Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Yrittäjyyspedagogiikan äärellä: jakso 3

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.02.2021

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun yrittäjyyspedagogiikan äärellä -sarjassa käsitellään yrittäjyyspedagogiikkaa ja erilaisia toteutustapoja ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa.

Podcast-sarjan tarkoituksena on koota käytännönläheisiä vinkkejä, miten opetuksessa voidaan toteuttaa yrittäjyyspedagogiikkaa. Sarja on suunnattu opettajaksi opiskeleville, opettajille, oppilaitoksen johdolle ja asiantuntijoille.

Tervetuloa kuuntelemaan yrittäjyyspedagogiikka podcast sarjan kolmatta osaa, jossa Heli Potinkaran vieraana on lehtori Jaakko Mäkelä Mercuria kauppiaitten kauppaoppilaitoksesta.

Jaakko kertoo Mercuriassa jo traditioksi muodostuneista joulumyyjäisistä, joiden toteutus ei ollut vuonna 2020 perinteisellä tavalla mahdollista Covid19-pandemian takia. Opettaja oli opiskelijoidensa kanssa uuden haasteen edessä: Miten toteuttaa joulumyyjäiset, kun ihmisten kokoontuminen yhteen ei ollut mahdollista?

Jaksossa Jaakko kertoo, miten myyjäisten suunnittelusta ja toteutuksesta sekä omasta roolistaan opiskelijoiden tukijana ja sparraajana. Esille tulevat myös projektissa tapahtuneet kömmähdykset sekä se, miten niistä selvittiin.

Voit kuunnella kaikki Yrittäjyyspedagogiikan äärellä -sarjan jaksot Spotifysta.

Heli Potinkara HP
Jaakko Mäkelä JM

HP: Moikka kaikille! Täs on taas meidän yksi yksi uusi jakso, podcastjakso yrittäjyyspedagogiikkaan liittyen, ja tänään minulla, Heli Potinkaralla, on täällä vieras tuolta Mercuriasta. Kertoisitko vähän kuka olet ja mitä teet ja Mercuriasta tulet, mut jos haluat sanoa jotakin vähän tarkemmin niin olepa hyvä?

JM: Kiitos, kiitos, juu, mä olen tosiaan Jaakko Mäkelä ja olen Mercuria kauppaoppilaitoksessa…ee ammatillisena erityisopettajana.

HP: Ootko ollu jo kauan siellä?

JM: Mercuriassa mä aloitin reilu vuosi sitten, että nyt on vasta toinen lukuvuosi menossa tässä, tässä koulussa.

HP: Okey, siis aika, aika kuitenkin jo kokemusta on mutta, mutta tota noin. No mitäs sitten ajattelet, että mitä se yrittäjämäinen toiminta teidän koulussa on, että minkälaisia asioita te siellä teette?

JM: No tääl on tietysti monenlaisia asioita… yrittäjyyskasvatuksen osalta käynnissä. Nyt tota merkonomin tutkinnossa, tutkinnossa niin…meidän koulussa on tehty tämmöisiä…omia osaajapolkuja joista yks, yksi on sit tällainen yrittäjäosaajapolku, jossa sitten keskitytään enemmän näihin yrittäjämäisiin aineisiin. Et se on ihan täl, pol polku suunnitelmissa huomioitu…myöskin, mut sit on kaikkea sellaista erilaista projektia ja hanketta menossa asian tiimoilta. Ja minä itse oon tätä yrittäjyys…kasvatusta nyt toteuttanut kaikkein eniten, ku on, olen nyt…viime vuonna sekä nyt sitten tänä syksynä niin vastannut… Mercurian joulumyyjäisten…suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä opiskelijoiden kanssa, jotka ovat suorittaneet sitten tuota…projektissa toimimisen tai sitten tapahtumatuotannon tutkinnon osia.

HP: Okey, kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Ensinnäkin jo siitä, että ollaan niinku kauppiaitten kauppaoppilaitoksessa, et siihen jo yrittäjyys jo jollain tavalla ehkä liittyy (naurua) vai liittyykö, miten sä näet tän niinku yrittäjyyden tässä ihan, tässä niinku merkonomin koulutuksessa, jos sitä vähän hiukan tarkastellaan?

