Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Tulevaisuuden polku – yrittäjyyskoulutusta turvapaikanhakijoille

Tulevaisuuden polku -hankkeessa järjestettiin irakilaisille turvapaikanhakijoille koulutusta. Tavoitteena on ollut vahvistaa turvapaikanhakijoiden ymmärrystä toimeentulon mahdollisuuksista Irakissa ja luoda koulutusmalli, joka voisi tarjota turvapaikkaprosessin eri vaiheissa oleville henkilöille ja perheille lisää vaihtoehtoja oman elämän hallintaan.

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 01.12.2020

Yrittäjyyden polku

Tulevaisuuden polku -hanke oli Euroopan unionin sisäasioiden AMIF-rahastosta rahoitettu vuoden kestävä (1.8.2019–31.7.2020) pilottihanke. Hanke toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun toimesta yhteistyössä ulkoministeriön, Maahanmuuttoviraston, Keskuskauppakamarin, Startup Refugeesin, suomalaisyritysten, sekä YK-järjestö IOM:n kanssa.

Hankkeen aikana kehitettiin yrittäjyyspedagogiikkaan pohjautuvaa yrittäjyyskoulutusta, joka oli tarkoitettu Suomesta turvapaikkaa hakeville irakilaisille maahanmuuttajille tai kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille henkilöille. Tulevaisuuden polku -hankkeen yrittäjyyskasvatusmallin koulutuksessa hyödynnettiin Richard Cantillon ajatuksia vaihdantataloudesta, jossa ydinosaamisalueita ovat tuotteiden ostaminen ja myynti. Yrittäjyyskasvatuksellisen koulutusmallin tarkoitus oli vahvistaa turvapaikanhakijoiden ymmärrystä kestävän toimeentulon mahdollisuuksista yhteistyössä suomalaisten pk-yritysten kanssa ja lisäksi kasvattaa yrittäjyysvalmiuksia, omatoimisuutta ja itsevarmuutta yrittäjyyteen ryhtymiseksi. (Sekki & Turunen, 2020.)

Yrittäjyyskoulutuksen aikana jokaiselle osallistujalle järjestettiin henkilökohtainen mentorointi- eli ohjaustilaisuus ja mahdollisuuksien mukaan myös lisähaastatteluita. Tilaisuudet järjestettiin Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun toimesta. Keskusteluissa kartoitettiin haastateltavan henkilökohtaisia kompetensseja ja toiveita ajatuksena tuottaa osallistujakohtainen yrittäjäprofiili.

Yritysten polku

Hankkeeseen kutsuttiin mukaan myös suomalaisia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan yritystoimintaansa Irakiin. Mukaan ilmoittautui noin kymmenen yritystä, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan yritystoimintaansa Irakiin ja jotka tarvitsevat yhtiökumppanin, alihankkijan tai työvoimaa. Osalla hankkeen yrityksillä on kokemusta ulkomaankaupasta ja maahanmuuttajien kanssa toimimisesta. Lisäksi hankkeessa rakennettiin maahanmuuttajille ja yrityksille opas, jonka tarkoitus on vahvistaa yritysten ja turvapaikanhakijoiden yhteistyötä sekä auttaa turvapaikanhakijaa luomaan yhteistyösopimus yrityksen kanssa. Hankkeeseen ilmoittautui noin kymmenen yritystä, joihin turvapaikanhakijat ohjattiin heidän ilmoittamansa kiinnostuksen perusteella. Hankkeen aikana solmittiin myös muutama työsopimus yritysten ja Irakilaisten turvapaikanhakijoiden välillä. (Alasalmi & Kiikeri, 2020.) Osa hankkeeseen osallistuneista yrityksistä käy parhaillaan jatkokeskusteluja Irakiin liittyen yhteistyössä hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden kanssa, ja joitain kauppojakin on jo saatu solmittua.

Polku tulevaisuuteen

Hankkeen aikana vierailtiin Irakissa Bagdadissa ja Erbilissä, ja matka tuottikin hyviä yhteistyöverkostoja, joita on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa.

Matkan aikana huomattiin, että paluumuuttajille on paljon erilaisia vaihtoehtoja työllistyä Irakissa, mutta niiden löytäminen ei ole helppoa muun muassa alhaisen digitalisaation ja puutteellisen tiedonkulun vuoksi. Yritysten lisäksi työllistäjiä ovat kaupungit ja erilaiset järjestöt. Opimme muun muassa saksalaisilta toimijoilta, että Irakiin palaaville olisi olemassa vaihtoehtoisia tuen muotoja. Laajempi yhteistyö voisi mahdollistaa myös palanneiden uudelleenkotoutumisen yksilöllisen ja vapaaehtoisen seurannan, joka loisi pohjaa tulevaisuuden kehitysaskelille.

On merkittävää, että hankkeen aikana myös Maahanmuuttovirasto ja maahanmuuttajille suunnattu järjestötoiminta lähestyivät toisiaan yhteisten tavoitteiden tiimoilta. Tällä hetkellä vallitseva pandemiatilanne hidastaa mutta toisaalta mahdollistaa huolellisen jatkotoimenpiteiden suunnittelun. Tulevaisuuden polku -hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuksissa ja tilaisuuksissa, sekä rohkeissa ja vientihaluisissa suomalaisyrityksissä. Hankkeen pohjalta onkin käynnistynyt kansainvälisen, saman suuntaisen ideologian omaavia yhteistyökeskusteluja myös maahanmuuton organisaatioiden välillä.

Tulevaisuuden polku -hanke
Kesto: 1.8.2019 – 31.7.2020
Rahoittaja: AMIF-rahasto
Kumppanit: Laurea AMK, Haaga-Helia AMK, Maahanmuuttovirasto, Ulkoministeriö, Startup Refugees, IOM, ValueThing Oy, Comprendum Oy
Vaikuttavuusblogi

Hankkeen julkaisuja