilaisia, tiedonjaon ja vertaistuen merkitys korostui ohjelman aikana.

Tähtäimessä toisiaan ruokkiva osaajien joukko

Korkeakoulutetuilla osallistujilla oli jo ennen ohjelmaa varteenotettavaa osaamista, joka ei keskittynyt tiettyyn toimialaan tai tutkimuksen kohteeseen. Ohjelman läpi jatkunut ryhmätyöskentely rakennetuikin mahdollisimman heterogeenisten pienryhmien varaan.

Alkuvuoden 2021 tehtävissä pienryhmät työskentelivät yhdessä. Ryhmät säilyivät itsensä johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvässä opintojaksossa sekä Dynamon kirjapiirisessioissa.

Osallistujat kokivat palautteen mukaan vertaistuen tärkeäksi. Lisäksi palautteissa korostui psykologinen turvallisuus sekä ryhmätyön avoimuus ja syvällisyys. Liiketoiminnan detaljien ja henkilökohtaisen elämän haasteiden jakaminen vaatii oikeanlaisen ympäristön.

Pienryhmien sisäisten mikroverkostojen lisäksi osallistujat kasvoivat vuoden aikana osaksi laajempaa Dynamo-ekosysteemiä. Tämän verkoston vahvuuteen kuuluivat hankkeen ohjausryhmään kuuluvat yrittäjyyteen liittyvät yhdistykset ja järjestöt sekä 40 yrittäjää ja asiantuntijaa, jotka vierailivat ohjelmassa.

Tärkeimmän verkoston loi kuitenkin 49 opiskelijan ja Dynamo-ohjaajien muodostama, vuoden aikana tiiviiksi muodostunut ryhmä. Vahvasta yhteenkuuluvuuden tunteesta kertoo ohjelman aikana muodostunut ”dynamolaisuuden” käsite, jonka opiskelijat omaksuivat yrittäjäidentiteettinsä vahvistumisen rinnalla.

Ajattele kuin yrittäjä

Dynamon-ohjelman keskeinen teema oli yrittäjyyden monialaisuus. Yrittäjyys on samaan aikaan ilmiö, tapa toimia, identiteetti ja liiketoimintaa. Yrittäjyyttä pyrittiin tarkastelemaan ohjelmassa mahdollisimman laajasti, kaikki yrittäjyyden muodot huomioon ottaen.

Osa osallistujista haki ohjelmasta työkaluja liiketoimintansa kehittämiseen, osa kaipasi apua identiteettinsä kirkastamiseen kirjavan työhistoriansa takia. Jotkut osallistujat löysivät polkunsa vasta Dynamo-vuoden aikana.

Myös itse ohjelma kehittyi matkan varrella. Lähtöhetkellä ohjaajamme eivät tienneet, miten toteutus päättyy. Osallistujien henkilökohtaisen osaamisen ja vuoden aikana saadun palautteen avulla opetusta pystyimme muotoilemaan tarpeita vastaavaksi.

Dynamo-yrittäjyysohjelman aikana syntyi 24 mikrotutkintoa, yhteensä 1010 suoritettua opintopistettä sekä vahvistuneen yrittäjäidentiteetin omaavien dynamolaisten verkosto.

Haaga-Helian StartUp Schooliin ja koko korkeakouluverkostoon jäi jaettavaksi vuoden aikana muodostunut parhaiden käytänteiden lista – malli korkeakoulutetuille osallistujille räätälöidyn yrittäjyyskoulutuksen toteuttamiseen.

Dynamo – yrittäjyysohjelma korkeakoulutetuille
Kesto: tammi-joulukuu 2021
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kumppanit: Suomen Yrittäjät, NewCo Helsinki, Akavalaiset yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari ja Suomen Uusyrityskeskukset (ry)

Vaikuttavuusblogi