JM: No tota joo yrittäjyys tietysti on…on osa liike…toiminnan perustutkintoa, niinku se nyt tietysti toisella asteella jollain, jossain määrin on mukana kaikissa, kaikkien alojen tutkinnossa, mutta, kyl se tää liiketoimintaan oleellisesti…liittyy ja…vaikka nyt ei yrittäjiä välttämättä meidän opiskelijoista tuliskaan, mut kuitenkin tää tämmönen yrittäjämäinen ajattelu ja yleensä yritystoiminnan ymmärtäminen niin on on ihan keskeisiä asioita.

HP: em, joo ja sitt kerroit, että teillä on tämmönen ee polkuajattelu siinä, niin minkä, minkälainen onko, onko semmonen käsitys, et kuinka paljon opiskelijoita tä, näihin valitsee, näitä yrittäjyyden polkuopintoja sitten?

JM: Nyt ihan tarkkaan en osaa sanoo, et meil on, meil on…neljä tällästä polkuu, joista kaikkein suosituin on myyntiosaajapolku. Ja ja sitten muut polut on markkinointi- ja henkilöstöosaaja ja sitten on tää taloushallinnon… taloushallinnon osaajapolku ja sitte yrittäjäosaaja on tässä neljäntenä, että se on yks näistä neljästä ja ja tota…myös, myöskin hyvin suosittu. Ehkä se tohon myyntiin kaikkien eniten meillä painottuu mutta…

HP: ee oo mut kuulostaa joka tapauksessa tosi hyvältä ja hienolta ajattelulta, ja siten että opiskelijalla on sitä, sitä valinnaisuutta siinä, ja ja se yrittäjyys on siinä yks uravaihtoehto ja tuetaan sitä opiskelijan yrittäjyyttä, mutta sitten teillä on tää, tosiaan tää oliko se nyt joulukauppa vai mikäs se oli tää tämä?

JM: Joulumyyjäiset.

HP: Joulumyyjäiset, no kerro vähän mitä on joulumyyjäiset?

JM: No tääl Mercuriassa on jo..ollu kauan, kauan ennen kun minä olen tänne tullut töihin niin.. niin…järjestetty tällaista pop up kauppakeskus Merkuriusta, joka joka on ollut tällainen tällainen…tällänen tapahtuma johon opiskelijat on…hankkineet yhteistyökumppaneita ja yhteistyökumppanit on toimittanut sitten … tuotteita myytäväksi tänne tänne koululle ja opiskelijat on sitten hoitaneet näitä… näitä myyntipöytiä… myyntipöytiä ja järjestäneet sen tapahtuman ja markkinoineet sen ja… ja ja hoitaneet sen homman alusta loppuun. Ja nyt sitten… vuosi sitten kun minä minä, minä olin ensimmäistä kertaa tässä tässä hommassa, niin vaihdettiin tämä tapahtuman nimi Mercurian joulumyyjäisiksi… koska opiskelijat olivat sitä mieltä että se… se kertoo paremmin, että mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja… milloin tapahtuu… Ja tota pidettiin pidettiin täällä täällä tosiaan nämä fyysiset myyjäiset, ja nyt sitten tänä vuonna meillä oli haasteena, haastena tämä korona ja… ja ja sitten opiskelijoiden kanssa… keskusteltiin siitä, että mitäs tän asian kanssa nyt pitäisi tehdä, että… että kun ei ole suotavaa, että… yritetään saada vieraita ihmisiä tänne meidän koulun rakennuksen sisälle, vierailemaan… paljon ja kontakteja pitää välttää ja muuta, niin sitten sitten, sitten keksittiin että pidetään virtuaaliset myyjäiset. Jja… ja… sit samalla tavalla, kuin viime vuonnakin niin tämä opiskelijaporukka, niitä oli siinä semmoinen… reilu 15… tutkinnon osan suorittajaa, niin he jakautuivat neljään pienempään… tiimiin. Meillä oli siellä erikseen myyntitiimi, joka vastas siitä että … hankki näitä yhteistyökumppaneita meidän myyjäisiin, sitten oli markkinointitiimi… sitte oli… visu… eli visuaali visuaalinen kautta tekniikkatiimi, jotka vastas sitten tästä meidän virtuaalisesta myyjäisympäristöstä eli nettisivusta ja sitte oli ohjelmatiimi, joka… tuotti sinne tapahtumaan ohjelmaa, kun aateltiin että… että jotta… se olis, jotta tapahtuma olis tapahtuma niin siellä pitää tapahtua jotain että ei o pelkästään nettisivu… jossa on jotain linkkiä jonnekin vaan et siin on et siel oikeasti tapahtuu jotain, Ja sit meillä on livestriimattua ohjelmaa ja videoita… videoita siellä sitten…nähtävänä niin… sillä tavalla saatiin sitä joulutapahtuman tunnelmaa luotua.

