Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Yrittäjyyspedagogiikan äärellä: jakso 5

Yrittäjyystaitojen kehittyminen Pop Up -kahvila -mallilla

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 17.02.2021

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun yrittäjyyspedagogiikan äärellä -sarjassa käsitellään yrittäjyyspedagogiikkaa ja erilaisia toteutustapoja ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa.

Podcast-sarjan tarkoituksena on koota käytännönläheisiä vinkkejä, miten opetuksessa voidaan toteuttaa yrittäjyyspedagogiikkaa. Sarja on suunnattu opettajaksi opiskeleville, opettajille, oppilaitoksen johdolle ja asiantuntijoille.

Yrittäjyyspedagogiikan äärellä -podcast sarjan viidennessä osassa Heli Potinkaran vieraana on Riitta Nupponen, joka opiskelee kotitalousopettajaksi Joensuun yliopistossa. Tällä kertaa hyppäämme ammatillisesta koulutuksesta yliopistoon ja kurkistamme hieman, miten yliopiston opettajaopiskelija oppii yrittäjyyspedagogiikkaa.

Riitan mukaan opettajaopinnoissa tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksien kehittymiseen. Riitta tarttuikin toimeen ja päätti toteuttaa opintoihin liittyvän harjoittelun yrittäjyydestä Pop Up -kahvilan mallilla yhdessä opiskelukaverinsa kanssa.

Kahvilan toteuttamiseksi tuli miettiä monenlaisia asioita, muun muassa mitä lupia tarvitaan, miten kahvilaa markkinoidaan, mitä tuotteita myydään ja miten tuotteet hinnoitellaan. Riitan mukaan on hyvä saada opettajana itse kokemusta yrittäjyydestä, jos sitä ei ennestään ole. Kokemus helpottaa yrittäjyyspedagogiikan toteuttamista omassa opetuksessa. Pop Up -kahvila onkin helposti toteutettava yrittäjyyden oppimisen malli.

Myös ammatillisessa koulutuksessa on toteutettu Pop Up -toimintaa yrittäjyyden oppimisessa, malli sopii vallan mainiosti sovellettavaksi ammatillisen opettajaopiskelijan opetus- ja ohjausharjoitteluun.

Voit kuunnella kaikki Yrittäjyyspedagogiikan äärellä -sarjan jaksot Spotifysta.

HP: Heli Potinkara
RN: Riitta Nupponen

HP: Hyvät kuulijat, tervetuloa tähän podcastsarjaan! Ja tänään minulla on vieraana henkilö Joensuusta. Kerrotko kuka olet ja, ja tota mitä teet?

RN: Joo, hei vaan, mie oon Riitta Nupponen ja oon viidennen eli viimeisen vuoden kotitalousopettaja opiskelija, elikä ihan päätoiminen opiskelija tällä hetkellä.

HP: Okey, hienoa aa..sä oot yrittäjyyspedagogiikasta ollu kiinnostunnu ja yrittäjämäisistä asioista, niin äää ..mistä tämä on niinku tullu ja mi…mitä se sulle niinku merkitsee ja millä tavalla sä sitä ymmärrät, että miksi sä oot kiinnostunut yrittäjyysjutuista?

RN: No tuota olen yrittäjäperheen tytär ensinnäkin eli oon kasvannu semmosessa yrittäjä..yrittäjämäisessä niin kun kontekstissa ja kulttuurissa ja nähny sitä tosi läheltä ja …ehkä sitä kautta mulle on tullu … itelle myös semmosta kiinnostusta sitä yrittäjyyttä kohtaan. Mutta sitten se, kuinka mie tähän yrittäjyyspedagogiikan tota kurssille päädyin, on mun.. tota soveltavan harjoittelun myötä, että minä ja minun ystäväni toteutettiin meijän viimenen näitten opintojen harjoittelu, että me tehtiin sellainen pop up kahvila ja sitten tällä yrittäjyyspedagogiikan verkkokurssilla haettiin siihen semmosta pedagogista näkökulmaa tähän niinku itse yrittjyyspedagogiikkaan, mitä sitten voi hyödyntää omissa niinku omassa työssäkin jatkossa. Tää sitten niin ku yhdisti siihen meijän harjoitteluun, et saatiin siihen ne pedagogiset näkökulmat, mutta myös, että semmosta yrittäjyysnäkökulmaa sit sillä popup kahvilan toteutuksella.

HP: Niin mistä tää idea sitten tuli tästä pop up kahvilasta, että miten se idea syntyi?

