Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysosaaminen opintopisteiksi

Hotit opit -osahankkeessa, joka on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa valtakunnallista yrittäjyyden kärkihanketta, teimme digitaalisen työkalun – Yoop.fi – tukemaan korkeakouluopiskelijoita ja -opettajia yrittäjyysosaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Kirjoittajat:

Mariitta Rauhala

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.09.2021

Yrittäjyys kiinnostaa korkeakouluopiskelijoita yhä enemmän uravaihtoehtona ja monille on kertynyt yrittäjyysosaamista jo ennen korkeakouluopintoja tai he perustavat yrityksen opintojen aikana.

Hotit opit -osahankkeessa, joka on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa valtakunnallista yrittäjyyden kärkihanketta, teimme digitaalisen työkalun – Yoop.fi – tukemaan korkeakouluopiskelijoita ja -opettajia yrittäjyysosaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.

Mitä on yrittäjyysosaamisen AHOTointi ja opinnollistaminen?

Opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus hyväksyttää jo kertynyttä yrittäjyysosaamista osaksi tutkintoaan AHOToinnin (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) prosessin avulla. Lisäksi he voivat hyödyntää tutkinnossaan opintojen aikana kertyvää yrittäjyysosaamista opinnollistamisen kautta. Yrittäjyysosaamista voi kertyä esimerkiksi työssä, harrastuksissa tai yrittäjänä toimien.

Yrittäjyysosaaminen koostuu moninaisista tiedoista, taidoista ja asenteista. Tämän vuoksi sen näkyväksi tekeminen ja arvioiminen voi olla haastavaa sekä opiskelijalle että opettajalle – ja jopa yrittäjinä toimiville. Hankkeessamme mukana olleet yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhdistivät voimansa ja pohtivat yhdessä, millaista ohjeistusta opiskelijoille ja opettajille voidaan tarjota, jotta yrittäjyysosaaminen olisi helpommin tunnistettavissa ja arvioitavissa.

Yoop.fi tarjoaa tukea yrittäjyysosaamisen sanoittamiseen ja arviointiin

Jo hankkeen alussa tuli esille, että eri korkeakouluissa on erilaisia prosesseja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä opinnollistamiseen. Näihin korkeakoulukohtaisiin käytänteisiin nyt luotu Yoop.fi -digityökalu ei ota kantaa vaan se keskittyy auttamaan korkeakouluopiskelijaa yrittäjyyteen liittyvän osaamisen hyödyntämisessä osana korkeakouluopintoja.

Yoop.fi sisältää muun muassa kysymyksiä oman yrittäjyysosaamisen itsearviointiin, videoita toisten opiskelijoiden kokemuksista ja tavoista osoittaa yrittäjyysosaamista sekä muita käytännön neuvoja ja vinkkejä. Opettajille Yoop:ssa on tarjolla AHOTointiin ja opinnollistamiseen liittyviä suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytänteistä.

Yoop.fi -digityökalusta hyötyvät kaikki yrittäjyysosaamisesta kiinnostuneet

Yoop.fi -digityökalun rakentaminen hyödytti mukana olevia korkeakouluja monin eri tavoin. Hankkeen alussa keräsimme laajan tutkimusaineiston, joka koostui sekä ryhmä- että yksilöhaastatteluista. Aineistosta havaitsimme, että suhtautuminen yrittäjyysosaamisen ahotointiin ja opinnollistamiseen on korkeakouluista positiivista, mutta haasteita aiheuttaa yrittäjyysosaamisen sisällön määrittely ja ohjeistuksen puuttuminen. Tähän tarpeeseen Yoop.fi vastaa tarjoamalla suosituksia ja tapoja sanoittaa ja tehdä näkyväksi yrittäjyysosaamista.

Vaikka hanke keskittyi korkeakouluihin, on yrittäjyysosaaminen tärkeä työelämätaito, jota tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Yoop.fi -digityökalun avulla omaa yrittäjyysosaamistaan voivat kartoittaa ja tehdä näkyväksi kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (YYTO) -kärkihanke. Osaprojekti: Hotit opit – Yrittäjyysosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) ja yrittäjyysosaamista kerryttävän työskentelyn opinnollistaminen

Kesto: 1.8.2018-31.12.2020 (jatkoaika 31.5.2021 asti)

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö (erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2018-2020)

Hankkeessa mukana: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto (koordinaattori), Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, LUT yliopisto, LAB ammattikorkeakoulu, Aalto yliopisto, Åbo Akademi ja Turun ammattikorkeakoulu

Hankkeen aikana tehtyjä julkaisuja

Vaikuttavuusblogi