HP: Oi kuulostaa tosi hienolta mä heti bongasin tästä muutamia, muutamia semmosia asioita, jotka äää… niinku tohon yrittäjyyspedagogiikka, yrittäjämäiseen toimintaan. Ensinnäkin… musta sun puheesta tuli niinku opiskelijoiden oma aktiivisuus ja tämmönen aika innovatiivinen uudenlainen tapa ratkaista, oli ongelma niin että nyt ei voida ihmisiä kutsua sinne koululle, niin he lähti työstää, tämä tätä ni uudenlaista konseptia tästä.

JM: Kyllä, kyllä ja sitten kun aikasemmin ollaan myyty sitä fyysistä tavaraa täällä, mikä on sellasta selkeetä konkreettista.. puuhaa… niin tässä nyt se oli haasteena tää, nyt kun meillä oli tää virtuaalinen myyjäinen ja sitten internetin käyttäjät sinne, sinne tulee, niin et mitä me siellä myydään, et halutaanko me… halutaanko me tehdä joku listaus jostain sekalaisista verkkokaupoista sinne ja mikä se syy olis et haluaako se asiakas tulla kattomaan sitä meidän listausta sieltä… Niin sitten sitten todettiin että maailmassa on tavaraa ihan tarpeekseni, tarpeeksi että… että tämmönen … otettiin tämän vuoden teemaksi aineettomat hyväntekeväisyyslahjat.

HP: Wau!

JM: Ja sitten tämän, siinä oli meillä semmonen selkee, selkee… teema, jonka ympärillä sitten tota rakennettiin. Ja myyntitiimi otti yhteyttä, ensin etsivät… etsivät netistä tietoa, että ketkä kaikki toimijat tämmösiä aineettomia lahjoja… kauppaavat ja… ja sitten ottivat heihin yhteyttä ja kertovat, että ne on tämmönen, et lähettekö yhteistyökumppaniksi. Ja meillä oli sitten siellä sellaisia toimijoita niin kun kirkon ulkomaanavun tämä Toisenlainen Lahja… piste fi sivusto ja lastenklinikoiden kummit ja… ja World Wision ja.. ja tämän tyyppisiä hyväntekeväisyysjärjestöjä…ja tää oli. Tää oli tosi kiva… kiva, kiva teema ja.

HP: Miten te, miten se onnistu siis sillä tavalla saavuttiko…ee tää tää teidän tapahtuma ihmisiä, kuinka hyvin?

JM: No … se on tota vähän tietysti… hankala, hankala sanoa, koska potentiaalia olisi ollut tietenkin koko, koko suomenkielinen… netinkäyttäjä… yleisö, mutta tota verrattuna esimerkiksi näihin… viime vuotiseen fyysiseen tapahtumaan, niin verkkosivulla oli kävijöitä huomattavasti enemmän kuin…

HP: Okey.

JM: …Täss fyysisessä, fyysisessä tapahtumassa et siinä mielessä voidaan sanoa että … markkinointi onnistu hyvin.

HP: Joo tos tuli tosi paljon erilaisia elementtejä, jotka liittyy ihan siihen yrittäjyyteen: ja ja hienosti opiskelijat toimi tiiminä ja heill oli selkeät roolit ja tän niinku todella, todella tää uudenlainen konsepti minkä he on luonnu niin ku ymmärtääkseni Mercuriassa tää niin sanottu joulukauppa tai nykyinen joulumyyjäiset, niin on ollut jo pitkään käytössä, että sillä on jo historiaa takana.