RN: No tota tää meijän soveltava harjoittelu on semmonen, että se on ainut meidän opettajankoulutuksen harjoitteluista, mikä me voidaan toteuttaa jossain muualla kuin koulussa, joten sitten lähettiin miettimään, että mitä, mitä myö haluttas tehä ja mitä myö voitas tehä ja toki sitten tuota tää vallitsevan niinku koronatilanne, vähän kanssa mietitytti siinä, että jos ottaa jonkun harjoittelupaikan, niin voiko käyvä niin, että sekin keskeytyy koronan takia tai muuta. Ja sitten kavereitten kanssa vähän pohdiskeltiin ja palloteltiin ideoita, niin sieltä niinku nous tää, että tähän, ideoitten kautta, että hei tänhän voiskis ehkä toteuttaa tämmösenä yrittäjyyskokeiluna, tän meijän harjoittelun. Ja sieltä sitten lähti, et okei et tämmönen pop up päivä ois tämmönen, jonka saa toteuttaa ja voi toteuttaa ja on semmonen aika helppo oman aikataulun mukaisesti vähän niinku ihan kai…tavallaan kaikesta riippumattomasti toteuttavissa. Ja semmonen myöskin, mikä meitä niinku, kun kaverin kanssa suoritin, ni kiinnostaa molempia ja oli tosi kiva niinku kokeilu, ja myös liitty hyvin tähän meijän pääaineeseen.

HP: ..emm .. Tota minkälaisin …ee tai minkälaisia opiskelijoita, et kenen kanssa te kokeilitte tätä, että minkälainen porukka teillä oli siinä sit..niinku lähditte tekee tätä?

RN: Siis mie tein tätä ihan vaan mun luokkakaverin kaa. Elikkä hänkin on myös kotitalouden tota opiskelija, niin sitten kahestaan lähettiin sitten.

HP: Niin te teitte ihan kahdestaan, lähditte rakentaa sitä popup kahvilaa…

RN: joo kyllä…

HP: …ei siinä muuta porukkaa?..

RN: ei ollu, että me tutustuttiin tämmöseen ihan yrittäjyyteen Suomessa. Ja niinku tämmösen tavallaan tehtiin tämmönen hypoteettinen niinku kahvilasuunnitelma eli liiketoimintasuunnitelma, jos me oikeesti lähettäs perustaa kahvilaa, mitä se sitten vaatii. Ja sitten se vähän niinku kulminoitu tähän meidän pop up -kahvilapäivään, et se oli vähän niinku semmonen pieni palanen siitä meijän suunnitelmasta, mitä me kokkeiltiin käytännössä.

HP: Okei, joo. Kerro vähän siitä ..ööö..ideointi ja suunnitteluprosessia ja sitä ihan siitä päivästä, et miten se, miten se lähti niinku käytännössä liikkeelle?

RN: No…tuota…..no ensin lähettiin ihan siis miettii, todella ideoimaan sitä meijän pop up -kahvilaa minkälainen myö se haluttais, mitä teemaa siinä meillä ehkä ois, minkälaista ehkä mahdollisesti niinku kohderyhmää, siihen haluttaisko ajatella, ja vähän semmosia niinku.. omiakin resursseja ja toki sitten, että kun piettiin se ulkona, niin sitten myös vähän niinku sen tavallaan sellaisia vaatimuksia, mitä se asentaa ja sit myös sitä päivämäärä ja miten se voi toteutuu. Ja sitten lähdettiin miettii ihan siis alusta asti vaan, että okei, niin se mahdollinen kahvila ja liiketoimintasuunnitelma ja sitä kautta sitten, päästiin myös miettii mitä meijän pop up -päivät, mitä se vaatii. Okei mahdollista kustannuslaskelmia, että paljon, kun esimerkiksi me jouduttiin pyytämään kaupungilta lupa.. siihen, niin paljon vaikka se maksaa ja paljon meidän raaka-aineet maksaa ja miettimmään sit niitä hintoja siihen ja. Se lähti niinku rakentummaan sitä kautta, et ihan sieltä niinku pienistä palasista.

HP: mmm…no oliko tää tota helppoa saada kaikki luvat? Ja sit..sitten teidän piti varmaan hankkia tavaroita ja ..mitäs te siellä kahvilassa sitten myitte?

