Siirry sisältöön
Työelämä
Vuosi Student Ambassadorina

Jutta Rinneranta työskenteli Haaga-Helia StartUp Schoolissa vuoden ajan Student Ambassadorina samalla kun opiskeli matkailua Porvoo Campuksella.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 31.12.2019

Marraskuussa 2018 elämäni muuttui pelkästä opiskelijasta myös työssäkäyväksi. Hain töihin StartUp Schooliin sen jälkeen kun olin Facebookissa törmännyt ilmoitukseen Student Ambassadorin työpaikasta.

Mietin kauan, onko mahdollista tehdä töitä, opiskella sekä lisäksi olla aktiivinen muussa opiskelijatoiminnassa. Lopulta päädyin lopputulokseen, että kyllä on, kunhan vain aikatauluttaa elämän kunnolla. Olin myös kuullut Haaga-Helian Work & Study -mallista ja mietin, että voisin hyödyntää sitä, jos saisin työpaikan, eivätkä opintoni myöhästyisi.

Näin vuotta myöhemmin voin todeta elämän olleen paikoittain erittäin hektistä, eikä vapaa-aikaa ole aina ollut paljon. Rehellisesti voin kuitenkin sanoa, etten kadu hetkeäkään olevani töissä StartUp Schoolissa, eivätkä opintonikaan ole myöhästyneet!

Mitä Student Ambassador tekee?

Olen nyt työskennellyt Haaga-Helia StartUp Schoolissa vuoden ajan Student Ambassadorina samalla kun olen opiskellut matkailua Porvoo Campuksella. Tavoitteeni Student Ambassadorina on ollut aktivoida StartUp Schoolin somekanavia sekä parantaa StartUp Schoolin näkyvyyttä opiskelijoiden joukossa.

StartUp School haluaa tarjota kaikille opiskelijoille samat mahdollisuudet osallistua StartUp Schoolin toimintaan kampuksesta riippumatta. Iso osa työstäni onkin ollut tietoisuuden lisäämistä kaikilla kampuksilla opiskelijoiden keskuudessa.

Student Ambassadorina olen osallistunut aktiivisesti opiskelijatapahtumiin pitäen niissä StartUp Schoolin rastia. Tarkoituksena on ollut rakentaa entistä vahvempia suhteita kampusten ja opiskelijoiden välille. Iso apu on ollut yhteistyö, jota olen rakentanut opiskelijayhdistysten kanssa. Tällä hetkellä StartUp Schoolilla on toimiva yhteistyö eri kampusten paikallisyhdistysten kanssa sekä opiskelijakunta Helgan kanssa. Yhteistyö on mahdollistanut osallistumisen eri kampusten tapahtumiin. Tiedämme myös paremmin, mitä eri kampuksilla tapahtuu ja pystymme paremmin olemaan mukana kaikessa.

Työtehtäviini kuuluu myös auttaa muissa markkinoinnin tehtävissä. Tärkeä tehtäväni on tuoda kaikkeen StartUp Schoolin toimintaan opiskelijan näkökulmaa ja ääntä. Kun aloitin työni ja aloin käydä erilaisissa tapahtumissa, iso osa opiskelijoista ei ollut koskaan kuullut StartUp Schoolista. Nyt kun käyn tapahtumissa, lähes kaikki ovat joskus StartUp Schoolista kuulleet. Voinkin todeta tavoitteen täyttyneen siinä, että tietoisuutta on lisätty huomattavasti.

Seuraava askel onkin saada entistä enemmän opiskelijoita mukaan kursseille ja tapahtumiin. Se on paljon helpompaa nyt, kun heidät on saatu seuraamaan StartUp Schoolin kanavia ja viestintää parannettu. Tieto siis tavoittaa heidät. On todettu erittäin tärkeäksi tavoittaa opiskelijat heti alkuvaiheessa, jotta heille jää jonkinlainen muistijälki StartUp Schoolista. Tätä toteutetaan siten, että käyn pitämässä kampuksilla infoja ensimmäisellä viikolla ja fuksiaisissa.