JM: Kyllä, kyllä, kyllä tätä on tehty, en nyt muista tarkkaan kuinka monta vuotta, mutta tosi monta vuotta… tätä on, tätä on tehty ja täll.. tällä on kyllä perinteet. Ja mun mielestä me onnistuttiin nyt näissä olosuhteissa niin tosi hyvin. Tässä meillä oli hyvännäköiset sivut ja ja tota… tapahtuma kaikinpuolin, kaikinpuolin saatiin onnistumaan, koska me alettiin tätä suunnittelemaan tossa… jo pari kuukautta ennen, ennen tätä… varsinaista tapahtuma-aikaa. Niin, silloinhan meillä ei ollut tiedossa, että mikä coronatilanne on, ja minkälaiset kokoontumisrajoitukset on, et näin. Et siinä oli iso… riski, että nyt jos suunnitellaan hieno tapahtuma tänne koululle, niin me joudutaan sitten perumaan…niin tällä tavoin me saatiin niin ku… varmistettua se, että… kävi miten kävi, niin me pystytään… pystytään tää hoitamaan vaikka oltais jouduttu… etäopetukseen ja kesken… kesken tän suunnittelun ja valmistelun, niin se olisi onnistunut me oltais onnistuttu siinä… toteutuksessa joka tapauksessa silloinkin.

HP: Kerrotko vähän tosta suunnittelu- ja valmisteluprosessista ja sitten sun… niinku omasta roolistas siinä… opettajana.

JM: Joo mielelläni! Mun, mun rooli oli tota, tässä hommass se, että… lukujärjestyksentekijä oli määritellyt meille ajan, että milloin tämä tapahtuma-aika on… eli se oli tämä marraskuun viimeinen viikko… Eli minä kerroin opiskelijalle, että… että …tai tiesivät jo etukäteen että, kun osallistuvat kurssille, niin… siellä tehdään tää, rakennetaan tää joulumyyjäistapahtuma. Niin kerroin, kerroin aikataulun, että… tällöin ollaan. Ja sitten, sitten keskustelin näistä haasteista, mitkä liittyy nyt näihin… öö pandemiaan, koronapandemiaan liittyen… että mitäs mitäs tehdään… Toki hiukan ohjailin siinä… opiskelijoita siihen suuntaan, että saatiin se päätös, että tehdään ne virtuaalisesti. Ja sitte sitte… keskustelutin heitä myös siitä, että mitä me halutaan siellä myydä. Mulla oli kaksi ääriesimerkkiä:… toinen oli tällainen, kuuluu tähän sarjaan rumat jouluneuleet (naurua) suoraan Kiinasta 29,90 ja, ja (naurua) sitten on, oli tää, tää, voitasko me ajatella jotenkin vähän vastuullisemmin tätä asiaa… Niin… sen verran johdattelin heitä et saatiin nämä suuret linjat tehtyä. Eli me tehtiin virtuaalinen tapahtuma, jossa myydään aineettomia, vastuullisia hyväntekeväisyyslahjoja. Sen jälkeen… kysyin heiltä et mitä tää homma vaatii? ….Pitäskö meijän jakautua pienempiin ryhmiin tässä… ja sitten he, he tota… itse, itse olivat sitä mieltä, että he ne on nämä myynti, markkinointi, visu kautta tekniikka ja ohjelmaryhmät, jotka… jotka tähän tarvitaan, että tää kokonaisuus saadaan… hoidettua. Ja…sen jälkeen opiskelijoilla oli… valta ja vastuu… hoitaa omat, tiiminsä kanssa se oma, oma osio kuntoon… Ja minull, niinku opettajalle… vaikeinta tällaisessa toteutusmallissa on se, että luottaa siihen prosessiin… et antaa niiden tehdä.. Opiskelijat, sielt syntyy kyllä, alkuunhan se on tosi tuskasta, kun kun tää.. Nyt meijän tapauksessa kun se, se vanha konsepti oli niin selkee, että okei meil on tavaraa, jota myydään ja näin… näin fyysisessä tapahtumassa, mut nyt ku tää muuttuki vir.. virtuaaliseksi tapahtumaksi ensimmäistä kertaa…ja kukaan ei ollu koskaan mitään virtuaalista tapahtumaa ollu järjestämässä… niin kun en minäkään. Mulla oli joku tietty visio siitä, mut mä en sitä hirveesti avannu… ihan pelkästään jo sen takia, että…opiskelijoilta voi tulla paljon parempia ideoita, ku mitä mulla itellä on, ja… tarkoitus on kuitenkin, et siitä tulee opis…opiskelijoiden näköinen, et opiskelijat saavat itse, itse tehdä ja ite päättää. Ja.. mä olen sitä mieltä että, se on paljon parempi tapa oppia… tällä tavalla et niinku its…itselle, nyt annetaan tiimille niin ku se… niinku se ongelma, ja annetaan tiimin miettiä, miten me tää ongelma ratkaistaan, silloin se oppiminen on paljon syvempää, kuin se, että… opettaja jakaa tehtävät ja.. sapluunan että… tää homma hoidetaan, tää hoidetaan nyt näin.