RN: Joo no tuota luvansaanti oli .. onneks helpoo kaupungilta. Et kyl se.. vaatii muutaman semmosen soiton, kun se ei meinannu eka se lupaprosessi lähteä pyörimään, mutta sit sieltä oltiin jotenkin tosi sillee, ihan niin ku avuliaita, ku sekään ei oltu ihan niin varmoja, et mikä lupa pitää tähän hakea, kun tavallaan tämmönen yhen päivän juttu, mutta se onneks tuli tosi helposti. Ja sitten.. kyllä se niinkun, vaikka aatellaan, tää on semmonen yhen päivän, päivän pieni.. tavallaan juttu. Meillä oli se auki, no oltiin aateltu et kymmenestä kolmeen, ni myyvvään, niin loppupelissä kahelta oltiin jo kaikki myyty. Niin sitten niinku neljän tunnin semmonen ..tota…cappi …atellaan, niin se on pieni, niin kun palanen, mut sitä varten kyl se aika paljon työtä vaatii, koska me otettiin semmonen niinku paviljonki, katos siihen, pöyvät ja kaikki tiijätkö niin ku liinat ja sitte tietysti piti valmistaa ne.. tuotteet mitä myytiin. Meillä oli kakkuja, neljä erilaista kakkua, sit pullaa ja keksiä ja kahvi, mehu, tee. Että ihan tommosella..niin ku yksinkertaisella makealinjalla mentiin. Tää oli lauantaipäivä, kun myö tää toteutettiin ja sitten otettiin myös.. vähän sesonki huomioon, et meillä oli siellä vähän semmonen pipari juustokakku, et vä..vähän jouluu, kun se oli marraskuun lopussa, niin tuleva joulusesonki. Ja sitten esimerkiksi tämmöset erityisruokavaljot oltiin huomioitu, et semmoselle kävis. Niin toki sit piti aikatauluttaa se, milloin nää tehhään ja kaikki niinku kakkukupuja ja ottimia ja, ja hyvin paljon tämmöstä tavaran … tietynlaista niin ku haalintaa se edellytti.. parina edellisenä päivänä. Et sitten molemmat kyllä sitten, meidän vanhemmilta otettiin lainaan …noita tavaroita.

HP: emm .. No mites tää, te saavutitte tämän yleisön eli jouduitteko markkinoimaan tai, tai tekemään, viestittämään, että nyt tämmönen tapahtuma on täällä että ..

RN: …joo..

HP: …tulkaapa tänne ja ostakaa?

RN: Kyllä, siis me.. laitettiin Facebookkiin, laitettiin pariin eri ryhmään, julkiseen ryhmään tuota ilmoitus. Ja sitten laitettiin pari pientä sellasta.. paperi-ilmoitusta, laitettiin tonne … yhen niinku opiskelijaruokalan ja sinne myöskin opiskelija-asuntolan, niin sen ilmoitustaululle. Laitettiin meijän oma opiskelija…tota.. talon ilmotustaululle, mikä.. oli ihan meijän kahvilan niinku vieressä ja sit laitettiin tohon lähi s-marketin ilmoitustaululle myöskin. Ja sitten silloin itse kahvilapäivänä, myö laitettiin kaks sellasta paperista, aika pientä, mut kumminkin tuohon kävelykatujen.. niinku tota tommossiin valotolppiin, niin pienet paperimainokset sinne. Ja sit ku meillä oli se katos, niin siihen reunaan sitten paperilla tota leikeltiin, et pop up -kahvila, mikä oli itse ihan todella hyvä, koska se näky sitten ensin tuohon.. niinku aika pitkän matkan päähänkin, että siellä on tommonen juttu, että.. ihan silleen semmosilla, niin ku pienillä jutuilla.

HP ..niii …

RN: Mutta enemmänkin olis voinnu markkinoida ehdottomasti, että asiakas kuka kävi niin, niin enemmän ihmiset ei niin ku ollu tienny siitä, et sattumalta ne niin ku ohi kulki ja tuli, jotkut oli nähny meijän ilmoitukset ja sen perusteella tuli käymään.

HP: Mutta sanoit kuitenkin että, et tuotteet meni kaupaksi jo ennen..

RN: …joo…

HP: … varsinaista aikaa…

RN: …joo …

HP: …mitä työ olitte ajatellu kuinka kauan olette siellä?

