Siirry sisältöön
Työelämä
Työntekijäkokemuksen vaikutus työnantajamielikuvaan

Miksi yritysten tai organisaatioiden kannattaa kehittää työnantajamielikuvaansa työntekijöidensä keskuudessa? Miten varmistua siitä, ettei työntekijöiden vaihtuvuus olisi liian suurta eivätkä parhaat ja ammattitaitoisimmat työntekijät vaihtaisi kilpailevan organisaation palvelukseen?

Kirjoittajat:

Leena Korttilalli

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Minna Saukkonen

lehtori, myynti ja viestintä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.04.2023

Joillakin toimialoilla kärsitään jo kroonisesta työntekijäpulasta ja lähivuosien aikana työikäisen väestön määrä vähenee entisestään. Samanaikaisesti myös työntekijät odottavat työnantajiltaan muutakin kuin pelkästään rahallista korvausta työpanoksestaan.

Myönteinen työntekijäkokemus kaiken perustana

Työntekijäkokemusta voi tarkastella koko työsuhteen elinkaaren aikaisina, työntekijän ja työnantajan välisinä vuorovaikutushetkinä (Huhta & Myllyntaus 2022). Työhyvinvointi, työssä viihtyminen ja tunne siitä, että on arvostettu, tulisi tänä päivänä olla itsestään selvää missä tahansa työpaikassa.

Mitä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin yritys tai organisaatio huolehtii työntekijöistään, sen myönteisemmäksi työntekijäkokemus kehittyy ei pelkästään yrityksessä, vaan myös ulkoisesti työmarkkinoilla. Ammattimaisesti johdetusta työntekijäkokemuksesta voi kehittyä selkeä ja erottuva kilpailuetu työmarkkinoilla (Huhta & Myllyntaus 2022).

Mitä enemmän työnantajasta puhutaan myönteiseen sävyyn eri kanavissa tai eri foorumeilla ja mitä enemmän työnantajaa suositellaan työnpaikkana, sitä myönteisemmäksi myös työnantajamielikuva rakentuu potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa.

Onnistunut työntekijäkokemus luo myös perustan liiketoiminnan tai organisaation menestymiseen sen omilla markkinoilla ja toimii keskeisenä resurssina kilpailukyvyn kehittymiselle. Hyvin voivat työntekijät ovat tuottavia, heillä on vähemmän sairauspoissaoloja eivätkä he haikaile työpaikan vaihtoa (Huhta & Myllyntaus 2022).

Työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen välillä on selkeä korrelaatio

Työntekijöiden monipuolisesta työhyvinvoinnista huolehtiminen tuo selkeää lisäarvoa myös asiakkaille. Sitoutunut työntekijä työskentelee asiakaskeskeisesti ja tuottavasti. On tärkeää ymmärtää, mitkä asiat ovat työntekijöille merkityksellisiä ja miten organisaation toimintaa kannattaa kehittää työntekijäkeskeisesti. (Huhta & Myllyntaus 2022.)

Työntekijäkokemuksessa on tarkasteltava tavoitteiden, etujen ja palkitsemisen tasapuolisuutta työntekijöiden keskuudessa, uuden työntekijän perehdyttämistä ja kaikkea sitä tukea, mitä työntekijälle tulisi tarjota työsuhteen aikana.

Toimivatko esihenkilöt esimerkillisesti ja edistävätkö he omalla toiminnallaan yrityksen arvoja? Pitävätkö esihenkilöt lupauksensa? Sisäinen viestintä, tasapuoliset mahdollisuudet uralla etenemiseen, oikeudenmukaiset palkitsemiskäytännöt ja palkkaus tulisivat olla yhtäläisiä kaikille työntekijöille. Kollegan arvostaminen, työn merkityksellisyys tai virheiden salliminen ilman syyllistämistä ovat asioita, jotka sisältyvät myös työntekijäkokemukseen.

Lauri Vaisto ravistelee organisaatioita Kansallisen rekrytointitutkimuksen raportissa kysymällä: rakennatko kulttia vai kulttuuria? Yksin jäädessään paraskin työntekijä turhautuu, kyynistyy ja lannistuu. Erityisesti ylimmän johdon on puheillaan ja teoillaan kannustettava koko organisaatiota rohkeuteen. Elinvoimaisessa organisaatiossa kaiken on oltava kyseenalaistettavissa, arvot mukaan lukien.

Lähteet

Huhta M. & Myllyntaus V. 2022. Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus. Alma Talent. Helsinki. s. 121-124.

Kansallinen rekrytointitutkimus 2022. Duunitori.

Kuva: www.shutterstock.com