Haastavaa on ollut tietenkin se, että monet kurssit ja tapahtumat ovat olleet vain Pasilan kampuksella ja siksi emme ole tavoittaneet niin paljoa opiskelijoita muilta kampuksilta. Nyt kun olemme menneet sinne, missä opiskelijat ovat, on tämä helpottunut huomattavasti. Ensi keväänä meillä on myös kurssi, jossa tapahtumat ovat Malmilla. Kursseja voi myös suorittaa paljon etänä, eikä lähitapaamisia ole montaa. Olen pyrkinyt lisäämään tietoa siitä, että kursseille tosiaan voi helposti tulla mukaan, vaikka ei opiskelisikaan Pasilan kampuksella.

Mitä olen oppinut?

Työ on ollut erittäin mielenkiintoista ja opettavaa. Mahdollisuus tehdä töitä etänä ja erittäin joustavasti osoittaa Haaga-Helialta moderniutta työnantajana. Monilla muilla opiskelijoilla työ haittaa opiskeluja ja lisää poissaoloja, mutta minun tapauksessa tilanne on ollut täysin erilainen.

Haaga-Helia mahdollistaa Work & Study -mallin kautta sen, että olen pystynyt opinnollistamaan muutamia kursseja, joka on tuonut enemmän aikaa päiviini yhdistäen opinnot ja työn. Olen pystynyt opinnollistamaan markkinointiin liittyvät kaksi kurssia sekä tapahtumatuotantoon liittyvän kurssin. Markkinointiviestintä 1 -kurssilla yhdistettiin erittäin hyvin opiskelu ja työ. Mietitimme yhdessä opettajan kanssa, mikä palvelee työnantajaani. Samalla pystyin todistavani osaavanani kurssilla opeteltavia asioita. Teinkin kurssin aikana StartUp Schoolin somesuunnitelman, jonka kävin esittelemässä opettajalle samalla kun esittelin muutamia esimerkkejä työstäni. Tämä toimi erittäin hyvin, ja toimimme somesuunnitelman mukaisesti päivittäin. StartUp Schoolilla ei aikaisemmin ollut somesuunnitelmaa.

Work & Study -malli on loistava, koska se on auttanut minua pysymään aikataulussa opintojeni kanssa. Kuitenkaan sitä ei aina noudateta niin kuin pitäisi. Jotkut opettajat ovat valmiiksi tehneet tehtävät, jotka opiskelijan pitäisi tehdä keskustelematta opiskelijan kanssa. Yksi kokemuksistani oli tällainen. Tein samat tehtävät kotona yksin, kuin muut tekivät ne tunnilla ryhmissä. Tällöin malli ei palvele opiskelijaa eikä työnantajaa. Eli ehdottomasti tässä on vielä parannettavaa, miten mallia konkreettisesti hyödynnetään. Uskon tähän auttavan tietoisuuden lisäämisen. Tämä kun on uusi malli, joten kaikki eivät välttämättä tiedä, mitä se oikeasti tarkoittaa ja luulevat sen edelleen tarkoittavan vain sitä, että kurssi suoritetaan itsenäisesti.

On ollut hyvin erilaista työskennellä StartUp Schoolissa kuin missään aikaisemmassa työpaikassani. Erona on ollut se, että nyt olen ollut asiantuntijoiden ympäröimänä. Työympäristö on luonut paljon haasteita, mutta sen myötä myös opettanut paljon. Ei ole aina helppoa olla ryhmän nuorin ja kokemattomin! Minut on kuitenkin otettu erittäin hyvin mukaan StartUp Schoolin tiimiin ja myös koko Haaga-Heliaan. Koenkin erittäin arvokkaaksi, että Haaga-Heliassa arvostetaan opiskelijoiden tietotaitoa ja mielipiteitä. Olen oppinut työskennellessäni enemmän kuin olisin koskaan uskonut koulun ohella voivani oppia.

Työn ansiosta myös oma verkostoni on laajentunut huomattavasti. Sain StartUp Schoolilta toimeksiannon opinnäytetyöhöni, jota alan työstämään keväällä. Voin siis todeta, että ilman StartUp Schoolia ja sen tuomia mahdollisuuksia en pystyisi valmistumaan etuajassa, eikä minulla olisi näin suurta osaamista.