RN: Joo oltii aateltu niin ku viis tuntii auki, mut neljässä tunnissa oli kaikki sitten myyty, et tosi hyvin kyllä, kyllä niin kun kävi kauppa ja… meijän niin ku paikka oli tosi hyvä, koska lauantaipäivä ja tässä on just semmonen..aika niin ku suosittu tavallaan kävelylenkki mennee tästä, et ollaan ihan keskustan tuntumassa. Tässä on paljon niin ku..asutusta ja ihmiset liikkuu tästä tosi paljon. Niin sitten moni tuli, saattoi olla, että oli ulkoilemassa ja sit siinä matkan varrella nappas kii ja myytiin myös mukaan, et sit ihmiset saa, jos halus niin ottaa sitten vaikka kottiinkin, vaikkapa päiväkahville niitä herkkuja.

HP: nii…No mite te onnistuitte tossa…yleensähän aina sanotaan, et se hinnoittelu on vaikeaa, mutta miten te, tässä onnistuitte?

RN: No .. ihan hyvin..öö..me laitettiin semmoset ..öö niinku tasahinnat meijän noille tuotteille. Ja sitten vaikka kaikki kakut oli saman verran ja pulla X ja keksi X ja … päästiin kyllä voitolle tästä ihan sillee niinku mukavasti, mitä niin kun ajateltiin. Et tavallaan aateltiin että ensin, ensimmäinen tavoite, totta kai saaha vaan omat takaisin, mutta jäi tästä kätteenkin, että ihan positiivinen yllätys, että niin hyvin kävi kauppa.

HP: Niin okei .. aika niinku siille kuitenkin monipuolisesti joutuu ottaa asioista selvää, jos lähtee tämmöstäkin, muutaman tunnin niin kun kahvila pitämään, niin täytyy niin ku siitä yrittäjyyden niin ku eri osapuolilta..puolista, niin tavallaan selvittää asioita?

RN: Siis joutuu kyllä, kun elintarvikkeetkin on kyseessä, niin piti ehottomasti tutustua myös siihen, että liittyykö niihin vaikka mitä rajoituksia, koska siihenkin liittyy, et mitä saat tavallaan .. ää tälleen niin ku yksityishenkilönä lähtee myymään. Että se on matalan riskin toimintaa ja siitä ei tarvita taas ilmotusta elintarvikeviranomaiselle…

HP: ..emm…

RN: …niin kyllä se piti monelta eri näkökulmalta niinku selvittää. Toki aatella et tämmönen ravintolapäivähän, kun on ravintolapäivätoimintaa ja tämmönen pop up -toimintahan yleisestihän on semmosta, niin kun et tartte siihen lupia, mutta mutta sit toki, kun me oltiin kaupungin alueella tai niin kun tontilla, niin meidän piti vaikka siihen se lupa hankkii.

HP: Mistä te saitte tietoa, mitä kaikkee tähän liittyy, että minkälaisia asioita pitää selvittää, luvat, että.. mistä te niin kun tiesitte hakea näitä asioita?

RN: No aika hyvin verkostakin löytyy. Ihan tämmönen, et haettiin pop up -kahvila tai -ravintola, niin sieltä löytyy ihan suoraan linkkejä ja verkkosivuja, missä lukkee tavallaan, et mitä asioita siihen liittyy ja onko minkälaisia, just näitä lupa-asioita. Toki sitten osana tätä meijän harjoittelua, niin mä sitten haastateltiin myös tämmöstä, semmosta henkilöä, joka on aikaisemmin toteuttanu tämmöisen pop up niin ku ravintolapäivän.. hengessä, niin sit vähän vinkkejä myös sitten häneltä.

HP: …emm… No tota…mitä teidän mielestä, te ootte varmaan niinku keskustelleetkin ja.. mitä sinä ajattelet itse, että mikä on se tärkein oppi, minkä tai ne opit, mikä tästä pop up -kahvilan pitämisestä syntyi ja kaikesta sen suunnittelusta ja muusta?

RN: No…ehkä se niin kun oma kokemus tavallaan siitä yhden päivän yrittäjyydestä, niin kuin se, jos ajatellaan tätä, että me valmistutaan opettajiksi, just toteutetaan tätä yrittäjyyspedagogiikkaa itekin meijän työssä ja opetuksessa, niin nyt jo tuntuu, että on paremmat lähtökohat, jo niin ku lähteä toteuttamassa yrityspedagogiikkaa, koska mulla on siitä yrittäjyydestä edes pieni pala omakohtaista kokemusta. Mie tiijän vähän mitä se niin kuin vaatii, mitä vaikka siihen yritt..niin ku yrittäjyyteenkin, yrityksen perustamiseen vaatii, kun kumminkin me perehdyttiin vaikka eri yritysmuotoihin, ja tämmösten vaikka niin kun, miten siihen yrityksen perustaminen vaatii, niin jotenkin on enemmän sitä niin kuin omaa näkemystä ja tietoa siihen. Ja sitten toki tää yrittäjyyspedagogiikan verkkokurssi anto kans tottakai, joka anto paljon niin ku valmiuksia.. sit sinne koulumaailmassa työskenellyyn.