HP: Nii, niinku opettaja haluaa.

JM: Niin, niin nimenomaan ..kun opiskelijat saavat sen ite, ite tehä. Siin on tuskaset hetkensä alkuun, mutta sitten siitä alkaa syntyä sitä timanttia ja se, ja siitä tulee oikeesti… tosi hyvä.

HP: Niin.

JM: Niin ku tää meidänkin tapahtuma onnistu loppujen lopuksi loistavasti, vaikka siinä oli paljon semmosta… semmosta niinku luomisen tuskaa alussa, ja niinku… ymmärtämisen tuskaa, mitä tässä ollaan tekemässä ja… Ja kun opiskelijat oli vielä sillä tavalla, et ku ne on, eri ryhmistä, että.. tässä oli paljon, paljon toisilleen tuntemattomia opiskelijoita mukana… mukana tässä jutussa, niin… sekin sitten sitten tota… oli niin monennäköstä ryhmäilmiöö siinä… tapahtu. Että.. ennen kuin lähti se… kaikkein tiimien työn sujumaan ja alko muodostuu ne eri opiskelijoiden omat roolit sillä omassa tiimissä ja… näin.

HP: Niin eli kaikki ihan tämmöset ryhmäytymisen prosessit käytiiin .. Mua kiinnostaa niinku tietää että, kun sanotaan aina että, että tota äää yrittäjyys…yrittäjyyteen liittyy tän niinku virheistä oppiminen ja epäonnistuminen. Että, et tota tapahtuko tässä sellasta niin ku ilmiötä että… mentiin ihan vähän päin pieleen? Ja niin miten sä niihnin tilanteisiin ..niissä tilanteissa ikään kuin reagoit tai toimit?

JM: No tota yksi, yksi esimerkki tästä nyt oli sellainen, kun meillä oli näitä eri yhteistyökumppaneita, jotka sitten toimittivat meille valokuvia ja logojansa käytettäväksi siellä meijän… nettisivulla, niin meillä oli… yhden, yhden toimijan tämmönen… kaikkien tuntema logo, mikä… sitten kävikin niin, et… se olikin lainattu tuolta jostain verkko… verkkosivuilta se logo. Jos se kerittiin jo painaa… painaa sitten julisteisiin ja tämmöisen flyereiden. Ja sitten sitä käytettiin jossain, näit samoja kuvia niin, käytettiin jossain… sosiaalisessa mediassa myöskin, mut sitten kävikin niin että se niinku logo, jota käytettiin niin olikin sellainen… jota saa käyttää vain tämän, meidän yhteistyökumppanin… tukijat, jotka tukevat heitä… yli kymmenellä tuhannella eurolla vuodessa, niin he saavat tämän logon käyttöön et me tuetaan tätä…tätä hyväntekeväisyysjärjestöä. Niin tota, sitten kun tämä asia selvisi, niin… niin niin… opiskelijoille tuli tietysti kauhee paniikki, et nyt ollaan, nyt ollaan tehty iso virhe ja…ja tota…No minä sitten rauhottelin, että…ei tässä mitään, että me otetaan nyt logot pois käytöstä nopeesti ja, ja… korjataan julisteet ja muut…muut tässä. Ja minä olin sit yhteydessä sinne… sinne yhteistyökumppaniin ja kerron, että opiskelijat, opiskelijat on tuota… tästä nyt teidän kanssa hoitannu tätä asiaa ja nyt on käynny tämmönen, tämmönen vahinko, et… nyt kun saatiin jäljestäpäin tää… tämä logo, jota saadaan käyttää niin (naurua) niin tota …huomattiin että ollaan käytetty sitä väärää ja… Ja tota, siinä kohtaa sit tietenkin sanoin, tietenkin sanoin opiskelijoille, että tästä, ettei mitään hätää, että minä vastaan kaikesta mitä mitä tässä tapahtuu, että… heidän ei tarvitse olla murheissaan. Mut se oli semmonen, erinomaisen hyvä, hyvä… tota juttu, että näin kävi, koska siinä taas opittiin paljon ja pääsin kertomaan heille kuinka tarkkaa tämmöinen logojen käyttö, ja yleensä, yleensä visuaalisen ilmeen noudattaminen ..on sellaisissa organisaatioissa, jossa joku, jonkun työ on huolehtia tästä visuaalisesta ilmeestä, niin ne on todella tarkkoja ja, ja tota… valittavat aina, jos vähänkin väärin käytetään, käytetään näitä logoja ja ilmeitä.

