Siirry sisältöön
Tekoäly
Tekoäly liiketalouden muutoksessa

Haaga-Heliassa valmistellaan yhdessä Ulysseus-allianssin kumppanien kanssa eurooppalaista yhteistutkintoa, jolle tekoälyyn keskittyvä Innovation Hubimme tarjoaa kontekstin ja Master-koulutuksemme toimintaympäristön.

Kirjoittajat:

Marjaana Mäkelä

yliopettaja, PhD, FL, YTM
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.05.2023

Kaikissa Ulysseus-korkeakouluissa on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintoihin ja yhteiseen koulutustarjontaan nivoutuva Innovation Hub. Ulysseus-allianssin ensimmäisen toimintakauden tavoitteisiin kuuluu, että jokaiselle hubille määriteltyihin painopistealueisiin yhdistetään myös allianssitason yhteistyössä suunniteltu Master-tasoinen yhteistutkinto.

Haaga-Helian vastuulla oleva tutkinto rakentuu oman hubimme toimintaympäristön eli tekoälyn sisällöille, ja työskentely uuden yhteistutkinnon rakentamiseksi on käynnistynyt syksyllä 2022.

Keskiössä tekoälyn sovellukset liiketaloudessa

Yhteistutkinto sijoittuu Haaga-Helian koulutusaloille, joten sen sisältö rakennetaan tekoälyn bisnessovellusten ympärille. Tutkinnon nimeksi on muodostumassa AI for Business Transformation.

Tavoitteet ovat korkealla, prosessi on kaikkiaan Haaga-Heliassa uusi ja työtä on paljon. Tekoälyyn liittyvän koulutuksen sisällöllinen asiantuntemus on varmistettu Haaga-Helian Master-koulutuksen yliopettajien ja lehtorien osaamisella, johon yhdistyy Ulysseus-kumppanien asiantuntijoiden panos.

Tekoäly on laajasti huomion kohteena, joten korkeakoulut suunnittelevat AI-tarjontaansa kaikkialla. Liiketaloudellinen näkökulma ei silti painotu koulutustarjonnassa yhtä paljon kuin tekninen osaaminen, joten odotamme Ulysseus-allianssin tutkinnon kiinnostavan hakijoita laajasti.

Eurooppalainen laadunvarmistus täydentää tutkintoyhteistyön

Tarkoituksena on hakea uudelle tutkinnolle eurooppalaista akkreditointia ja sen jälkeen saada sille arvostettu Erasmus Mundus -status, joka mahdollistaa rahoituksen sekä korkeakouluille että Master-opiskelijoille vähintään kuudeksi vuodeksi.

Ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa Haaga-Helia sai eurooppalaisen yhteistutkinnon suunnitteluun tarkoitettua erillisrahoitusta (Erasmus Mundus Design Measures). Sen periaatteisiin kuuluu, että tuleva yhteistutkinto suunnitellaan ja sen puitteet määritellään ns. eurooppalaisella lähestymistavalla (European Approach), joka on yhteiseurooppalainen korkeakoulujen laadunvarmistusprosessi. Tutkinnon suunnittelussa työskentelee opetussuunnitelmaan ja osaamistavoitteisiin keskittyvä yhteiskehittämisen ryhmä (Co-creation) sekä kansainvälisen koulutuksen järjestämisen hallinnollisia haasteita ratkova European Approach -ryhmä.

Tiiviisti aikataulutetun prosessin aikana laaditaan koko opetussuunnitelma. Lisäksi määritellään yhteistutkinnon toteuttamiseen osallistuvien kumppanien ydintehtävät ja hakuprosessi. Erasmus Mundus -tutkintoihin kuuluvat pakolliset liikkuvuusjaksot suunnitellaan ja lopuksi laaditaan kokonaisuudesta kattava itsearviointiraportti, joka on perustana akkreditointiprosessin käynnistämiselle. Kansainväliseen akkreditointiin tähdätään keväällä 2024 ja koulutus on tarkoitus avata hakijoille samana vuonna.

AI for Business Transformation -osaaminen

Uudesta Master-tutkinnosta valmistuvilla on aikanaan monitieteistä, viheliäistenkin ongelmien ratkaisemiseen soveltuvaa syvällistä tekoälyosaamista, jota on hiottu opiskelemalla kolmessa eri maassa ja korkeakoulussa.

Tekoälyn bisnessovellusten lisäksi Master-tutkintoon sisällytetään transversaaliseen osaamiseen kuten yrittäjyyteen, kestävään kehitykseen, viestintään ja etiikkaan liittyviä opintoja. Kokonaisuuden täydentää Master-opinnäytetyö, joka on vaativa kehittämisprojekti yrityksen toimeksiantona joko Suomessa tai Ulysseus-kumppanimaassa.

Yhdessä olemme aina enemmän kuin yksin – on upea haaste olla rakentamassa Haaga-Helian ensimmäistä eurooppalaista yhteistutkintoa!

Kuva: www.shutterstock.com