HP: Joo.. ja viittaat tässä tän Suomen Yrittäjien yrittäjyyspedagogiikan verkkokurssiin, nyt tässä että : …

RN: …kyllä …

HP: …kuulijoille tiedoksi …

RN: …joo (pieni naurahdus).

HP: Joo…Joo sä sanoit että olet tuleva opettaja ja mites sä niinkun ajattelet, että miten tän otat sitten, tän yrittäjyyspedagogiikan ikään kuin omaan.. opettajaurallesi tai opetukseesi mukaan, että minkälaisia visioita sinulla siitä on tulevaisuu.. niinku tulevaisuudesta?

RN: No yrittäjyyspedagogiikkahan on ihan jo osa opetussuunnitelmaa, elikkä se kulkee ja pitääkin kulkea siellä mukana .. emm .. Nyt sitten, ku pohdiskelin jo vähän tätä asiaa jo etukätteen, niin mietin sitä että, et ehkä se sitä mitä oon vaikka harjoittelussa ollu ja sijaistamassa oon ollu opettajanakin nytten, niin ehkä se yrittäjyyspedagogiikka on semmonen, et se vähän..tavallaan kulkee siellä taka-alalla enemmänkin..ja ois kiva ehkä … niinku sitten itse…jotenkin.. tuoda sitä enemmän sinne oppilaille myös näkyväksi, että et toki, et vaikka kotitalous, kotitaloudessa just ne yrittäjämäiset taidot tulee tosi luontevasti siinä mukana, et siellä on semmosta suun.. jonkun niin ku..aa.. käyttää ja harjoitella vaikka suunnittelutaitoja, organisointiin, ryhmätyötaitoja, itseohjautuvuutta, kun sun pittää seurata vaikka reseptejä ja pittää aikatauluttaa, että teillä valmistuu ne ruoat tiettyyn aikaan ja kuka tekee mitäkin ja, niitä tullee myös siellä niin ku ihan luonnostaan mun mielestä jo jonkin verran mutta, mut se että sen.. tois oppilaille enemmän näkyvälle, että hei vaikka nyt.. tämä, joku vaikka projekti esimerkki, kannattas oppilaille, et he sais itse vaikka suunnitella tietyissä puitteissa, mutta vaikka valita oman mielenkiinnon kohteitten mukaan tai menetelmien mukkaan semmosta. Ja… ööö ois vaikka sitten yritysvierailuja tai muita koulussa, niin sitten oppilaillekin voisi tuoda esille, et hei, et muuten nyt tästä on nyt vähän tämmöstä niin ku aattelin, että tässä on tätä yrittäjyyttä ja yrittäjämäisia taitoja sitten mukana ja näin. Et oppilaillekin tulis semmonen niin ku… tavallaan se ymmärrys ja näkemys siitä, okei hei totta, että tässä on nyt myös tämä yrittäjyysnäkökulma ja heille, hekin vois tavallaan muodostaa semmosta, itselle semmosta laajempaa kokonaisuutta siitä mitä se sitten on.

HP: emm..Eli tehdä se tosiaan tietoiseksi…

RN: …emm..

HP: …tai tietoiseksi toiminnaksi, että

RN: …kyllä…

HP: … että se ei ole vaan joku opetussuunnitelman lauseke tai vaade vaan, että se oikeasti sit tulee siinä käytännön elämässä niinkun… toiminnaksi..

RN: …On..joo, juuri näin ja monipuolisilla eri menetelmillä. Itse olen juuri miettinyt, et esim. yritysvierailut, esim. niin, et jos oppilaitten kaa ei pääsiskään käymään tai et niin, et joku tulis käymään vaikka koululla, niin ne ois tosi semmosia helppoja keinoja, et yrittäjyyspedagogiikkaa liittää siihen opetukseen…

HP: …emm…

RN: …ja sitten vaikka kotitaloudessa nyt myös noitten valinnais..opintojaksojen kautta, mitä itsekin tuossa olin ajatellut esim. vaikka joku tämmönen.. kahvila, vaikka kurssi valinnaisina opintojaksona, johon ne haluu tulla ja missä ne vaikka suunnittelis itse semmosta niin ku mahollista kahvilaa, ja minkälaista he haluais perustaa, niin tommosillakin…, niin pystyis sitten toteuttaa sitä.