HP: Joo, varmaan muistaa opiskelijat tästä lähtien, jotka sitä..siinä oli mukana, et miten pitää toimia, että kyllä äärettömän hyvä oppi.

JM: Kyllä, kyllä.

HP: Ja se on aina tehokasta, kun siellä on se oikea yritys tai oikea työelämä taustalla, että siinä niinku nousee, vähän niinku vielä ne haasteet korkeammalle.

JM: On on ja se, ja se myös tuo niinku sitä sellaista terävyyttä siihen toimintaan, pitää vähän keskittyä, että nyt ei voi ihan, ihan noin vaan hoitaa näitä asioita, niinku jonkun koulutehtävän tekemisessä… nyt ei oo nyt niin tarkkaa kun… vähän sinnepäin tekee, jos se läpi menee, niin se on sillä selvä, mutta tässä on nyt pakko keskittyä, ja pakko hoitaa homman kunnolla.

HP: Em.. kuulosti tosi hienolta, niinku tota jutulta ja… siis tälläin, niinku corona ajalla, kun vielä ajattelee pitää olla luova, inno.. innovatiivinen ja löytää uusia ideoita ja tehdä, ettei tavallaan, ei jäädä niinku, että ei me nyt tänä vuonna voi tehdä mitään, vaan lähdetään sit heti: hei katotaan mitä me voidaan tehdä. Ja mitäs luulet, onko tää konsepti käytössä tulevaisuudessakin?

JM: Toivottavasti, toivottavasti, koska tää… tämä oli kuitenkin hyvä, hyvä konsepti… sinänsä. Tähän liitty myös semmonen, tähän meidän tapahtumajankohtaan, että…meillä oli täällä…kaupan koulutuksen kehittämiskeskuksen seminaari samalla viikolla ja sen takii tää meidän, tää meidän tapahtuma oli laitettu siihen samalle viikolle, jotta sitten seminaarin osallistujat pääsevät näkemään tätä… meidän meidän, meidän myyjäisiämme… Kun tarkoitus oli että, kun tästä jo vuosi sitten päätettiin niin… niin, niin tarkoitus oli että, sekä seminaari että myyjäiset ovat fyysisesti täällä koululla. No nyt se molemmat järjestettiin sitten virtuaalisesti, jolloin meidän, meidän kaksi opiskelijaa sitten siellä virtuaaliseminaarissa niin.. kävivät kertomassa tästä tästä tapahtumasta. Ja sitten myös linkattiin seminaarikävijöille tapahtumasivut ja pääsivät heti tutustumaan sinne, ja tota palaute oli varsin positiivista siinä… seminaariyleisöltä.

HP: Aivan varmasti!

JM:Tutustuivat siihen.

