Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Dynamo-haastekilpailu: Yrittäjyyttä kädet savessa

Kahdeksan viikkoa kestäneessä haastekilpailussa Dynamo-opiskelijat tiimiytyivät, oppivat kehittämään palveluita design thinking -viitekehyksessä sekä soveltamaan uusia virtuaalisia työskentelytapoja ja työkaluja.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 31.05.2021

Innokkuus ja jännitys olivat käsinkosketeltavissa virtuaalisen haastekilpailun finaalissa, kun kymmenen tiimiä pitchasivat ratkaisunsa tuomaristolle.

Kahdeksan viikkoa kestäneessä haastekilpailussa Dynamo-opiskelijat tiimiytyivät, oppivat kehittämään palveluita design thinking -viitekehyksessä sekä soveltamaan uusia virtuaalisia työskentelytapoja ja työkaluja.

Opintojakso avasi vuoden kestävän Dynamo-yrittäjyysohjelman, jossa opiskelijat pääsivät tutustumaan yrittäjyyden ydinkäsitteisiin: asiakasymmäryksen luomiseen sekä ideoiden rohkeaan kokeilemiseen.

Yrittäjyyttä opitaan ratkomalla asiakkaan ongelmia

Haastekilpailun tehtävänantona oli miettiä, miten kumppaniyrityksen, Inclusin, tarjoamaa työkalua voitaisiin tuotteistaa palveluna eri asiakasryhmille. Tehtävänannossa korostui asiakassegmentoinnin tärkeys, tuotetarjonnan rajaaminen ja nopea testaaminen.

Tuntemattomaan ohjelmistoalaan liittyvä tehtävänanto toi tiimeille rutkasti lisähaastetta. Kaikki tiimit ylittivät kuitenkin tuomariston odotukset palvelukonsepteilla, joissa näkyi vahva osaaminen ja kyky luoda todellista arvoa.

Toimeksianto mahdollisti myös aidon kumppanuuden syntymisen opiskelijoiden ja yrityskumppanin välille ja muutamaa palvelukonseptia on jo lähdetty testaamaan asiakkailla. Opiskelijat kokivat toimeksiannon haastavana, varsinkin toimialan vuoksi, mutta toisaalta sen koettiin mahdollistavan aidosti luovat ratkaisut.

Ongelmien määrittelystä ratkaisuihin

Opintojakson aikana osallistujat työstivät uusia ideoita tiimeissä. Helsinki Think Companyn fasilitoimissa virtuaalisissa työpajoissa prosessia ohjattiin vaiheittaisesti luovan ideoinnin, ongelman määrittelyn sekä rajaamisen kautta kohti ratkaisuja.

Lähtökohtana oli, että osallistujatiimit ymmärtäisivät aidosti kysynnän ja tarjonnan välisen suhteen ja sen merkityksen. Osallistujien palautteista näkyivätkin aidot oivallukset liittyen ongelman määrittelyn systematiikkaan ja prosessin vaiheisiin. He oppivat, että luova asiakaslähtöinen ratkaisukeskeisyys on lähtökohta onnistumiselle oman osaamisen tai palvelun tuotteistamisen sijaan.

Ryhmästä voimaa

Dynamo-opiskelijat ovat korkeakoulutettuja asiantuntijoita ja yrittäjiä, joilla on valtavasti tietotaitoa käytössään.

Haastekilpailun keskeinen ajatus oli saada osallistujat tunnistamaan omia vahvuuksiaan, jotta monialaiset tiimit voisivat hyödyntää olemassa olevaa osaamistaan yhteisen tavoitteen eteen.

Oli hienoa huomata, kuinka opiskelijat oppivat tunnistamaan omat sekä tiiminsä ydinosaamiset ja valjastamaan ne uusien kokonaisuuksien luomiseen. ”Ryhmätyön voima on uskomaton. Oman mukavuus- ja osaamisalueen ulkopuolella voi synnyttää jotain merkittävää. Luota toisiin ja jaa vastuu”, hehkutti yksi dynamolainen.

Haastava luomisprosessi

Haastekilpailut ovat tunnepitoisia oppimiskokemuksia, kun luovuus ja yhdessä tekeminen ovat keskeisessä roolissa. Prosessiin kuuluu epävarmuuden sietokykyä, luovuutta, heittäytymistä, ponnistelua, tiimityöskentelytaitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä turhautumista ja voimaantumista.

Myöskään dynamolaiset eivät päässeet helpolla ja palautteiden mukaan haastekertoimet olivat isot. Epäselvän toimeksiannon työstäminen tuntemattomien ryhmäläisten kanssa sekä aikapaine veivät tiimeiltä energiaa ja aiheutti kitkaa.

Lopputuloksena oli kuitenkin huikeita onnistumisen kokemuksia ja pienryhmät tiivistyivät. Dynamolaiset saivat myös rautaisen annoksen yrittäjäasennetta, työkaluja sekä toimintamalleja vuoden kestävälle yrittäjyyskoulutuksen matkalleen.