HP: Oikein hyviä niin ku näkökulmia ja asioita ja, ja toss on kiva, kun tulee se oma opiskelija, sun oma rooli opiskelijana ja sitten miten te lähditte niin kun ideoimaan, tekemään ja minkälaisia oppeja siitä tuli, että tuli ihan käytännön konkretiaa ja sitten vielä, että mitä se tarkoittaa siinä opettajan työssä ja…

RN: …emm…

HP: …ja tulevaisuudessa…

RN: …kyllä.

HP: Olisko sulla jotakin sellasta, ee mitä mietit jo etukäteen, että ei tullut tässä, niin haluaisit vielä kertoo tai tuoda asiana esille?

RN: …No … mie mietin sitä myös tästä yrittäjyyspedagogiikasta, että oikeestaan..mitä vois myös aatella jatkossa, kuinka tätä voisi sitten kehittää, toki niin ku tossa äsken sanoinkin, niin mun mielestä vaikka vois vähän enemmän tuoda esille siellä, siellä koulussa. Ja toki tässä on myös niinku..toki koulukohtaisia vaihteluitakin sitten se miten se toteutetaan, miten se siellä näkyy, mutta myös ihan opettajankoulutuksessa… sitä vois tuoda enemmän esille, sitä voi lisätä sinne. Aatella että mul on nyt viides vuosi opintoja menossa, elikkä viimeinen vuosi, valmistun keväällä, niin et onko meillä yrittäjyyspedagogiikaa ni… eipä meillä oo ollu opinnoissa. Aatella, et se on kumminkin tuolla osa opetussuunnitelmaa niin..ja se on semmonen, mitä ei myöskään välttämättä opita ehkä luontasesti, välttämättä niin tule ja varsinkin, jos sulla minkäälaista kokemusta tai näkökulmaa oikein yrittäjyyteen, niin se voi olla vaikka vähän hankala sitten lähtee toteuttaa sitä siellä osana opetusta. Niin opettajankoulutuksen mun mielestä pitää lisätä vaikka ihan niin ku…selkeesti osaks niin ku ja pedagogisia opintoja ja laittaa joku, ihan niin ku vaikka joku opintojakso, missä sitten ois tätä yrittäjyyspedagogiikaa.

HP: Joo hyvä näkökulma, että nyt opiskelet yliopistossa ja tota valmistut sitten jossain vaiheessa opettajaksi ja…

RN: …emm …

HP: …tää on kyllä iso juttu. Tästä on kyllä ollut paljon erilaisia kehittämisprojek..projektejakin, juuri nimenomaan koskien opettajien kouluttajien niin ku valmiuksiin, mutta siinä on, ilmeisesti sitten vielä paljon tehtävää ja.. ja tota, ehkä täällä meillä ammatillisella puolella se on jo viety vähän pidemmälle, että…

RN: …emm…

HP: …että sitä on ja nyt meidänkin opetussuunnitelmassa, tai me kutsutaan sitä niin kun kehittymissuunnitelmaksi, niin sitä halutaan vielä terästää. Että, että tuo viesti voisi mennä kyllä vielä eteenpäin, minkä juuri sanoit että, että tota opettajan kouluttajan valmiuksia täytyisi lisätä, ja tää tiedostetaan kyllä kansallisesti.. myöskin.

RN: Kyllä, se ois ihan hyvä juttu, et saatais kaikille vielä pikkasen paremmat valmiudet siihen, tota yrittäjyyspedagogiikankin toteuttamiseen sitten siellä koulussakin, niin se olis vähän helpompi lähteä liikkeelle.

HP: Hyvä..itse asiassa näihin sanoihin on hyvä päättää, että tehtävää vielä riittää ja kiitos oikein paljon Riitta, oli kyllä mielenkiintoista kuulla tästä, tästä pop up -kahvilasta ja siitä prosessista, et miten te teitte ja minkälaisia oppia saitte ja toivottavasti niin ku tästä saa hyviä ideoita myöskin, myöskin sit kuuntelijat, niin lähteä tekemään tätä asiaa. Että aivan, aivan niin ku sovellettavissa moneen tilanteeseen ja tämmönen pop up -toiminta.

RN: Kyllä kiitos, tää oli oikein mukava!

HP: No ni, ei mitään kiitos kaikille kuulijoille ja Riitalle ja ja tota heippa vaan sitten!

RN: Kiitti, moi!

HP: Moi!