HP: Joo ja sitten täs tulee niin aika monia eri asioita tietysti ihan siihen yrittäjyyteen ja siihen niin kun ammattialaan liittyvää, niinku osaamista ja… ja tota… tietoa, mutta sitten myös tämmöstä niinku, et miten tavataan ihmisiä, vuorovaikutus, esiintyminen. Mutta se, mikä on tärkeetä tänä päivänä varsinkin, et tulee tää tämmönen eettinen vastuu, vastuullisuuskysymykset ja ihan ekologiset kysymykset, niinku tässä tuli hyvin esimerkkinä, kun kerroit: mihis suuntaan me lähdetään (naurua)…

JM: ..Kyllä..

HP: …Niitä paitoja vai näitä muita (naurua) muita juttuja vetämään että, et aika monia asioita voi integroida niinku siihen…juttuun.

JM: Kyllä ja ne tulee, tulee, niin ku tälläsessä toiminnassa…hirveen, hirveen luonnostaan nää asiat ja just niinku sanoit niin, ehkä niinku tärkeintä on siinä just niinku se, että opitaan tekemään töitä ihmisten kanssa niin tässä omassa pienessä tiimissä, kun sitten… kaikkien muiden tiimien kanssa, että se kokonaisuus pysyy hallussa. Meillä oli kerran viikossa, meillä oli pääsääntöisesti kahtena päivänä viikossa… tunnit, jossa tätä… tätä rakennettiin tätä tapahtumaa, ja tota… Meillä oli keskiviikkoaamuisin sitten tällainen… dialogiympyrä, jossa käytiin niinku viikkopalaveri, viikkopalaveria, että jokainen tiimi kertoo sitten muille, että missä ovat menossa, ja silloin kaikille tuli se kokonaisnäkemys tästä…tästä että, mitä tässä ollaan rakentamassa. Että… kaikki tietää, ymmärtää sen kokonaisuuden koko ajan, mihin suuntaa se on kehittymässä. Niin niin…ja siinä oppii sitä tiim…tiimien välistä. Ja se viestintä, ja se viestinnän haasteet tuli tässä hyvin, hyvin opiskelijoiden palautteessa, palautteessa, kun kaikkien kanssa keskustelin, niin just se, että olis voinut viestiä paremmin toisten tiimien kanssa ja, ja ja..Niinku tää logo, logo keisisstä kun kerroin, niin sekin oli tämmönen viestinnällinen, viestinnällinen asia, et mistä joht…pääsi, miksi näin pääsi käymään ja…ja näin. Ja semmonen mitä, se toimii niin tässä viruaalitoteutuksessa kun ihan fyysisessäkin toteutuksessa, niin tää, että kun otetaan yhteyttä näihin potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin, ja myydään tää idea, että meillä on tämmönen juttu, että lähettekö mukaan, niin se on …nykynuorisolle toi… uskokaa tai älkää, niin puhelimella soittaminen on todella hankala asia, et jollekin, jollekin oudolle ihmiselle pitäs nyt soittaa, et enks mä voi laittaa viestii. Niin et voi, koska se ei johda mihinkään (naurua)…

HP: …(naurua) Vähän tekstailla (naurua)…

JM: ..Niin, niin..

HP: …Joo (naurua)…

JM: …Eii ne lähe niin ku siihen chattäilyyn mukaan, että (naurua) sille pitää soittaa, ja kertoa se asia, ja sit pääsee heti vastaamaan, jos ei ne ymmärrä jotain tai niil on kysyttävää niin, niin niin…tämä puoli.

HP: Oi että tässä ois varmaan monta erilaista aspektia, ulottuvuutta, joista voitais keskustella, mutta nyt varmaan täytyy tässä… aika alkaa mennä niin ku, ettei tuu liian pitkiä näitä otoksia niin…

JM: …(naurua)…

HP: …Mennään eteenpäin, mutta tota…mites eee jos joku nyt kiinostuu oikein kovasti ja haluais vielä tarkempaa tietoa ja, ja tota tutustua, niin saako ottaa yhteyttä?

JM: Ilman muuta sopii!

HP: Eli Jaakolle, Mäkelän Jaakolle tonne Mercuriaan voi laittaa sitten viestiä tai muuten ottaa yhteyttä jos tämmönen, tämmönen asia kiinnostaa mitä hän kertoi tai muuten haluaa lisätietoa Jaakolta. Kiitos Jaakko oikein paljon!

JM: Kiitoksia, että sain olla mukana!