Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Ammattikorkeakoulut ovat täynnä täsmäosaajia – työskenteleekö vieressäsi yksi heistä?

Opetushenkilöstön osallistaminen on korkeakoulujen tki-toiminnan klassikkohaaste. Parhaimmillaan yhteistyö rakentuu molemminpuolisen mielekkyyden ympärille – projekti hyötyy opettajan ammattitaidosta, ja opettaja saa itselleen räätälöidyn haasteen. Ammatillinen opettaja on tki-yhteistyössä ainutlaatuinen kumppani, pedagogisilla valmiuksilla varustettu oman alansa ammattilainen tai asiantuntija.

Kirjoittajat:

Eetu Tuominen

viestinnän asiantuntija, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 30.08.2022

Haaga-Helian ammatillisessa opettajankoulutuksessa opiskelevat tulevat hyvin erilaisista koulutustaustoista. Jos tarkastellaan vuonna 2022 opiskelemaan valittuja opiskelijoita, heistä joka viidennellä on koulutusta tekniikan alalta. Lisäksi joukossa on muun muassa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen sekä kauppa- ja oikeustieteiden asiantuntijoita ja ammattilaisia. (Haaga-Helia, 2022.)

Amk-opettajien osaaminen on siis varsin leveää. Paras osoitus tästä on se, että edellä mainituilla yleisimmillä pohjakoulutuksilla varustetut henkilöt muodostavat alle puolet vuonna 2022 valittujen opettajaopiskelijoiden kokonaismäärästä.

Keväällä 2022 Haaga-Heliassa käynnistettiin esihautomo-ohjelma alkuvaiheessa oleville tai liikeideaansa uudistaville yrityksille. Ohjelma on osa Helsingin kaupungin rahoittamaa kampushautomoverkostoa. Verkoston on tarkoitus toimia väylänä pääkaupunkiseudun startup-ekosysteemiin sekä huipputason yrittäjyyskoulutukseen yrittäjyydestä kiinnostuneille korkeakouluopiskelijoille yli koulurajojen.

Esihautomo-ohjelman osallistujayritykset tulevat eri toimialoilta ja osallistujien vahvuudet eroavat toisistaan. Tästä johtuen myös opetushenkilöstöltä edellytetään laaja-alaista asiantuntijuutta. Monipuolisilla taustoilla varustettu amk-opettajien joukko sopii tähän tehtävään erinomaisesti.

Tältä näyttää Haaga-Helian oma yrityshautomo

Kevään (Re-)StartUp esihautomo-ohjelmaa varten luotiin sarja asiantuntijatyöpajoja, jotka rakentuivat Haaga-Helian opettajien erikoisosaamisalueiden ympärille. Lisäksi opetushenkilöstö otettiin mukaan osallistujien henkilökohtaiseen valmennukseen, osallistujien tarpeita ja opettajien osaamista yhdistellen.

Esihautomo on suunnattu erityisesti alkuvaiheen yrityksille, osallistujalla ei tarvitse olla edes y-tunnusta päästäkseen mukaan. Tämä kohderyhmä kaipaa ratkaisuja monentyyppisiin haasteisiin, rahoituksen hankkimisesta markkinointiin ja lakiasioista liiketoimintamallin kirkastamiseen.

StartUp Schoolin esihautomo-ohjelma jakaantuu kolmeen osaan. Ideasta liiketoimintamalliksi -kokonaisuudessa tiimit täydentävät liiketoimintamalliaan pala palalta jatkojalostukseen soveltuvaksi. Tämän lisäksi tiimejä valmennetaan matkan varrella, jotta myös tiimikohtaisiin kysymyksiin voidaan pureutua rauhassa. Kolmannen osuuden, teematyöpajojen tähtinä toimivat viikoittain vaihtuvat opettajat.

Jokainen esihautomo-ohjelman osallistujatiimi osallistuu valitsemiinsa pakollisiin työpajoihin, mutta osallistujat voivat halutessaan olla mukana kaikissa työpajoissa. Työpajojen teemat on valittu alkuvaiheessa olevien ja uudistuvien yritysten tarpeiden mukaan.

Työpajoista vastaavat opettajat paikannettiin puolestaan Haaga-Helian henkilöstöstä. Projektitiimi lähetti kutsuja kollegoilleen tiedossa olevan erikoisosaamisen perusteella, ja mukaan päässeet opettajat loivat työpajamateriaalinsa itse.

Atte Varsta puhuu yleisölle Demo Day -tapahtumassa
Yrittäjyyden ja liiketoiminnan uudistamisen opettaja ja esihautomo-ohjelman pääcoach Atte Varsta Demo Day -tapahtumassa toukokuussa 2022. Kuva: Eetu Tuominen.

Palaute puhuu puolestaan

Koska kevään esihautomo-ohjelma oli ensimmäinen laatuaan, palautteen saaminen oli ensiarvoisen tärkeää. Palautetta kerättiinkin keväällä jokaisen luennon ja työpajan jälkeen. Koko ohjelma ylitti asteikolla 0–5 neljän pisteen keskiarvon.

Palautteen perusteella kiitellyimpien oppimiskertojen joukkoon lukeutuivat juuri Haaga-Helian opettajien järjestämät työpajat. Positiivisena ongelmana palautteesta erottui työpajoihin varattu rajallinen aika. Osallistujat toivoivat jatkoa esimerkiksi juridiikan ja myynnin työpajoihin.

(Re-)StartUp esihautomo-ohjelma toteutetaan vielä neljä kertaa, jonka jälkeen matkan varrella jalostunut versio ohjelmasta on tarkoitus juurruttaa pysyväksi osaksi Haaga-Helian yrittäjyyden opintotarjontaa. Jo ensimmäisen toteutuksen jälkeen on selvää, että talon sisältä, samoista palaverihuoneista ja henkilöstöruokalasta löytyvien opettajien erityisosaaminen pysyy jatkossakin ohjelman kärkenä.

Lähde

Haaga-Helia 2022, Hakijatilastot: Ammatillinen opettajankoulutus, luettu 25.8.2022