Siirry sisältöön
Asiantuntijatyö ei ole enää yksilösuoritus vaan verkostoissa oppimista

Kirjoittajat:

Julkaistu : 04.09.2019

Työ on siirtynyt yhä voimakkaammin perinteisistä organisaatioista verkostoihin ja työsuhteista projekteihin, joihin osaajat kiinnitetään tietyksi ajaksi. Kovaa valuuttaa verkostossa ovat oikea asenne, yhteistyötaidot, vastavuoroisuus, luottamus ja tiedon jakaminen.

Asiantuntijan arvo syntyy projektissa siitä, mitä lisäarvoa hän sillä hetkellä tuottaa verkostolleen ja mitä hän saa aikaiseksi. Titteli, koulutus tai erityisosaaminen eivät automaattisesti oikeuta arvostukseen, vaan se pitää ansaita aina uudelleen kussakin projektissa.

Individualististen huippuosaajien varaan rakentavan organisaatiokulttuurinkin tulisi nähdä osaaminen entistä enemmän yhteisön ominaisuutena. Yhteisö vuorovaikuttaa verkostossa ja oppii työtä tekemällä jatkuvasti lisää. Yhteisö mahdollistaa omalla osaamisellaan myös muiden oppimisen. Yhteisön tulee tarjota osallistujilleen selviä synergiahyötyjä, jotta se voi jatkaa toimintaansa.

Miksi työ silti organisoidaan pitkälti yksilösuoritukseksi?

Verkostomainen työskentely ja oppiminen edellyttävät uudenlaista avoimuutta, erilaista johtamista ja suoritusmittareita. Se vaatii ymmärrystä verkostojen roolista ammatillisen osaamisen kehittämisessä ja tavoitteiden uudelleenarviointia.  Toiminnan pitää mahdollistaa yhteisön kohtaamiset ja oppiminen, olivat ne sitten suunnitelmallisia tai suunnittelemattomia.

StartUp School on Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa toimiva yrityshautomo ja oppimisympäristö, joka tukee yrittäjyysasenteen ja -valmiuksien kehittymistä, ketteriä yrittäjyyden kokeiluja ja liiketoiminnan kasvattamista. Taustalla on ajatus opiskelijoiden itseohjautuvuuden ja tuloksellisen työskentelyasenteen lisäämisestä. Oppiminen ja yritystoiminnan kehittäminen tapahtuu ketterien käytännön kokeilujen ja asiakaspalautteen keräämisen kautta. Myös ryhmämenetelmiä, kuten ryhmäcoachingia, käytetään paljon. Vertaisoppimista yrittäjien yhteisössä tuetaan kannustamalla sekä reflektoimalla. Esimerkiksi pitchingissä opiskelijat oppivat antamaan rakentavaa palautetta toisilleen.

Verkostoissa työskentelyllä  on StartUp Schoolissa keskeinen rooli kehittää ja uudistaa asiantuntijoiden ammatillista osaamista sekä saavuttaa tavoitteet. Jatkuvasti päivittyvä osaaminen on asiantuntijoiden tärkein pääoma.  Ammatillista oppimista tapahtuu StartUp Schoolin organisaatiossa sekä työyhteisön sisällä että sen ulkopuolella. Ammattikorkeakoulun sisällä verkostossa toimii ydintiimi, opiskelijat, yrittäjät, StartUp Schoolin coachit, korkeakoulun yrittäjyysopettajat sekä muut tilanteen mukaan muodostuvat verkostot. Ulkoisista verkostoista tärkeimpiä ovat kansainväliset korkeakoulut sekä yrityshautomot tutkimushankkeissa, yritykset, yrittäjäalumnit, yrittäjyysjärjestöt, muut yrittäjyyttä tukevat tahot sekä koulutusviennin asiakkaat.

Jakamalla rohkeasti osaamista verkostoissa oma ajattelu ja osaaminen kehittyy tehokkaasti. Samalla altistaa itsensä tehokkaalle jatkuvalle oppimiselle töitä tekemällä. Hyvä nyrkkisääntö on, että mitä enemmän jaat osaamistasi ja annat lisäarvoa muille, sitä enemmän saat myös itse ammatillisesti.

Kirjoittaja Hannele Mennala (KTM, Certified Business Coach ja AmO ammatillinen opettaja) on Haaga-Helian yrityshautomon StartUp Schoolin vetäjä. Hänellä on pitkä kokemus kansainvälisistä tehtävistä isoissa organisaatioissa sekä startup-yrittäjänä liiketoiminnan kehittämisen, digitaalisten palveluiden, markkinoinnin sekä HR:n suorituksen johtamisen aloilla. Hannele on aktiivinen valmentavan esimiestyön,  innovatiivisen yrityskulttuurin, yrittäjyyden sekä jatkuvan oppimisen puolestapuhuja.