Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Demo Daysta boostia startup-yritykselle

Erilaiset startup-valmennusjaksot päättyvät usein tapahtumaan, jota kutsutaan nimellä Demo Day. Mitä Demo Day tarkoittaa, ja miksi tällainen tapahtuma koetaan hyödylliseksi?

Kirjoittajat:

Teijo Javanainen

projektipäällikkö, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 22.03.2023

Startup-maailma on täynnä innovaatioita, tuoreita ideoita ja jatkuvaa pyrkimystä tuoda markkinoille uusia tuotteita ja palveluja. Yksi keskeisistä tekijöistä startup-yritysten matkassa on tuki, jota ne saavat hautomo-ohjelmista.

Hautomo-ohjelmat tarjoavat startup-yrittäjille mentorointia ja resursseja. Usein tärkein osa hautomo-ohjelmaa on ohjelman lopussa järjestettävä Demo Day. Demo Day tarjoaa yrittäjille tilan, jossa yritykset voivat esitellä edistymistään ja ideoitaan mahdollisille sijoittajille ja potentiaalisille kumppaneille.

Mikä on Demo Day?

Demo Day on siis hautomo-ohjelman elinkaaren huipentava tapahtuma, jossa ohjelmasta valmistuvat startupit saavat tilaisuuden esitellä liiketoimintamallinsa, tuotteensa tai palvelunsa monipuoliselle yleisölle. Useimmiten yleisö koostuu sijoittajista, alan asiantuntijoista ja yrittäjistä. Yleensä Demo Dayn aikana kullakin siihen osallistuvalla startup-yrityksellä on rajallinen aika tehdä pysyvä vaikutus ja vakuuttaa yleisö siitä, että heidän liiketoimintaansa kannattaa investoida.

Millaisia Demo Dayt ovat sitten maailmalla? Startup-ohjelmista puhuttaessa usein esille nousee Piilaakson suurin ja kaunein, eli Y Combinator. Y Combinator on kiihdytysohjelma, joka on perustettu vuonna 2005. Sen alumniyrityksiin kuuluvat muun muassa Dropbox ja Airbnb. (Forrest 10.4.2014.)

Myös Y Combinator huipentuu demopäivään, jossa yritysten perustajat esittelevät liikeideansa pääomasijoittajien ja enkelisijoittajien kuratoidulle ryhmälle. Ohjelman perustaja Paul Graham onkin sanonut, että tärkeintä ohjelman aikana on keskittyä heti alusta lähtien siihen, kuinka paljon yrityksen on kehityttävä Demo Dayhin mennessä. Tämä on tärkeää, koska ohjelman päätöstapahtumassa annetaan yrityksestä kuva ulospäin. (Stross 2013.)

Demo Day hyödyttää koko yrittäjyyden ekosysteemiä

Rahoitusmahdollisuuksien lisääntynyt todennäköisyys on yksi tärkeimmistä eduista, jotka houkuttelevat startup-yrityksiä liittymään hautomo-ohjelmiin. Demo Day tarjoaa startup-yrityksille erinomaisen tilaisuuden verkostoitua alan johtajien, potentiaalisten asiakkaiden ja muiden yrittäjien kanssa.

Esittelemällä ideansa yleisölle startup-yritykset saavat arvokasta palautetta. Tapahtumalla on myös valmennuksellinen puolensa, sillä Demo Daytä varten startup-yritykset joutuvat hiomaan pitchinsä ja esitystaitonsa huippuunsa.

Demo Dayllä on tärkeä rooli sekä startup-yritysten että hautomo-ohjelmien menestyksen kannalta. Se toimii nousevien yritysten käynnistysalustana sekä auttaa niitä saamaan rahoitusta, solmimaan kumppanuuksia ja hankkimaan näkyvyyttä. Demo Daytä voidaan pitää myös näyteikkunana, jonka kautta erilaisten hautomo-ohjelmien hedelmät pääsevät laajempaan tietoisuuteen. Viime kädessä Demo Day edistääkin koko yrittäjyyden ekosysteemin elinvoimaisuutta ja menestystä.

Haaga-Helia Startup School on kehittänyt (Re-)Startup- esihautomo-ohjelman. Esihautomossa osallistujat kehittävät liikeideansa konseptiksi, kaupalliseksi tuotteeksi ja validoiduksi liiketoimintamalliksi. Ohjelma huipentuu Demo Day -tapahtumaan, jossa paikalla on rahoittajaorganisaatioiden edustajia antamassa palautetta yritysideoista.

Lähteet

Stross, R. 2013. The Launch Pad. Inside Y Combinator. Portfolio/Penguin. New York.